Khí là sức sống là nguồn gốc của phong thủy

1. Khí là sức sống

Nội dung của chương này:

  • Khí: ngọn nguồn sức sống của vạn vật
  • Các nền văn hóa khác dinh nghĩa khí như the nào
  • Ba nguồn khí chính: thiên khí, địa khí và nhân khí
  • Rung cảm tốt và rung cảm xấu: các loại khí.

Cái chúng ta gọi là sức mạnh của tự nhiên là cái mà người Trung Quốc gọi là khí. Khí có nhiêu nghĩa. Nó là không khí mà chúng ta thở. Nó là từ trường trái đất, là hức xạ vũ trụ và ánh sáng mặt trời. Khí là linh hồn cùa chúng ta. Khí là vận may rủi. Như các bạn sẽ thấy, khí làm nền táng cho vạn vật và còn hơn the. Mặc dù khái niệm này có thế hơi trừu tưựng với người phương Táy, nhưng các nền văn hóa phuưng Đông cho răng sức mạnh tống thế này chi phoi sức khóe, của cài và hạnh phúc của chúng ta. Mục đích của phong thủy là Làm chủ các mặt tích cực cùa khí đẽ giúp cuộc sông cùa chúng ta trở nên tốt đcp hơn.

Ngày nay, rồ ràng là sự tồn tại của khí không thế được chứng minh đây dù vê mặt khoa học. Thậm chí một số klìía cạnh bí án hơn của khí không bao giờ có thế được chứng minh bàng các phép đo định lượng. Ví dụ, bạn có thê’ chứng minh sự tồn tại của giác quan thứsáu không? Bạn có thê chứng minh vận mệnh hay sổ phận không? Bạn có thế chửng minh được trực giác không?

Chắc chán là không. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta đều tin những điều này tồn tại. Nói cách khác, các đặc tính siêu hình hay siêu nhiên của khí bất chấp các phép đo.

Nhưng chúng ta không nên quá vội vàng và bân luận qua loa quan niệm về một sức mạnh, mà trong một chừng mực nào đó, không đo được này. Cách đây không lâu, Benjamin Kranklin đẵ tìm ra “điện”, vốn được xem là sức mạnh bí ãn cùa tự nhiên vào thời điểm đó. Chúng ta đã khai thác năng lượng này đế làm cho cuộc sống dẻ chịu hơn rất nhiêu. Thế còn việc phát hiện ra tia X, tia phóng xạ và hạt hạ nguyên từ thì sao? Tất cã đã dần tới một cuộc cách mạng sâu sâc về cách chúng ta nhìn nhận thế giới.

Chương này nói về khí, nền tâng của nhiêu phương pháp thực hành phong thủy phương Đóng. Vì vậy, hãy cởi mờ đâu óc và thực hiện một cuộc hành trình tìm hiếu về sức mạnh hựp nhãt tất cà chúng ta.

Đơn giản, khí là tinh túy, linh hồn và phan quan trọng nhất của vạn vật. Đó là nâng lưựng hợp nhất, bao gồm toàn bộ, lan tòa và là phân cốt yếu của thiên, địa và nhân. Vừa mang tính vật chất, vừa mang tính siêu hình, khí là nguồn lực cơ bản, tối quan trọng, boi bố và dưa cuộc sống đi lên. Khí là trường thông tin kết nối tất cả chúng ta. Mặc dù không có từ tiếng Anh tương đương nào dế dịch, nhưtig có lẽ cách hiếu tốt nhất là the này: khí là “hơi thờ cùa cuộc sống”.

Định nghĩa này có thế khá mơ hô và thậm chí là trừu tượng. Nlnmg trên thực tế, khái niệm khí rất giống với trường lượng từ trong vật lý hiện đại. Trong cuốn sách bán chạy nhất của mình là Đạo của vật lý (The Tao of Physics), Fritjof Capra đua ra sự tương quan: “Giong như trường lượng tứ, khí dược hình dung l«à một dạng vật chất loàng và không thế nhận biết, tồn tại trong không gian và có thế tụ lại thành các vật thế rân. Khí không chi là phân cốt yếu cùa mọi vật thế, mà còn chúa sự tương tác giũa cốc vật thế dưới dạng sóng”.

Định nghĩa một cách đơn giản hơn, khí là chất liộu cũa vạn vật và là cái ẩn giấu sau vạn vật. Chất liệu dó thối sức sông cho thực vật, dộng vật, núi

non, sông nước và con người chúng ta. Đó là chất liệu của ước mơ, trực giác, sổ phận và vận mệnh. Đó là chất liệu cổt lõi cùa những vật vô hồn như máy bay, nhà cừa và chiếc ghế chúng ta đang ngồi. Đó là thứ mà các nhà châm cứu dùng kim chầm đẽ kích thích. Đó là chất liệu các vỏ sư sừ dụng đẽ đập vờ các vật cứng. Và, đó là thứ mà những người thực hành phong thúy khai thác đố cãi thiện sức khỏe, cùa cài và các môi quan hộ của con người.

 

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội