Kĩ thuật lát nền nhà yêu cầu những gì

1. Yêu cầu kỹ thuật

Vật liệu lát phải đúng chùng loại, kích thước, màu sác và tạo dược hoa vân thiết kế. Các tấm lát hay gạch lát phải vuông vắn khỏng cong vênh, sứt góc, không có các khuyết tật khác trôn mât. Những viên gạch lè bị chật thì cạnh chặt phài phảng.

Mặt lát phải phảng, khỏng gổ ghổ. lồi lõm cục bộ. Kiổm tra bằng thước có chiéu dài 2m. Khe hờ giữa mật lát và thước không quá 3mm. Độ dốc và phương dốc cùa mặt lát phải theo đúng thiết kế. Kiểm tra độ dốc được thực hiẹn bàng nivổ, dô nước thử hay cho lăn viên bi thép dường kính lOmm, nếu có chỗ lõm tạo yùng đọng nước phải bóc lôn lát lại.

 • Giuong tan cổ điển

 • Bán sofa giường giá rẻ

 • Mua kệ để tivi

 • Giừa các viôn gạch lát và sàn phải lót dầy vữa. Việc kiểm tra độ chầc dăc cùa lớp vữa Hên kết bằng cách gõ nhẹ len măt lát, nếu có chỗ nào bị bộp thì bóc lên lát lại.

  Chiểu dày của lớp vừa xi mãng lót khổng dược quá 15mm. Mạch giữa các viẻn gạch khỏng quá l,5mm và được chèn dáy xi màng nguyên chát hòa với nước dạng hổ nhão. Khi chưa chèn mạch, không dược di lại hoảc va chạm mạnh lôn mặt lát làm bong gạch. Mạch chèn xong, rửa ngay cho đường mạch sắc gọn, đổng thời lau sạch măt gạch lát không để xi mãng bám dính.

  Ỏ những vị trí có yOu cẩu vé chống thám, trước khi lát phải kiổm tra chất lượng của lớp chống thấm và các chi tiết khác (như mạch chèn các khc tiếp giáp giữa các cấu kiộn lắp ghép, mạch chèn xung quanh hẹ thống cấp nước

  Chiẻu dày lớp bitum chổng thám không quá 3mm.

  Phán tiếp giáp giữa các mạch lát, cững như giữa mạch lát và chân tường phải chèn đáy bằng vữa xi măng.

  Mạt lát phải được thi cổng theo đúng thiết ke’ vè màu sắc. hoa văn, đường viổn trang trí. Nếu mặt lát là các vien dá thiổn nhiên, phải chỏn các vien kổ nhau có màu sác và đường vân hài hòa, không tạo nen sự tương phàn rõ rệt.

  Khi lát sàn bằng dá quý, các vien lê phải dược gia cồng sẩn từ xí nghiệp. Khi lát gạch men kính, các viên lc nên gia công cất tại chỏ. Việc cắt và mài các cạnh phải bào đảm dường cắt gọn và mạch ghép bằng. dèu.

  Khi iát sàn gỗ. các thanh mặt sàn phái đóng lèn hẹ khung gồ chác chắn. Kích thước của kết cảu khung phụ thuộc vào chiểu dài và tiết diện của thanh ván ghép sàn. Giữa khung đờ sàn và mặt nén nhà phài kẻ đẹm thật ổn định. Sau khi ghép xong mặt sàn gồ phái bào pháng, nhán sau đó đánh giấy nháp từ tho đốn mịn và cuối cùng đánh xi bóng.

  Khi lát sàn bàng tấm nhựa tổng hợp. nén lót và ván gỏ thì toàn bộ chu vi tấm phải được ghim đinh mạ đổng hay mạ kèm. dinh dóng cách nhau không quá 200mm và các mép tấm khỏng quá 20mm. còn ờ giữa tấm dóng đinh theo ô cách nhau từ 35 đến 40cm. Giữa hai mép tàm nhựa lát sàn đặt ké nhau phải có đoạn ghép chóng ít nhát 40mm. Tại mép gờ chân tường, tấm nhựa được ghim bàng nẹp gồ. Nếu ncn sàn là bẽ tông thì tại các vị trí dóng ghim phái chỏn sẩn các chi tiét hằng gỗ.

  Nếu dùng keo dán dê dán các tám nhựa thì mật đán phải dược mài phảng và quét sạch hụi trước khi phớt lớp keo dán. Keo dán phét lén nén theo chiều ngang cùa cuộn nhựa lát. Viéc dán thực hiện từng đoạn một, dài từ 30 đôn 40mm. Phải dùng phương tiộn ép mạnh lén chò vừa dán cho tấm nhựa dính chắc với nén lát. Khi dùng kco dán không phải ghim đinh. Nếu hai tấm nhựa dán ké nhau phải thật song song và ghép kín, không cho phép dán các mép tấm ké nhau.

  Khỏng dùng mặt sàn gồ cho các phòng thường xuyẻn ấm ướt. các phòng dẻ cháy và nhiệt dộ cao. khỏng dùng tám nhựa lát cho mật sàn.

  Mặt lát phái đảm bào các yêu cầu vé độ cao, dò phảng, dỏ dốc. độ dính kết với mảt nền lát. Chiểu dày lớp vữa lót. chiẻu dày mạch vữa, màu sắc. hình dáng trang trí… phải theo đúng thiốt kế.

  2. Vật liệu lát sàn

  Ngoài vật liệu đá thiên nhiẽn và nhân tạo dã trình bày trong chương 11: Công tác ốp, dán trán và tường. Gạch lát nén hơi dày hơn gạch ốp tường, dược nung ờ nhiệt dộ cao hơn nCn cứng rán hơn. Sau dây là các vạt liẹu lát sàn không phâi là hàng dệt.

  • (ỉạch ceramlc

  Bển, chịu nước, sạch và mát. Dùng hổ xi mảng làm chất két dính.

  • Tám lát lie
 • nội thất bep cao cấp

 • Bàn ghế phòng khách mini

 • Hiện dại dược tạo bời sự nung kho các hạt lie với phenolic hoậc các chất kết dính nhựa khác dưởi áp lực. Dùng cho sàn cứng có chứa hơi ẩm hoảc trôn gổ dán cách âm kết cấu hoặc tấm cứng ván ép; khồng dùng cho nén đất. Có 4 kiêu đánh bóng: tự nhiên, chất sáp hoàn thiện trước ở nhà máy. chất sáp tâng cường nhựa và tấm lát lie vinyl. Tám lát lie vinyl dầy 0.32; 0.48; 0.79 và 1,27 cm. Tấm lát lic tự nhicn phái dược đánh nhán cho hãng, chèn kín và đánh bóng bầng sáp ngay sau khi lát. Dùng nơi yên tĩnh và tiện nghi.

  • Vinyl lát sàn

  Nhóm tám lát sàn vinyl lót bao gồm các bể mặt mỏng, dầy từ 0.005 đến 0.13cm, ép dính thành nhicu vật liệu lót khác nhau. Các bé măt vinyl dược tráng bằng một chất kết dính nhựa vinyl 34% dặt ỏ trẽn phớt amiàng hoặc phớt gic. Lứp lót phớt amiáng dư định sư dụng ờ các be mặt ám ướt. Cao su xốp hoăc chất dco xốp kết hựp thêm dé tâng tính tiện nghi và giâm tiếng ổn do va chạm.

  Bình luận trên Facebook