Lời Mở Đầu Về Phong Thủy

Trong cuộc sống, con người có biết bao điều mong muốn, có biết bao nguyện ước.

Từ xa xưa người người mong đạt được 5 điều chính. Đó là “Ngũ Phúc” gồm: Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh tức là ai cũng muốn có con cháu đầy đàn, đời đời nối dõi gia tộc, dòng họ, thành đạt hơn ông cha, “con hơn cha là nhà có phúc”. Đó là sự mong ước muôn thuở của con người.

Ai cũng muốn có cơm ãn, áo ấm, từ chồ có “cơm ba bát, áo ba manh” đến có của ăn, của để… Bác Hồ sinh thời cũng đă từng nói “… Tôi có một mong muốn mong muốn tột bậc. Đó là dân ta ai cũng có cơm ãn, áo mặc, ai cũng được học hành…”.

Có thể bạn quan tâm:

Người đã mong muốn cả hai điều đầu tiên nhất như cổ nhân từng mong trong “Ngũ Phúc” là Phúc và Lộc.

Ai cũng mong được trường thọ, sống đến “đầu bạc răng long”. Bởi vì một thời con người mới mong đạt đến “thất thập cổ lai hy”. Sống lâu, sống được đủ hạn mức thời gian của loài người ở cõi trần, một cái hạn mức mà nhà đại văn hào Nguyễn Du đă từng viết trong truyện Kiều (Đoạn Trường Tân Thanh) rằng:

“… Trăm năm trong cõi người ta…”

Nghĩa là con người được sống 100 tuổi ở cõi Trần. Song trong thực tế, tuổi thọ trung bình cứ phải phấn đấu để tăng dần từ 30 tuổi (tuổi thọ trung bình của loài người ở thê kỷ thứ 10) đến ngày nay ở thê kỷ 21, tuổi thọ của loài người bình quân cũng mới đạt đến 50 tuổi. Nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thê giới mới đạt đến 7 5 tuổi.

Có thể bạn quan tâm:

Vậy để đạt đến hạn mức thời gian sống trung bình như nhà đại văn hào Nguyền Du đã viết vẫn còn là điều mong muốn không chỉ của một ai.

Còn hai điều mong trong “Ngũ Phúc” nữa là “Khang” và “Ninh”.

 

Bình luận trên Facebook