Khí trong phong thủy là vi sóng

1. Khí trong phong thủy là vi sóng

Khi sóng ánh sáng gộp cương sẽ gâv ra khúc xạ, vi sóng cũng vậy. giống như dùng mật trời tập trung chiếu vào một điếm sẻ tạo thành “bép mật trời”, vi sóng cũng có the dược tụ lại thông qua gưưng cầu lói dùng dế tiếp nhận hoăc khúc xạ. Bề ngoài cùa loại phan xạ gương cầu lồi này giống như một chiếc cháo sát cỡ lớn. do kích thước cùa loại áng ten mini có liẽn quan tới độ dài cùa sóng, thõng thường, chiếc cháo đó được làm với dường kính khoảng vài mét, điều này dược thực hiện dè dàng bới công nghệ chế tạo. Nếu trong vô tuyến điện, sóng ngan cũng cán “theo modc” de cân xứng với âng ten chão, thì kích thước cua nó sẽ lớn tới mức khó có thế chê tạo được.

Thứ hai. vi sóng còn có dặc tính thấu xạ xuyên qua “táng diện ly”. Tầng điện ly nàm trong lớp khí mỏng cua tâng khí quyển, dược tạo thành do tác dụng của mặt tròi và tuyến xạ vũ trụ sinh ra diện ly. Nó sẽ lạo ra khúc xạ dổi với sóng diện từ thỏng tin vô tuyến diện, nhưng nó lại khỏng thể ngân cản dược vi sóng, vi sóng có thế di qua nó một cách dẻ dàng.

Thứ ha, là dảc trưng dai tán rộng, nó gấp một vạn lần loại tẩn sóng ngắn và nhỏ. Có nghía là dung lượng thông tin của nó rất lớn.

Thứ lư, khá nâng chống lại sự quay nhiẻu cúa tán sổ’ tháp. Cố thế ngân cán sự xâm nhập của sấm sét khi trời mưa và diện từ của các vì sao khi trời nẳng.

Thực ra. đến triều đại Minh. Thanh, do cuộc vận động khoa học và làm trường học của phương Tây, một số ứ những nhà nghiên cứu có tiếng vé l>át qué cùa kinh dịch da lien hệ “khí” với khoa học, từ đó họ dưa ra nhửng giả tường tạo bạo.

Cuối nhà Minh đẩu nhà Thanh, trong “Tạp chí độc dị”, Hàng l ân Trai đà chi ra rằng, những vấn đề về ánh sáng và khí dược nhác tới trong “Chu dịch” đểu không phài là chi ánh sáng và khí tượng nói chung, mà nó đéu có liên quan tới ánh sáng và khí trong vật lý. Ảnh trong vật lý dương nhiên chi có bày màu đó, cam, vàng, lục, xanh, lam. tím, ngoài ra còn có hai đoạn “hổng ngoại” và “tứ ngoại”. Cho nên Hàng Tán Trai lại nói, “ánh sáng chia làm hai loại, một loại có thế nhìn thấy, một loại khỏng thế nhìn thấy, tia X là loại ánh sáng khống thể nhìn thấy, hoặc còn gọi là tia phóng xạ”. Hàng Tân Trai chỉ ra rằng, khí trong vật lý không phài là khí tượng, tức không phải là khí trong bầu không khí, khi nó chí “điện khí”, khí cùa điện chính là chi những thứ không nhìn thấy, khỏnẹ sờ tháy như diên trường, diện từ. Các nghiên cứu vật lý cho thấy, có điện khắc có diẻn trường, có từ khác có từ trường, cho nén điộn. từ và trường là cùng một nhà với nhau, “trường vận động sinh ra sóng”, cho nén trường điện từ và sóng diện từ cùng thõng nhất với nhau, còn ánh sáng là sóng diện từ có thể nhìn thấy, vi sóng là loại ánh sáng không thé nhìn thấy.

Penzias và Willton phát hiện ra rầng khi vù trụ mới dược sinh ra thì dã có rất nhiều loại vi sóng bức xạ trong khong gian, đương nhiên đó là ánh sáng, loại ánh sáng khỏne nhìn thấy dược. Nó có trước trời và dất, nó có nắng lượng, dược gọi là mẹ cùa vạn vật. Chúng ta có thể cho rằng, trong ánh sáng có khí. trong khí có ánh sáng, ánh sáng và khí là một, khí là loại ánh sáng không thể nhìn thấy, ánh sáng là loại khí có thể nhìn thấy. Cho nên, do chịu sự giới hạn cùa lịch sử, Hàng Tán Trai cho rằng “ánh sáng là khời nguồn cùa khf’ và đổng ý với quan điém nói rằng “ánh sáng sinh ra khf’ trong “Kinh dịch”, dây là một quan điểm không thoả đáng. Trẽn thực tế, ánh sáng và khí là thống nhất với nhau. ‘lom lại. vé bản chất chúng cùng là một loại sự vật. chỉ có tên gọi là khác nhau mà thôi. Nếu không có phát hiện mới cùa các nhà thicn

Vãn học phóng xạ điện, bàn chất cùa khí mà ngày nay chúng ta được biết vàn dừng lại ò phạm trù ánh sáng chung chung, chứ khỏng thể năm dược một thành viên trong gia tộc nhà khí – vi sóng, mà củng chì dừng lại ờ việc ca tụng mặt trời mà thỏi.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội