Làm thê’ nào phân biệt được “Bốn mệnh đông tây”?

  • “Đại du niên” là gì?* dùng năm đại du để phán đoán tám hướng lành dữ trong nhà ở như thế nào ?

Đại du niên là lấy quẻ bát quái của năm sinh và quẻ phương hướng của xung quanh để phán đoán phương hướng nhà ở lành hay dữ.

Các nhà phong thủy cho rằng người mệnh chấn, ly, tốn, khảm chỉ có thể ở nhà có hướng chấn, ly, tôn, khảm. Người có mệnh càn, đoài, cán, khôn chỉ có thể ở hướng càn, đoài, cán, khôn. Đó là lấy hướng năm sau đó phôi hợp vối sự biến hóa của quẻ 8 hướng và ngũ hành để phán đoán. Du tức là biến hóa, niên tức là năm sinh nên gọi là đại du niên.

Góc phương vị của cưủ cung bát trạch đều có sự lành dữ khác nhau đều dựa vào quẻ tượng và ngũ hành sinh khắc để quyết định. Ngoài ra sự lành dữ của mỗi hướng có liên quan đến các sao như:

Sinh khí cát phương lấy Mộc tinh tham lang làm thượng cát.

Diên niên cát phương lấy Kim tinh vũ khúc làm thượng cát.

Thiên y cát phương lấy Thổ tinh cự môn là trung cát.

Phục vị cát phương lấy Mộc tinh phụ bật làm tiểu cát.

Tuyệt mệnh hung phương lấy Kim tinh phá quân làm đại hung.

Ngũ quỷ hung phương lấy Hỏa tinh liêm trinh là đại hung.

Họa hại hung phương lấy Thổ tinh lộc tồn là trung hung.

Lục sát hung phương là Thủy tinh văn khúc làm tiểu hung.

Sau khi đã định phương hướng cát – hung rồi dựa vào đó để xây dựng nhà ở, cửa phòng cát phương nên xây cao to, cửa phòng hung phương nên xây thấp nhỏ.

  • “Phương pháp Bát trạch du niên” là gì?

Phương pháp Bát trạch du niên chủ yếu là hệ thông thao tác của phái phong thủy lý khí để xem nhà ở, thịnh hành vào đời Thanh.

Ngày nay ở Hồng Kông và Xingapo các sách phong thủy đều ứng dụng các phương pháp này nhiều. Phương pháp này trên thực tế là sử dụng cửu cung bát quái của Văn Vương để sắp xếp thành quẻ nhà ở, gọi là trạch quẻ. Sau đó căn cứ mệnh cung của chủ nhà và trạch cung của nhà ở phối hợp lại để suy luận sự cát hung theo 8 phương hướng, đồng thời làm căn cứ để xác định hướng nhà hướng cửa cho đến vị trí của bếp, giường, toilet.

Sơ đồ phân bố Đông tây tứ mệnh

Nam
ĐôngTốn 4Ly 9Khôn 2Tây
Chấn 35Đoài 7
Cấn 8Khảm 1Càn 6
Bắc
  • Làm thê’ nào phân biệt được “Bốn mệnh đông tây”?

Phương pháp Bát trạch du niên cho rằng những người có quẻ mạnh là khảm, ly, chấn, tôn gọi là đông tứ mệnh; những người có quẻ mệnh là càn, khôn, cấn, đoài gọi là tây tứ mệnh.

Người thuộc đông tứ mệnh ở quẻ nhà đông tứ; người thuộc tây tứ mệnh ở quẻ nhà tây tứ không được lẫn lộn.

Trong sách “Bát trạch chu thư” có sơ đồ cát hung của 8 hướng nhà, trong sơ đồ chỉ rõ phương sinh khí và phương cát hung của các hướng nhà ở. Các phương vị cát hung là: sinh khí, diên niên là thượng cát; thiên y là trung cát, phục vị là tiểu cát; tuyệt mệnh, ngũ quỷ là đại hung; họa hoạn lục sát là thứ hung; hữu bật không cố định.

Phục vị tức là hướng tọa sơn của nhà ở trong đó một điểm rất rõ rằng: là khi Phục vị ở hướng nhâm của hướng nhà đông tứ thì các hướng khác của nhà đông tứ đều cát; nhưng nếu ở nhà tây tứ thì đều hung; khi Phục vị ở hướng nhâm của nhà tây tứ thì các hướng của nhà tây tứ đều cát, còn ở nhà đông tứ đều hung. Do vậy có thể chứng minh tính hòa hợp và chống đối giữa các quẻ nhà và quẻ mệnh giống nhau.

Do đó các quẻ nhà đông tây và quẻ mệnh không được lẫn lộn cũng có nghĩa là người mệnh đông tứ không thể ỏ trong nhà tây tứ và ngược lại.

  •  Trong Phong thuỷ học “Sát khí’” là gì?

Sát khí là tên gọi chung cho các nhân tô’ bất lợi về phong thủy trong nhà ở, chia làm 3 loại:

Loại thứ nhất: Sát khí có hình tượng nhìn thấy, thậm chí sờ mó được như góc nhà, đầu đường, cầu sắt, cột điện V.V..

Loại thứ hai: Sát khí không có hình tượng là các Phi Tinh, tức là 4 loại Phi Tinh bất lợi trong cửu cung:

  • Nhị Hắc cự môn tinh là sao bệnh phù, ngũ hành thuộc thổ chủ về tật bệnh, ôn dịch.
  • Tam Bích lộc tồn tinh, ngũ hành thuộc mộc chủ về miệng lưỡi tranh chấp.
  • Ngũ Hoàng liêm trinh tinh, ngũ hành thuộc thổ, chủ về tai họa.
  • Thất Xích phá quân tinh, ngũ hành thuộc kim chủ về đạo tắc tai ương.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội