Hình dáng ngôi nhà và bát quái đồ là gì

1. Hình dáng ngôi nhà và bát quái đồ

Có thể ứng dụng bát quái đồ vào toàn bộ cơ ngơi của bạn. Bạn chỉ càn đặt cạnh dưới của bát quái đồ thẳng hàng với cạnh của sân tiếp giáp đường phố. Điểm bắt đầu của đường lái xe vào nhà là “lối vào” cơ ngơi của bạn.

Hãy nhớ rằng, theo phương pháp cửa vào, những đường ranh giới trong biểu đồ cho thấy ranh giới giữa các cung của bát quái đồ rõ hơn
nhiều so với thực tế. Mỗi quái chiếm khoảng 1/3 chiều dài và chiều rộng ngôi nhà hay căn phòng. Các quái hòa lẫn vào nhau chứ không thay đổi đột ngột từ quái này sang quái tiếp theo. Khi nhận thấy bát quái đồ vừa khít với so- đồ mặt bằng ngôi nhà, hãy dùng vách ngăn tự nhiên của bức tường và hành lang ở gần để nhận biết phòng nào thuộc cung nào. Không cần sử dụng thước dây để tìm chính xác điểm kết thúc của quái này và điểm bắt đầu của quái kia.

Trong ngôi nhà nhiều tầng, mỗi tầng có một bái quái đồ riêng. “Lối vào” tầng trôn (hay dưói) tầng chính nằm ờ trên cùng (hoặc dưới cùng) cầu thang dẫn vào tầng dó. Nhùng trường hợp này thường khó tính toán cách đặt bát quái đò, vì thế chỉ cần xem xét bát quái đò cho từng phòng ờ tầng đó.
Bát quái đồ cho từng phòng cũng đặt cung Sự nghiệp ờ giữa cạnh của căn phòng bạn đi qua đế vào không gian đó. Điều này có thể đòi hỏi phải xoay bát quái dồ theo hướng này hay hướng khác so với bát quái đồ cho toàn bộ ngôi nhà.

Lúc này bạn đã phán đoán được đâu là khu vực ảnh hường chính trong ngôi nhà chưa? Căn cứ trên các vấn đề chính trong cuộc sống của bạn lúc này là gì, hãy nghĩ xem cung nào trong bát quái đồ hợp với bạn nhất. Sau đó, hãy xem những cung này nằm ờ đâu trong ngôi nhà, cũng như trong mỗi phòng chính: bếp, phòng khách, phòng làm việc (nếu có) và phòng ngủ. Đây sẽ là

những vị trí chính để sử dụng phương pháp hóa giải và cải thiện theo phong thủy.

Hình dáng ngôi nhà và bát quái dồ

Nếu bạn không có sẵn sơ đồ mặt bằng ngôi nhà, hây vẽ nó ra. Hây vẽ cả cửa trước và cửa ra vào hoặc lối vào mỗi phòng chính. Có thể vè đơn giản, miễn là phải do đạc chính xác và sử dụng tỷ lệ thống nhất sao cho kết quả cuối cùng cũng chính xác.

Nếu ngôi nhà chật hẹp, hình chữ nhật, thì có thế ứng dụng dễ dàng bát quái đò vào không gian đó. Chỉ cần đặt cạnh có cung Sự nghiệp trong bát quái đò thẳng hàng vói tường nhà có cửa ra vào phía trước, căng bát quái đồ về tường sau và tường bên để nó bao phủ toàn bộ ngôi nhà.

Gara chung mái với ngôi nhà cũng nằm trong bát quái đồ, các khu vực như buồng khách nhiều cửa sổ lớn cũng vậy. Không đưa vào bát quái đồ các hành lang hay sân có mái che hoặc không có mái che. Hãy nhớ là bát quái dồ luôn thắng hàng với cửa được thiết kế làm cửa vào chính của ngôi nhà, dù cho bạn thường ra vào theo lối khác.

ứng dụng bát quái đồ vào ngôi nhà có hình dáng không đều có thế đòi hỏi phải có độ khéo léo một chút. Hãy hình dung bát quái đồ là một cái chăn lớn được phủ lên ngôi nhà sao cho cạnh trước của chăn thẳng hàng với cửa ra vào phía trước, còn các cạnh kia thẳng hàng với tường bên và tường sau của ngôi nhà hay căn hộ, càng khít càng tốt.

Các phần của ngôi nhà nằm chìa ra ngoài chăn được gọi là phần mở rộng. Nhũng không gian bôn ngoài ngôi nhà mà chăn/bát quái đồ trùm lên là các khu vực bị khuyết.

Nếu bạn không chắc chắn là ngôi nhà có phần mờ rộng hay phần khuyết, hãy so sánh chiều rộng của phần chìa ra với chiều rộng của khu trống bên cạnh. Phần hẹp hơn là phần mờ rộng hay bị khuyết.Phần mờ rộng thò ra ngoài hình dáng chính của ngôi nhà; chỗ lỏm vào là nhũ ng khu vực bị khuyết.

  • Nếu phần chìa ra rộng hơn (hơn 1/2 tống chiều rộng của bức tường), bát quái đồ che phủ và có khu vực bị khuyết ở sát bên.

Nếu phần chìa ra hẹp hơn 1/2 tống chiều rộng, đó là phần mờ rộng và không có trong bát quái đồ.

Bình luận trên Facebook