Giá trị sử dụng của phong thủy trong hình thể kiến trúc

1. Giá trị sử dụng của phong thủy trong hình thể kiến trúc

Xét về ngọn nguồn và những truyền tụng kẻ thừa của lịch sử thuyết địa thế phong thủy, chứng minh dựa vào một lượng lớn những di chỉ, văn vật và ghi chép vé văn hiến, ảnh hưởng của nó đối với những sáng tạo thiết kế quy hoạch kiến trúc là tương đối phổ biến và cũng rất sâu sắc.

Ví dụ như. xem xét từ Thành Bắc Kinh của thời Minh Thành là một ví dụ thực tế điển hình cổ một thành phố cổ. cả thành phố ngoài một lượng nhỏ những tháp phật, láu phật, và một $6 công trình tượng trưng cho “không gian của tháng”, còn có tính chất của những điểm du lịch, kiến trúc đơn hay vượt quá độ cao trăm thước, ngoài ra tuyệt đại đa số kiến trúc hài gồm đàn tế mà Hoàng đế dùng để làm lẻ tế trời, những tòa lầu cao nhất có tác dụng không chế những đường bao quanh cảnh quan toàn Thành phố, gác chuông, lầu trống… đều tuân theo nguyên tắc khống chế số đó “trăm thước là hình”. Như đàn tế trời, lừ nén đến dính cao 3l.78m, theo như thước xây dựng của thời nhà thanh (vào thời Quang Tự một thước xây dựng =31,83cm) thì bằng khoảng 9 trượng 9 thước 9 thốn. Còn vé sự phân chia mặt bằng và không gian bao quanh của những công trình như đường phố. ngõ nhỏ. quảng trường, sán… là những trường hợp ngoại lệ không tuân theo nguyên tắc cơ bản của thuyết hình thế phong thủy .

Đương nhiên do nhu cầu của thực lê, và cũng thường có một vài cách vặn dụng theo kiến trúc và linh hoạt biến báo những nguyên lý như “khéo léo tập hợp hình mà triển khai thi”, và nguyên lý “Tích hình thành thế”, ví dụ như Những cổng trình kiến trúc lầu cao. lưu các. minh đường,và đến nay còn có những cổng trình di sản văn vật có thể chứng minh dược như tháp phật, lầu phật. thì hiện rõ sự táo hảo, óc sáng tạo của người xưa nhưng cũng không hé thiếu đi kỹ thuật sáng tạo đơn vị đo độ dài rất lớn.

Tuy nhiên, những công trình kiến trúc có kích thước quá người trong lịch sử này. đầy dấu là những không gian không phải dành cho con người, mà không loại trừ là “không gian của các Thần” dùng để cầu Thắng, các liên. Lẻ Phạt, mang tính Chất của vật dùng bụi của thế giới bên kia. mang tính chất tôn giáo. Tuy những cổng trình vì nhu cầu tinh thần của xã hội của một thời kỳ nhất định trong lịch sử mà trở thành vật đối lập hoặc bổ sung của thế giới hiện thực, cứ như thế chúng dược tổng lại và phát triển, đồng thời vẻ mặt nghệ thuật và kỹ thuật xây dựng cũng thể hiện rõ tài sáng tạo đáng ngạc nhiên và sự táo bạo của người xưa, nhưng do sự phát triển của lịch sử có tại Trung Quốc, không phải nữ khi chưa xuất hiện tư tưởng tôn giáo dân nữ phương Tây đã có những tôn giáo ngoại lai. Trong quá trình luôn quan tâm đến những hình thái bán mình thể hiện rõ hiện thực của con người, cũng không ngừng bộc lộ ra những xu thế vẻ thế tục và cả những xu thế yếu lười. vì thế là những công trình kiến trúc mạng không gian của thần thánh, có xu hướng phát triển đi lên và có một khối lượng đó số như vậy. vẻ mặt số lượng và quy mô chỉ chiếm một ti lệ rất nhỏ Trong tổng thể kiến trúc cò dại cùa Trung Quốc.

Tính thủ tục hóa trong kiến trúc tôn giáo cũng thêm vào những tác phẩm kiến trúc cô dại những kỹ xảo và hình thức sáng tạo mới. thuyết hình thế phong thủy làm cho trời đi mở mang phát triển hơn, cũng phản ánh ra sự thực này. Điển hình như từ thời Nam Tống đến này, đặc biệt là từ thời Minh Thành trở lại đây. cùng với việc phong thủy trong các công trình kiến trúc tôn giáo ào ào xuất hiện, các nơi liên tục xây dựng những tháp phong thủy. hoặc tháp Ván Phong, tháp Vàn Xướng, tháp Văn linh, tháp Ván Bút… Trên thực tế là do tháp Phật chuyên hình mà thay đổi một loại hình kiến trúc mới có tính chất tôn giáo. Các nhà phong thủy tôn giáo, mượn hình tượng cao vút của nó. không phải là vật sùng bái của lẻ phật mà là kiến trúc các trang “một địa chỉ tín ngưởng thòng hiện một bằng, một ấn tượng làm màu mỡ một vùng, làm rực rỡ cả một vùng”, lấy danh nghĩa phong thủy để “bù đắp phòng mạch, kỷ địa linh, làm mạnh thêm giá trị nhân văn. chấn chỉnh lại phong tục”. Những kiến trúc tương tự còn có những lưu phong thủy hình hài và màu sắc rất đa dạng, những hình thức kiến trúc nổi tiếng nhất tiêu biểu là lầu Hoàng Hạc ờ Võ Hán. Đàng Vương Các ở Nam Xương, Đại Quân Lầu ở Côn Minh. Lấu Nhạc Dương ờ Nhạc Dương…đây là những kiểu kiến trúc dùng để trang điểm cho sông nước, làm đẹp thêm cho phong cảnh, những công trình này hầu hết đều được xử lý, khống chế dựa vào hệ thống kích thước “trăm thước là hình”, thực hiện dược sự chuyển đổi không gian của Thần hướng sang không gian của người.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội