HÌNH THÁI PHONG THỦY TÁC ĐỘNG LÊN NGŨ HÀNH

1. Cát hung ngũ hành của thủy được phân chia như thế nào?

Cát hung ngũ hành của năm loại thụỷ thành Kim Môc Thuỷ Hoả Thể như sau:

Thuỷ ôm cong cong là thuỷ thành Kim tinh, xoay tròn như hình dải quấn, không những vinh hoa phú quý, mà cả gia đình còn hoà thuận khang ninh.

Cánh cung cong là thuỷ thành Thuỷ tinh, khiến ngôi nhà trông rất đa tình, có mệnh quý nhân, chức vụ cao; có danh tiếng.

Chảy xiết là thuỷ thành Mộc tinh, thế như xung xạ là hung nhất, ly tán, bần khốn, cô độc.

Vuông vắn tròn bằng là thuỷ thành Thổ tinh, có cát có hung, cần phân biệt rõ.Thế như xung xạ tà hung nhất, ly tấn, bần khốn lại cô độc.Vỡ vụn, nhọn xéo là thuỷ thành Hoả tinh, hoặc như kiếm giao nhau, tranh nhau chảy xiết, không nên tìm kiếm thành tốt ở đất này.Như kiếm giao nhau, tranh nhau chảy xiết, không nên tìm kiếm thành tốt ở đất này.Ngôi nhà trông rất đa tình, có mệnh quý nhân, chức vụ cao, có danh tiếng

Tóm lại, uốn lượn bao bọc hữu tình là cát, còn trực xung chảy xiết là hung.

2.  Phân biệt chất thuỷ như thế nào?

Thiên Địa trinh trong sách Quản tử cho rằng: Chất thổ quyết định chất thuỷ, phán đoán chất lượng nước từ màu sắc của đất, nước trắng thì ngọt, nước vàng thì hôi, nước đen thì đắng. Trước tác phong thuỷ kinh điển Bác sơn thiên chủ trương: “Muôn tầm I long thì phải nhận biết khí, muôn nhận biết khí thì nếm nước, sắc I nước biếc thì vị ngọt, mùi thơm, là thượng quý. Sắc nước trắng thì  vị thanh, khí ôn, là trung quý. Sắc nước nhạt thì vị cay, khí nồng, là hạ quý. Đắng chua chát như bị mốc thì không đáng để luận”.

Về chất nước, khi phán đoán bằng phương pháp đơn giản dễ làm là quan sát và nếm, cần hiểu rằng nước phải trong, khống màu, không mùi hôi, vị ngọt,… Nếu có điều kiện thì nên di xét nghiệm, kiểm tra độ cứng mềm, hàm lượng khoáng chất và hàm lượng vi khuẩn trong nước.

3. Can thuỷ, chỉ thuỷ, khúc thuỷ, thuận thuỷ là dòng nưởc như thế nào?

Can thuỷ chia làm 2 loại: can thuỷ thành viên (can thuỷ tường thành) và can thuỷ tản khí. Can thuỷ tường thành có thể sử dụng, can thuỷ tản khí thì không.

  • Can thuỷ tường thành là dòng sông lớn như bức tường thành vòng vèo, có tác dụng ngưng tụ khí mạch, Nếu dòng chảy xối xả, không quay đầu thì không bao bọc đất, núi, gò, đồi, không tạo ra huyệt địa tụ khí. Nếu dòng nước từ 10 – 20 dặm không uốn lượn thì không tạo thành đất đắc thuỷ.
  • Can thuỷ tản khí là dòng nưđc chảy thẳng, xốì xả, không uốn lượn, không bao bọc gò, đồi, núi. Nếu uốn lượn không bao bọc, không có dòng nhánh thì cũng không tạo ra đắc địa, huyệt cát.
    1. Chi thuỷ là nhánh của can thuỷ, ví như các cành cây được phân nhánh từ thân cây. Chỉ ỉhuỷ khống ban bọc đất thì cũng khổng thành huyệt Các loại hình chi thuỷ gồm:
  • – Loại thứ nhất: Dòng chảy bên hữu ở trên của con sông lớn,

    I chảy từ hữu sang tả; dòng nước bên tả cũng chảy từ hữu sang tả, hai nhánh này gặp nhau, ngoằn ngoèo chảy đi gọi là hai dòng hợp lưu tạo thành cục nhất thuỷ dẫn mạch.

    Có sách nói rằng: “Lưỡng thuỷ hợp, xuất chân long” (Hai dòng nước hợp sẽ xuất hiện chân long). Long mạch từ bên phải đến

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội