Hình thế” trong Phong thuỷ học chỉ cái gì?

1. Hình thế” trong Phong thuỷ học chỉ cái gì?

Hình thế là chỉ tư thế và hình dạng của nơi đất có long huyệt. Quách Phác nói: “Thế nghìn thước, hình trăm thưốc” nghĩa là ! “nghìn thước là khoảng xa chỉ thế của một ngọn núi. Trăm thước là I khoảng gần chỉ hình dáng của một huyệt”. Mục đích chủ yếu của I người chọn huyệt là khi táng gặp được sinh khí mà sinh khí thì vô I hình chỉ có xét hình thế để quyết định. “Táng Thư” nêu: “Khí đi trong đất, khi đi do thế của đất đi, khi tụ lại do thế đất dừng lại. I Người xét giỏi phải tìm được nguồn và đón được độ dừng . Do vậy ] cho dù khí có thăng lên giáng xuống ẩn hiện khó đoán nhưng khi mói xuất phát nhất định có dấu tích hiện ra qua thế. Hơn nữa, căn cứ vào sắc thái núi vì hình là biểu hiện bên ngoài của khírLiêu Hy Ung viết: “Khí là sự vi diệu của hình, hình là nơi nương tựa của khí, khí ẩn khó biết hình hiện có thể tìm”. Hình và thế không thể Ị thiếu một. Sách “Táng Thư” viếtĨThế đếh thì hình dừng đó là khí hoàn toàn, nơi đất khí hoàn toàn là nơi đất chọn. Cách an táng nên chọn sự phôi hợp giữa hình và thế, có thế không có hình thì khí không tụ lại; có hình không có thế thì là huyệt giả không có gì.* “Táng Thư” viết thêm: “Hình và thế thuận là cát nghịch là hung; thế hung hình cát hoạ đẹn tức thì; thế cát hình hung trăm phần được một”. Sách “Địa lý bí quyết” ghi: “Thời Tần – Hán chuyên bàn hình thế, thời Đưòng – Tông chuyên bàn tinh thần.”

2. Trong Phong thuỷ học gọi “Tam cương ngũ thưowfng ” là chỉ điều gì?

Tam cương ngũ thưòng là khái niệm tổng quát của các nhà phong thuỷ mượn cách nói về các tiêu chuẩn đạo đức của nhà Nho thời xưa để nói về hình thế phong thuỷ. Tam cương là chỉ khí mạch, minh đường, thuỷ khẩu; Ngũ thưòng là chỉ long, huyệt, sa, thuỷ, hưống. Sách “Địa lí tổng luận”viết về tam cương: “Khí mạch là cơ sỏ phú quý hay bần tiện; minh đường là cơ sỏ để sa, thuỷ tốt hay xấu; thuỷ khẩu là cơ sỏ của sinh vượng hay tử tuyệt. Ngũ thường là: một là long phải chân

thật; hai là huyệt phải bình hoà; ba là sa phải thanh tứ; bấn là thuỷ phải bao bọc; năm là hướng phải là hướng cốt.”

Khí mạch tức long mạch, thế phải lớn như thiên mã nhẹ bay, tôn nghiêm tề chỉnh thì sinh khí thịnh vượng, lực lượng đầy đủ,đó là đất phát sang trọng lâu dài; nếu khí yếu thi phức mỏng không lâu dài nên nói khí mạch là nhân tố quan trọng tạo nên phú quý hay bần tiện. Minh đưòng là chỉ nơi hội tụ của sa thuỷ ở trước mộ là nơi hội hợp sinh khí phải vuông vắn bằng phẳng. Như đất phát nên vương giả quyền hành phải cố thế che chắn trước sau, trái phải có Thanh Long Bạch Hể, xung quanh cố nước bao bọc. Nếu minh đường nghiêng lệch sinh khí khó tụ, nếu có tụ cũng bị phong thổi bạt đi mất. Thuỷ là nguồn tiền của là phần ngoài của sinh khí, nêu lốp lớp bao bọc tức là khí tụ dày chắc thì đó là đất sinh vượng; nếu chảy xuôi , không bao bọc thì khí thoát hết là đất không vong còn gọi là đất tử

tuyệt (không còn ngưòỉ nôi dõi), sỏ dĩ tíói thuỷ /V\Ạ/VVV\ khẩu là nơi đem lại sinh, vượng, tử, tuyệt là như vậy. Trong Ngũ thưòng long mạch cần phải thật là nói khí thế viễn đại phát nguồn dài rộng, bao bọc kín đáo có đón có đưa. Huyệt bình là thê long dừng nghỉ, cục thế tròn đầy các sa hoà hợp, minh đường ngay ngắn, chứng tá rõ ràng. Sa cần phải thanh tú là núi non đất nước đều là nơi sinh ra sinh khí nếu thanh tú đẹp đẽ, cây cỏ rậm rạp là hình tượng của sinh khí. Nếu núi trọc cây khô, đá dựng chênh vênh cũng là nơi tích tụ khí hãm.

Thuỷ cần bao bọc là nước chảy đên thì quanh co ôm bọc, nước chảy di thì quanh lại lượn di, hướng vào huyệt, dưới thì hợp lại, trên thì rẽ ra như vạt áo, như hình râu tôm, mắt cua, cá vàng. Hưổng cát là hưống tránh được phương hung sát như ngu quỷ, tuyệt mệnh, hoạ hại, lục sát, hướng tới phương cát lợi như : sinh khí, thiên y, diên niên (sống lâu) phúc đức.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội