HÌNH DÁNG NGŨ HÀNH TRONG THỰC TẾ

1. HÌNH DÁNG NGŨ HÀNH TRONG THỰC TẾ

Bây giờ la hây xét tình trạng phong thúy dẻ xây được một ngỏi nhà có hình dáng riêng trên một khu vực có những ngôi nhà hoặc ngọn dổi vượt lên cao với những dặc điếm ngũ hành dà dược xác định rõ.

Với hai trình tự tương sinh và tựưng khắc đã được thào luận ớ trẽn, chúng ta có thế hình dung ra năm trường hợp có thế xảy ra khi hành của cành vật không thay dổi, còn hành của công trình dự kiến có thc hoặc đứng trước hoặc dứng sau nó trong trình tự tương sinh hoặc tương khác. Thí dụ, hành của cảnh vật là Thổ, dược biếu hiện bằng những lìgõi nhà vuông, mái bằng. Vấn dề là xAy dựng một ngôi nhà khác trong khu vực dó, hình dáng của ngói nhà chưa dược quyết dinh. Ngôi nhà dự kiến có thể mang một trong năm hình dáng cùa Ngũ hành. Môc (cao và thun), Hỏa (nhọn), Thổ (mái nhà bằng). Kim (tròn) hoặc Thủy (khổng đều đặn).

 • bàn ghế gỗ sồi

 • Tu ke

 • Ghế sofa đọc sách

 • Năm tình huống đó là:

  Thổ và Mộc ớ trong trình tự tương khắc, Mộc lợi dụng chi pl của Thổ. Điều này hết sức có lợi cho những người làm việc hoặ sống trong ngỏi nhà này

  1. Khu vực: Thổ / Cấu trúc: Hòa

  Thổ và Hỏa trong trinh tự tương sinh. Iliố lợi dụng Hòa. Tìn huống này’ không xấu nhưng klìóng dáng làm lắm. Nó có thẻ 1 một vị trí lý tưởng cho một bộnh viện, một trường học, một th viện, những công trình phục vụ lợi ích còng cộng.

  1. Khu vực: Thổ / Cấu trúc: Thổ

  Thổ và Thỏ đểu ổn dinh. Tinh huổìig này không tốt cũn không xâu. Trong những trường hợp như thế này, cỏng trình phà có cùng một mục đích với những ngôi nhà quanh nó. thí dụ mệ khối nhà ờ mới trong một khu dân cư.

  1. Khu vực: Thố / Cấu trúc: Kim

  Thổ và Kim trong trình tụ lương sinh, Thổ sinh Kim. Bói \ Kim tượng trưng cho tiền kim loại, một tình huống như vậy râ dáng dược coi trọng vé mặt tài chính.

  1. Khu vực: Thổ / Cấu trúc: Thủy

  Thổ và Thủy ờ trong trình tự lương khắc, Thủy có thế bị Thi làm hại. Công trình như vậy theo Phong thủy là bất lợi. vì nó s> gủy tác hại cho láng giềng.

  Sau này chúng Ca sẽ xéi kỹ từng tình huống khi một ngòi nhà tọa lậc trong khu vực và các đạc điếm Ngũ hành cùa cả ngòi nhà và khu vực đều quan sát thấy lõ ràng. Tuy nhicn, trước đó chúng ta hãy xem kỹ hưn các biểu tượng của mỏi hành.

  2. BIỂU TƯỢNG CÚA CÁC HÀNH

  Mộc – Mùa Xuân – Phương Đỏng – Màu Xanh.

  Vật liệu: Gổ.

  Hình dáng: Hình trụ.

 • Mẫu giường đẹp đơn giản

 • Mua giường tầng giá rẻ

 • Mạc dầu các hành tiếp theo nhau trong một trình tự liên lục, cho nẻn không có dấu không có cuối, nhưng Mộc vản dược coi như dứng dầu chuối, bởi vì nó tượng trưng cho mùa Xuân, bất dầu một năm. Do dó Mộc cũng lượng trưng cho sáng tạo, nuôi dường, phát triển.

  Hình dáng của Mộc là cao và tháng dứng, thường gặp trong các công trình kỷ niệm, tôn giáo, quán sự hoặc tường niệm như cột tròn, bia tưởng niệm, chùa, tháp canh và các cột trụ bàng đá, gồ hoặc kim loại. Chỉ những nãm gán dây, với sự phát triển của kỹ thuật xây dựng hiện đại. và sau dó là sự xuất hiện Iihững ngôi nhà chọc trời và những nhà khỏi tháp, thì câu trúc hình Mộc mới dược sử dụng cho nhà ớ và kinh doanh. Tuy nhiên, Mộc là một nguyên Iiộu xây dựng thông dụng, do đó một ngôi nhà có hình

   

  Bình luận trên Facebook