Khái niệm phong thủy của “phong”

1. Khái niệm phong thủy của “phong”

Hai từ “phong thuỷ” trong thuật phong thuỷ cho thấy phong và thuý vân là hai diéu kiện quan trọng nhất trong việc chọn lựa đất tốt. “Táng thư” cho ràng việc vận hành àm dương ờ dưới đất là sinh khí, thoát khí ra ngoài thì là phong, phong và sinh khi là hai trạng thái tổn tại khác nhau cùa hai vật chất cùng loại (âm dương nhị khí). Vì vậy, khi sinh khí lộ khỏi mặt đất, bay lén cao thì trừ thành phong, nêu phong bị thổi dạt thì không cách nào lợi dụng dược, vì vậy, để giừ sinh khí tụ lại tại một mảnh đát nào đó thì cấn phài ngán sinh khí phán tán. Dù sao đi nửa. chỉ có những táng láp núi bao quanh mới có thể ngần được phong. Đó là lí do mà mãnh đất tốt (cát dịa) thường là bổn địa bị núi bao quanh. Vì thế, từ lí thuyết trẻn mà nói, nêu như có phong rát dẻ bị thổi vào cát địa thì mảnh dất này khỏng đáng dô’ dùng nữa.

 • Sofa nỉ malaysia

 • Giá kệ thông minh

 • Kệ tivi gỗ cao cấp

 • “Địa lý bát thập bát hướng chân quyết” chia phong làm 8 loại, hơn nữa còn có những chú thích như sau:

  • Phía trước có ao phong (gió thổi ờ chỗ lõm) là tiớu chí cúa sân nghiêng, nếu khổng phái tựa núi thì cũng là tựa núi có hung, hơn nữa không thể tập trung sinh khí lại. Vì vậy phong này khỏng cát. gia chù nghèo khó thất bát, không con nối dôi.
  • Phía sau có ao phong lức là núi khổng có chú. Loại phong này không cát, gia chù nghèo khó, đoàn mệnh, nhãn khâu thưa thớt.
  • Rên trái có ao phong là tiêu chí của thanh long suy yếu (ngấn), là hung, như thế thì có thể mất chổng, ờ goá.
  • Bên phải có ao phong là bạch hổ liồn tiếp khống rời. như thế thì sẽ không có con nối dõi.
  • Lưỡng mi ao phong là chi loại gió thổi tới từ chỗ giao nhau của chù sơn và thanh long sơn (lỏn chù sơn và bạch hổ sơn. Hung, như thè thì có thể xây ra tang gia và không có con nối dõi.
  • Lưỡng túc ao phong là loại gió dến từ duồi thanh long và bạch hổ (túc là chì phẩn đuôi cúa thanh long và bạch hổ Ồm lấy núi). Đại hung, khuynh gia bại sản, tuyệt diệt cá nhà. Nếu như nhửng loại gió này thổi từ phương Cấn (hướng đổng bắc) thì sè hung tới cực điểm.

  Nói vây thì 8 loại phong này đéu không cát. Bát phương phong gọi tát lã bát phong. Bát phong là gió đến từ 8 phương vị. Trong phong thuỷ không có đột phong, chi có ao phong. Gọi là ao phong bởi vì chi khi trong núi có sơn còc, ẹió mứi có thể từ dỏ thổi vào cát dịa dược bao quanh bời núi. Nếu cát dịa dược bao quanh bới tấng tầng lớp lớp núi non trùng diệp, kín như thành quách thì khi gió thổi tới sẽ khổng thể xuyẻn qua được, không the thổi vào cát dịa. Vì vậy, phong trong cát địa phàn ánh chất lượng cùa các sườn núi bao quanh cát địa. Bây giờ thì có th<? thấy, dù “táng thư” không coi “phong” là một yéu tó quan trọng nhất nhưng nó vần là yếu tố quan trọng trong phong thuỷ.

  Còn vé tính chất cùa phong ờ cát địa, thuật phong thuỳ cho ráng tại các huyệt vị không ncn có loại gió thôi tới từ hất kì m<>t phương nào. Nhưng dù sao thì trong một số trường hợp đặc biệt, chỏ có gió thổi tới từ nhiều phương vẫn có thê rất cát lợi.

 • Bàn ăn tròn hiện đại

 • Giường tầng nhỏ

 • ‘llieo khái niệm ám dương, phong còn có thể chia ra làm hai loại khác nhau như dưới đàv. Nếu gió lừ đinh núi ihòi xuống thì gọi là ám phong; ngược lại, nếu ció thối lừ sơn cóc hướng lên thì gọi là dương phong. Dãy là cách phân loại rất phố biên.

  Tóm lại, có thế nói như thế này, thầy phong thuỳ cao siêu rát coi trọng vai trò cùa phong, nhimg thường nhấn mạnh nó gián tiệp thông qua núi cẩn thiết để tàng phong (chứa gió), tính quan trọng của núi bao quanh mánh đất cát tường dỏng thời cùng phân ánh tính quan trọng cùa phong trong phong thuỷ.

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội