Kiêng kỵ đối với các gian phòng của ngôi nhà.

1. Kiêng kỵ đối với các gian phòng của ngôi nhà.

Đối với các ngòi nhò lớn, số gian thường lấy 5, 6, 7, 9 là tốt. Đói với những nha gian riêng biệt cứ có tường cách thì tinh một gian.

 •  Phòng khách.

Phòng khách đật ò vị tri giừa gian nhà là lý tưỏng nhát. Tòt nhát vua vào cứa la nhìn thấy, kiêng kỵ trên trán có dảm ngang.

 • Giường ngủ phong thủy

 • Bàn ăn gỗ tròn xoay

 • Trang trí tường phòng khách bằng gỗ

 • Cửa cùa phòng khách là mạt cùa ngôi nhả, thường chu nhà rát coi trọng. Theo hướng nhà má nói thì cửa cùa phòng khách cùng là một bộ phận cần thận trọng khi chọn vị tri.

  Trước tiên, cừa cùa phòng khậch tuyệt đối không dược ở trên cùng một đường thảng VỚI cừa bép hay với cửa phòng vệ sinh.

  Phòng khách có một phương vị quan hệ đến sự hung suy cua cà nhà, đó là tài vận, sự nghiệp, danh vọng quý nhàn… Mói chung, các nhả phong thùy dẻu có thể chi ra các vị trĩ nảy. Muón cho nhà hưng thịnh thi phái bổ sung hoặc sửa dổi chỗ nay, dỏ là góc đòi diện với cửa vào phòng khách.

  Cúa cài không nẽn dộng, cho nên tài vị cán ờ phương không động. Mơi đõ nẻn dặt nhửng bồn cây cành dể giúp cho nguồn tải được dổi dào. Các bón cây cánh đật ò tài vị cũng phái dược chọn lựa theo nguyên tác: lá tròn mà to thì lộc sẽ dồi dào. Mếu đật những bình nước thì độ cao phải cao hơn một nửa chiều cao cùa phòng. Trong dó có thế trồng cày Vạn niên thanh hay Hải đường, kỵ nhát lả cây lá nhò, lá kim. dạt biệt không nẽn dạt cây hoa Đổ quyên. Tốt nhất nẽn đệt bón cây cô hoa nờ bốn mùa.

  Đèn treo cùa phòng khách tốt nhất là hình tròn. Sa lóng vả Tí-vì nẻn dật ờ phía Đỏng, hướng Tây, không ncn bày biện nhièu đỏ đặc và nên tránh trản có dầm ngang. Mếu phòng khách quá rộng thì nền chia làm hai phòng, tòt nhát không nên dặt ngoài hành lang, chỏ dương đi qua lại vá phòng thử hải nên nhò hơn phòng chính. Phòng ơ hoặc chồ nàm cua chú nhà: Mên dặt ó phia Dông hoặc ỡ trung tâm ngói nhà. Cửa vào phòng nên mờ lệch vẻ bèn trái. Kỵ cừa lởn cùa nhà và cửa vảo phòng này trên một dường thẳng, kỵ đối diện với cưa phòng bếp, cứa phòng vệ sinh và cửa nhà kho. Tót nhất là cảch xa nhà bếp vầ ỏ phía Tây Mam.

  • Phòng người giầ: nên đặt ở phía Đông Nam thì tốt. Giường nên hưởng về phia Nam, đẩu lúc ngủ ở phía Nam.
  • Nhà bép: hướng Đóng thì tốt. Tốt nhất là phòng hình vuỏng, kỵ nhất hình tam giác. Bếp dật ở hướng Tây Nam không tốt. Dứng ỏ ngoài cửa nhìn thấy bếp lò trong bếp là rất xấu.
  • Nhà uệ sinh: không bao giờ-dật ở trung tàm nhà ở, ở phía Bắc cũng không tốt. Cửa nhà vệ sinh không được dối diện với cửa phòng ỏ hoặc cửa chính của nhà.
  • Nhà tắm: dệt phía Đông Bắc hoác Tây Nam thi không tốt, nên đật ỏ hưởng Đống hơi xế Bác hoặc phia Tây là tốt.
  • . Vị trí dặt bàn thờ

  Thở Thẳn linh và Tò tiên trỏ thành tập quán và phong tục truyền thống, vì vậy cản coi trọng vj trí đật bàn thờ. Việc dệt bàn thở phải tuân theo một số quy định nhất định.

  Bân thờ mang tính chát tin ngưỡng, không có quy định vẻ kích thước (dài – rộng), dược đật ỏ độ cao vừa tầm tay tháp hương. Vị ti bàn thở không nàm trong sơ dồ Bát quái Mệnh trạch, do đó không có quy định vé hướng dạt, có thế dật ờ bất kỳ hướng nào, ờ bất kỳ tẳng nào trong ngói nhà, miễn sao bào dàm yêu cầu sau: Bàn thờ dược dặt ở vị trị trang trọng nhát trong nhà. tốt nhất là ở hướng dối diện với cứa chinh tầng một, sè thuận tiện cho hành lẻ, dẻ đón “Thán” vào nhà.

  Khu vực đật bàn thờ phài sạch sẻ, không được để bất kỳ thứ gì không sạch ở phía trẽn hay dưới gầm bàn thờ và phải thường xuyên hương khói.

  Thòng thường nên lựa chọn hướng bản thờ theo hướng Diẻn Miên hay Thlẻn Y theo bàng Vị tri Du thản dỏng giử dưới đáy.

  Vị trí các du thẩn đóng giữ

  Mệnh ĩ ra chSinh

  khi

  OiẾn

  niên

  Thiên

  y

  Phục

  vị

  Ngũ

  qữỳ

  Lục

  Sát

  Họa

  hai

  Tuyệt

  mệnh

  CànĐoàiKhônCấnCànChấnKhảmTốnLy
  CấnKhônĐoàiCànCấnKhảmChấnLyTon
  KhỏnCấnCànĐoàiKhônTốnLyChấnKhảm
  ĐoầiCànCấnKhônĐoàiLyTốnKhảmChấn
  KhảmTốnLyChấnKhảmCấnCànĐoáiKhôn
  ChấnLyTonKhảmChấnCànCấnKhốnũoài
  TốnKhảmChânLyTốnKhônĐoãiCànCấn
  LyChấnKhảmTốnLyĐoàiKhônCấnCàn
   CátCátCátCátHungHungHungHung

  Từ bảng trẽn ta tháy: Cột dọc thứ nhất lả cung mệnh của chù nhà, tám cột tiếp theo là tám hướng cửa (Cũng là cung mệnh của nữ khi dùng vào hôn nhân). Cửa chính ngòi nhà chỉ nên dạt ở bốn cột từ 2 đến 4, còn từ cột 5 dến 9 là xâu.

 • Bộ bàn ăn hà nội

 • Thiết kế phòng khách đẹp đơn giản

 • Bình luận trên Facebook