Loại hình thế nào gọi là “Sa cánh ve”?

1. Loại hình thế nào gọi là “Sa cánh ve”?

Sa cánh ve là hai bên có cánh bao bọc minh đường có hình thể nổi lên gọi là cánh ve, lấy Long Hổ làm thần ve, hai bên sạ là hai cánh ve”

Trong “Kham Dư Mạn Hứng” Lưu Cơ nói: “Mạch ở giữa ẩn mà bỗng nổi lên một đoạn hai bên có âm sa gọi là cánh ve… Che hai bên Long Hổ mỏng nhẹ phủ thân mỏ như hai cáph mềm của con ve”. Huyệt cánh ve có khi bên có bên không gọi là bên tôì bên sáng, đặc điểm huyệt cánh ve là mơ màng, nhẹ mỏng như có như không/ lại có khi bên có bên không, có con mắt thật tinh tế mối thấy được tác dụng của nó là che chắn vây bọc thuỷ khí rót vào huyệt.

 • Giuong co hoc tu

 • Các kiểu bàn ăn hiện đại

 • Kiểu giường ngủ bằng gỗ

 • Liêu Hi Ung trong sách “Táng Kinh Dực” có viết: “ Nếu có nước mỏng che chắn ỏ bên ngoài, chắc sẽ có hai cánh mỏng, ẩn hiện thẳng lối trưóc huyệt sau đó hợp lại ỏ trong minh đưòng. Người xưa nói rằng, trên sáng dưói tốì, bên có bên không chính là thế đất đó. Nếu không tinh tưòng không thể nhìn ra được”.

  2. Trong Phong thuỷ học “Nhập đầu” là gì? Chọn hướng nhập đầu như thế nào?

  Nhập đầu còn gọi là Nhập thư là chỉ vị trí hình thế long mạch vào huyệt, các nhà phong thuỷ xem trong khuôn viên huyệt tìm được đầu vào của long mạch gọi là Nhập đầu.

  Các nhà phong thuỷ cho rằng: Nơi nhập đầu hình thế viên mãn đầy đủ sinh khí dồi dào là chân long phát phú, phát quý. Long mạch đến dài xa thì phát phúc cũng lâu dài, nếu ngắn gọn thì phát phúc cũng ngắn gọn.

  Hướng nhập đầu phối hợp với cách cục của huyệt. Long khảm thì ở Tuất, Long cấn ỏ Thân, Long tôn ỏ Mão, Long li ỏ Tị,/Long khôn ở Dậu, Long chấn ỏ Dần, Long đoài ở Hợi, Long càn ỏ Tí. Đó là tám kiểu Long sát, nếu phạm phải nhẹ thì giảm phúc, nặng thì phá sản, tuyệt tự. Sách “Long Pháp” viết:

  “Nếu chỉ xem hình thế mà chọn cát, hung mà không rõ nơi nhập đầu, chỉ cần sai một li là đi một dặm, tai hoạ không thể nói hết”.

  Sơ đồ Nhộp đổu long mạch cát

  Nhà phong thuỷ căn cứ hình thế long mạch chia ra đầu vào long bay, đầu vào long quay về, đầu vào long thẳng, đầu vào long ngang, đầu vào long ẩn. Đầu vào long bay là chỉ đầu long mạch thanh thế mạnh mẽ là huyệt rất cao quý. Lưu Cơ nói: “ Đầu vào long bay thật đáng quý, phát phúc thanh cao, quý ngất tròi”.

  Đầu vào long về là chỉ rồng vươn mình rồi ngoái đầu lại, nếu được kiểu sa này mà huyệt có minh đưòng ngay ngắn sẽ thành huyệt kêt.

  Đầu vào long thẳng là nói long mạch có hình như xâu ngọc xiên thẳng vào khí thế mạnh mẽ. Khi đó huyệt sơn sẽ có dư khí như vạt áo, huyệt kết phát phúc nhanh chóng.

  Đầu vào long ngang là chỉ huyệt kết long mạch ỏ bên thân, sau huyệt sơn cần có quỷ sơn để giúp tụ khí nếu không chỉ có hình dáng mà không thật.

  Đầu vào long ẩn là đầu long mạch đến, hình ẩn vào trong đất phẳng, đất huyệt kết cao một tấc làm núi, thấp một tấc làm sông, ẩn hiện không rõ, nơi vũng sâu giũa hai cánh ve có nưổc vây quanh là huyệt thật.

  3. Trong Phong thuỷ học “Chứng tá” là gì ?

  “Chứng tá” còn gọi là Chinh ứng, chinh, ứng hoặc tiêu tức. Tức ỉà chỉ hình thế núi bên phải, trái, trước, sau, ỏ trên thân hay vây bọc quanh huyệt chân long. Là những chứng cứ để các nhà phong thuỷ phán đoán một huyệt chân long bao gồm các bộ vị của huyệt như Minh Đưòng, Triều án, Long Hổ, tam phân, tam hợp Trong “ Luận huyệt” Hoàng Sa ứng có viết: “Huyệt Ngũ long: ngang, dọc, bay, ẩn, cuốn, hình thế tuy nhiều nhưng cần có chứng tá và phải có nước. Có đủ chứng tá mới phán đoán được long huyệt thật hay giả. Minh đưòng, Triều sơn là những chứng tá quan trọng”. Lưu Cơ nói:“Minh đưòng ngay ngắn không thiên lệch, huyệt đẹp, triều sơn thanh tú, nếu phía trước không có đối sơn thì dù có huyệt nhưng lực lượng nhỏ bé”. Sách “Kham Dư Mạn Hứng” viết: “Huyệt long ngang đều dựa vào Lạc sơn, nếu sơn không tới thì long huyệt không hư, dù có thì cũng không phải là đất cát lợi”<‘

 • Bàn ghế sofa phòng khách

 • Giường nằm trẻ em

 • Long Hổ bao bọc là chứng tá bảo vệ cho long huyệt. “Kham Dư Mạn Hứng’’ viết: “Long Hổ phải cân đối, cong lượn ôm bọc là phát giàu có, hãi bên cao thì tìm ỏ chỗ cao, thấp thì tàm ở chỗ thấp, nếu Long Hổ che chắn bảo vệ tốt thì đó là đất đai địa phúc đức.’*

  Hình thế dòng nước cũng là tá chứng để phân biệt thiện ảc, giả thật của huyệt. Sách “Kham Dư Mạn Hứng” viết: “Mặt trên, nước không phân chia thì không có khí; mặt dưới, nước không hợp lại thì cũng không thành. Phải có phân chia và kết hợp mới là đất đẹp”.

  Những loại huyệt như vậy nếu là long huyệt kết phải có thân huyệt. Dư Thiên Kế nói: “Huyệt kết chân long có tá chứng, yêu cầu ở phía trưốc phải có thế chầu vào, minh đưòng phải vuông thẳng, thế nước tụ lại phía sau phẳỉ có ngọn núi, có bàn tay quỉ tinh, ỗ hai bên phải trái phải cổ Long Hể kết hợp, bao bọc, ỏ bên dưổi phải vuông ngay, ỏ bốn phía phảỉ có đủ đưòng thập đạo, thế nước phân ly kết hợp rõ ràng. Đó là tiêu chuẩn của việc điểm huyệt.”

  Bình luận trên Facebook