Lắp dựng cốt thép như thế nào

1. Lắp dựng cốt thép

Có thể lập dựng từng thành hay lắp dựng các khung, lưới cốt thép gia công sản vào vị trí kết cấu tùy thuộc vào hình dáng, kích thước, trọng lượng của thanh hay không, lưới cốt thép

Cốt thép móng cột thường được nối buộc hoặc hàng tại xưởng gia công. Nếu sử dụng mọi nơi buộc, loại dơn phái buỏc trái chiều để lưới cốt thép không bị xộc xệch khi vận chuyển. Sau khi nghiệm thu xong cốp pha móng thì đặt lưới thép vào, chú ý vị trí thép đặt trên và thép đặt dưới. Khoảng cách các con không tạo lớp bảo vệ cốt thép 70cm theo cả hai phương. Trước khi đặt cốt thép chờ. cần xác định các đường tim trục cột theo hai phương và đóng khung định vị cốt thép Đầu các cốt thép chờ cột phải cao hơn một phần của Khung vòm lưới cốt thép trên cùng ít nhất là 30.

chân cốt thép chờ tại 4 góc cột nên đặt thế chân vịt chĩa ra ngoài theo hướng đường chéo của liệt diện cột để cho khung thép cốt đứng vững.

Nếu cột thấp nên thuộc hoặc hoàn thành khung sản rồi đem đặt vào vị trí, cần chống đỡ cột thật chắc chắn, đứng vị trí không xe dịch trong quá trình đổ bê tông.

2. Mỏng bàng nhà xáy:

Cốt thép móng băng thường được lắp dựng trước khi lắp dựng cốp pha và đà giáo. Sau khi đã vệ sinh sạch sc lớp lót móng và trụ vẫn tim cốt xuống đáy hố móng tiến hành dập cốt thép móng băng. Nếu mật bằng hổ móng chật hẹp nên hàn hoặc buộc cốt thép thành lưới sản rồi mới hạ xuống hố móng. Nếu mặt bằng hố móng dù rộng lắp dựng cốt thép ngay trên máy họ móng, trước tiên rãi  cạnh ngắn (thép chịu lực) xuống dưới rồi mới đặt cốt thép phân bố lên trên, dùng thanh cự ướm. buộc các máy

lưới. Các con kể lớp bô lõng bào vệ cốt thép, tùy theo mật độ cốt thép đặt cách nhau 0.7-In theo hai phương.

* Móng báng nhà khung:

Móng bằng nhà không có thêm hè dầm móng ngang và dọc. Nên lắp dựng cốt thép móng ngang và sóng dọc trước, biểu chính tim móng theo hai phương, buộc liên kết chác chán các dầm với nhau, đặt con kê lớp bỏ thông báo về cốt thép rồi mới luồn thép cạnh ngắn, điều chỉnh cho đúng tim

Và vị trí trói buộc với thép dám: sau đó rải đều  phải bỏ và buộc nó với thép chịu lực. Cuối cùng đạt và định vị

Cột lớn và cao thường lắp dựng cốt thép từng thanh. Lắp thanh nào nối ngay với thép chờ rồi mới lắp dựng thành khác; loại mối nối và phương pháp nối phải tuân theo yêu cầu của thiết kế. Trước khi nổi cách kiểm tra lại vị trí của cốt thép chờ nếu cần thiết phải điều chỉnh cho đúng vị trí thiết kế. Thép đại nền đất trước trong thép   chờ hoặc thì từ đỉnh cột  xuống, dùng đoạn tre hay thanh

Gỗ làm cứ khoảng cách cốt thép rồi tiến hành buộc với thép cột. mối buộc đơn nén buộc trái chiều nhau để được các Cột nhỏ nên buộc hoặc hàn thành khung khác chán ờ bên ngoài rồi mới cẩu lảp hav dựng lắp vào vị trí

Thường là cốt thép đặt trước, cốp pha cột lắp dựng sau. Với cột cao sau khi buộc xong cốt thép cột phải có giàn gỗ chống tạm không đồ chung cốt thép bị xiên do. Buộc con ké lớp bủ tòng bào vệ cốt thép. Con kê thường là cục vữa xi măng cát vàng (1:2) kích thước 5.5cm đáy

Dầm đơn: Cốt

Cốt thép dám chính nên đặt toàn bộ. GSt thép dám phụ dược luôn từng thanh vào khung cốt thép dầm chính, long dai. đo khoảng cách và buộc tại chỗ. Chú ý vị trí, khoảng cách có thép của dầm chính và giám phụ của có đại phải theo đúng thiết kế. Nhớ đặt con kê lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

3. Lắp dựng cốt thép hàn

Bạn không dầm: Lắp dựng cốp pha bạn không dần giống như lắp dựng cốt thép móng bán nhà xây giật cốt thép cạnh ngắn trước, đặt cốt thép cạnh dài lên trên, do ước khoảng cách rồi buộc các mắt nối. kc thép. Với bàn nhỏ nên buộc hoặc hàn thành lưới sản rồi mới đem đặt vào vị trí.

Bán liền dám: Sau khi đặt, điều chỉnh, buộc cốt thép dám chính và dầm phụ, kc lớp bảo vệ cốt thép, tiến hành luồn cốt thép cạnh ngắn của bạn qua cốt thép dầm, sau đó đặt cốt thép cạnh dài của bạn lên trên, hai dấu luôn vào dầm. Trước khi giật cốt thép sàn nên dùng phấn vạch vị trí từng thanh cốt thép lớn các vấn đề sản để dật buộc cho nhanh.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội