Giữa Âm trạch và Phong thủy có mối quan hệ gì?

309. “Bố trạch” bắt nguồn từ bao giờ?

“Bốc trạch” thấy rất sớm trong cuốn “Thượng Thư – Chiêu Cáo”: “Thái bảo triều chí vu lạc, bổc trạch. Quyết ký đắc bốc, tắc kinh doanh”.

Hồi đó, bói mang ý nghĩa khảo sát, chọn lựa chứ không đơn giản là bói toán. Bốc trạch là chọn đất để ở, như Hán Lưu Hi đã viết trong “Dịch Danh”: “Trạch, cũng có nghĩa là lựa chọn, nơi trạch cát là nơi sông tốt”. Nội dung chủ yếu của Bốc trạch là quyết định ngày tốt để động thổ, lựa chọn và định ra đất để xây dựng. Tuy nhiên kiểu bói này lại rơi vào mức độ rút lui mà không liên quan gì đến vấn đề kỹ thuật kiến tạo. Đây cũng chính là ánh sáng thần bí sóm nhất của phong thủy.

Bốc lân, bốc cư, bốc kiến, bốc vũ, bốc thực là chỉ điều gì?

“Bốc lân” xuất hiện trong “Tả Truyện – Chiêu Công tam niên”: Phi trạch thị bốc, duy lân thì bốc nhị tam tử, tiên bốc lân hề”. Nó có nghĩa là lựa chọn láng giềng tốt mà sống. Trong lịch sử có điển cô” “Mạnh Mẫu tam thiên” (Mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà). Trong một bài thơ của Đỗ Phủ có câu: “Nhất tạc bồi tích trượng, bốc lân nam sơn u”.

“Bốc cư” xuất hiện trong “Sử Ký – Chu bản kỷ”: Thành Vương Sử Chiêu Công bốc cư, cư cửu đỉnh yên”; trong sách “Thuyết Uyển – Chí công” viết: “Tích chu thành vương chi bốc ư thành chu dã”. Bốc cư đồng nghĩa với bốc trạch.

“Bốc kiến” cũng có nghĩa giông bốc cư. Trong “Lương Thư – Lưu gian truyện” có ghi: Tăng dữ tộc huynh lưu ca thính giảng vu chung sơn chư tự. Nhân công bốc kiến tống hi tự đông động chung yên chi chí”. Lý Thượng An cũng lưu lại một câu thiên cô: “Y nhân bốc kiến tự xuất thâm, quế cảng san li bất khả tầm”.

“BỐC vũ” cũng có nghĩa như bốc trạch. Như “Nghệ Văn loại tụ” có ghi: “Ái nãi bốc vũ kim lăng, tô” đới lâm hách”.

“Bốc thực” xuất hiện trong “Tùy Thư – Cao tổ kỷ”: Long thủ sơn xuyên nguyên tú lệ, bôn vật từ trách, bốc thực tương thổ, nghi kiến đô ấp. Nghe nói bốc thực dùng mực vẽ mai rùa. Sau khi đốt, những vết nứt đó ăn mất đường mực thì có nghĩa là cát lợi, là thuật bói toán. Bốc thực là nói dân lấy ăn làm tròi (dân dĩ thực vi thiên), chọn mảnh đất phì nhiêu có nước để sinh sông, trồng lương thực để ăn là nền móng thịnh vượng của quốc gia.

Giữa Âm trạch và Phong thủy có mối quan hệ gì?

Chúng ta đã biết rằng Âm trạch là chỉ nơi cư trú và môi trường tồn tại của tiên nhân. Vậy tại sao khu vực đó lại gọi là “Trạch”? Chịu ảnh hưởng của quan niệm linh hồn là bất diệt nên người xưa cho rằng sau khi chết người ta sẽ tồn tại ở một thế giới khác, tiếp tục sinh sông, đó là Âm gian. Địa điểm mai táng của họ chính là nơi dùng để kỷ niệm của người sông và người đã chết. Chính vì vậy, họ gọi địa điểm chôn cất người chết là Am trạch. Trong quan niệm phong thủy truyền thông, đất âm trạch và môi trường xung quanh nó là bộ phận vô cùng quan trọng.

Theo cách nhìn của họ, môi trường xung quanh âm trạch phải có không gian tương hỗ như núi, nước, gió, không khí, thổ nhưỡng, ánh sáng và các mối quan hệ thần bí giữa khí trường, âm dương, ngũ hành, bát quái. Những điều đó sẽ phản ánh tình trạng sinh sông hiện tại và cát hung họa phúc của tương lai. Trong sự thúc đẩy của ý thức sùng bái linh hồn tổ tiên, cổ nhân coi cái chết là một kiểu sinh khác. Thậm chí coi môi trường sinh hoạt âm gian của tiên tổ và ảnh hưởng họa phúc của con cháu quan trọng hơn môi trường sinh sông của mình.

Phong thủy cũng vì thế mà chia làm hai phần: Phong thủy dương trạch và Phong thủy âm trạch. Trong rất nhiều trường hợp, hàm ý thực tế của phong thủy là chỉ Phong thủy âm trạch. Sách “Thích Danh” viết: “Trạch, trạch dã, ngôn trạch cát xứ nhi doanh chi dã”. Trên thực tế, mục đích cuối cùng lựa chọn môi trường của cổ nhân là tụ khí. Quách Phác viết trong “Táng Thư” là “Táng giả, thừa sinh khí dã”. Khí là nguồn gốc của vạn vật, các loại sự vật đều là khách thể biến hóa của khí. Tụ khí ắt là cát, có thể hỉ vượng phú quý; thất khí ắt sẽ hung, dẫn đến suy bại, nghèo khổ, chết chóc. Mấu chốt của tụ khí là phong và thủy. “Táng Thư” viết: “Khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sử bất tán, hành chi sử bất chỉ”. Phạm Nghi Tân triều Thanh đã viết: Vô thủy tắc phong đáo nhi khí tán, hữu thủy tắc khí chỉ nhi phong vô, cố phong thủy nhị tự vi địa học chi tối trọng, nhi kỳ trung dĩ đắc thủy chi địa vi thượng đẳng, dĩ tàng phong chi địa vi thứ đẳng”. Đây chính là nguồn gốc của phong thủy.

 

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội