Âm dương và ngũ hành hợp lý

1. Âm dương và ngũ hành hợp lý

Cách chữa; Thiét trí cây cảnh trong chậu, đật dưới càu thang đẻ giúp khí lưu chuyẻn từ dưới đát lên đàu càu thang. Néu bậc thang dưng quá cận vào 1 vách tường thi treo 1 tám gương trên tường đẻ tượng trưng cho khoảng cách.

Người Trung Hoa trânh đạt càu thang chạy thảng xuống cửa ra vào chinh – cái đố khién cho khl và tièn tuôn chảy mát.

Nếu cân phòng cỏ bậc cáp, giường ngủ phải đật ở phàn cao hơn, nhưng không nên đẻ quá tù túng. Nhà cớ nhièu bậc cáp trong nền nhả làm hại cho nghề nghiệp và sức khỏe của thân chù. cách tốt nhắt là làm b¿c lẻn xuống rộng lởn và viền cảy cối. bậc thang uốn hlnh cùng lá tốt đẹp hơn cả.cân nhà chù thẻ đau tim và cổ ván đè trò ngại vởi thuốc men trong vòng ba nâm.
Khân trờ ngại. Nhà trệt hay nhà song lâp là tốt nhát. Nhả có b¿c cáp (nèn chia ra chò cao. chỏ tháp) nên làm b¿c đi càng rộng càng tốt vl khién cho chủ nhà lèn xuống an toàn, vững chác hon.Cách chữa: Treo 1 khánh nhac hay quả thủy tinh càu vào giữa bậc thang cuối với l6i vào đẻ làm nhe dòng khl chuyẻn. Néu nẻn nhà không cố bậc cáp thl người sẽ phải 3 chim 7 nổi. Đời sống, tinh cảm và công việc không đều đận và cố khổ

Cách chữa: gới cây nho hay vặt gl xanh đặt trên tay vjn ròi thiét trí đèn sáng trên tràn chiéu xuống cầu thang từ đáu đén cuối đẻ dẫn khí.

Tràn phái đù cao và đù ánh sáng. Trần tháp trong một không gian tủ túng sẽ làm cho người trong nhà yéu đi vl kém khí và chién cho họ cảm tháy bị áp lực và lâu dàn bị đau đàu.

Cách chữa: Treo gưong lên hai bên tường cho tạo cảm giác mò rộng.

Trong khi một số nhà Tây phưong muốn đẻ lộ xà ra đẻ tạo phong cách thôn da thi xà trong kién trúc ở Trung hoa đưoc xem lá làm cản trở và cớ hai cho sư lưu chuyẻn khí cũng như không tao may mãn cho chủ nhà vl bộ xà thường tao ra sừc ép cho bén dưới nổ như chỗ làm việc, noi ân uống, ngủ nghi do đố nổ ảnh hưởng vào sức khỏe và tư tưởng chủ nhà.

Xà trong phòng ngủ cổ thẻ gảy ra một số ván đè tùy theo vị trí của nó. Th( dụ xà trên đàu giường cỏ thẻ làm cho nhức đàu. đổi khi cổ cả buồn nôn, và ờ vùng bung cớ thẻ bị vè bộ máy tiêu hổa. còn xà trên vụng chân thựờng làm trở ngai cho những động lực vè di chuyẻn trong đời sòng. Một nhà doanh nghiệp tháy minh (t đi lại hàn sau khi nàm ngủ trôn một cài giường mà phàn chân thl ò bên dưới một cái xà.

Xànãm trên lò sưởi hay khu vực phòng ân thl chác chần làm hao tièn cùa đặc biệt cho vay sẽ không đồi đưoc.

Xà ờ trèn chỗ làm việc khién cho đau yéu, bênh tật.

Néu giường ngũ. bàn làm việc hay lò bép không dời chỏ đưoc bên dưới xà. thl các chữa là treo hai cải sáo tre. cột trên sác hai mảnh lua đỏ đẻ tao dáng hlnh bát quái với xà đó và giúp cho khí dẻ vận chuyẻn bèn dưới khu đổ. Một phưong cách khác là viền những dải lụa đỏ chạv dọc theo cài xà đố.

Xà ờ một noi như trong tièn sảnh cổ thề làm không khí không lưu thông đèu cả nhà.

Cách chữa: Thiét trí đèn trần với ánh sáng chan hòa làm thành một tràn giả, như thé không những nguồn khí thông suốt mà còn khién cho khí của chủ nhà mạnh thèm.

Gốc lòi trong kién trúc nhà ở đưoc xem là kém may mẻn.

Cách chữa: Đẻgiải quyét trưồ-ng hop này nguời ta treo gưong hoậc một bén hay hai bén gốc lồi đẻ làm nhẹ đi cạnh cùa gốc; cách khác là tròng môt cảy leo lên đẻ phủ lên cạnh đỏ hay treo một qua càu thủy tinh ò ngay trước gổc cạnh.

CỘI ở trong nhà nèn dùng tròn thay cho vuông đẻ khl dẻ di chuyẻn. VI ngoài sự cản khí cột vuông côn cớ những cạnh sác chĩa ra như đe dọa gia chủ.

Cách chữa: thiét trl gưong trên bốn mặt cột đẻ khl dẻ di chuyẻn.

Cây xanh ngoài chức nàng trang trí nội thát còn làm cho không khí trong nhà lưu thông tốt hom.

Với trào lưu hướng ngoại cho nội thát, người ta bát đàu mang những mảng xanh vào nhà.

Màu xanh thuộc cung cung cán, cung cùa gia đao và sức khỏe, vl thé, bố trí cây xanh hài hòa sẽ cải thiện phong thủy cho ngôi nhà.

Cây lá nhọn mang tính dương mạnh, tạo nhiệt khí sôi nổi, nên đật trong phòng khách hoậc hội trường.

Loai cây cổ lá tròn đầy, bầu dục mang nhièu tính âm, thích hợp đặt chỗ yên tĩnh, tao sư thanh binh.

Chậu cảy phái đật ờ nơi cỏ thẻ hứng ánh nâng mật trời. Những cây cời cọc, héo úa sẻ làm nâng lượng ứ đọng.

Cây cối đèu thuộc hành Mộc, nhưng màu sác cùa chúng cớ thẻ gợi đén hành khác. Cây hoa đỏ thuộc hành Hỏa, cây hoa vàng hành Thổ. hoa nhài thuộc hành Kim, còn chậu cảy bàng thủy tinh cỏ hành Thủy.

Chỗ giặt – phoi trong nhà

Chỗ giật và phơi quàn áo không phải lâ không gian chinh nhưng néu sáp xép bát hợp lý sẽ dản đén thiéu tiện dụng và ảnh hường xáu tới các không gian khác. Tương tự như khu vệ sinh, chỏ phơi quàn áo cố đậc trưng riêng vè phong thủy.

VỊ trí và phương hướng

Néu két hơp được chỗ giặt cũng với sân phơi sẽglúp bạn không phẩi di chuyẻn nhièu. Những hướng xáu, hướng ít giao tiép thường bố trí sân phơi và chỗ giật, tát nhiên là cỏ che chán hợp lý đẻ không làm hỏng máy giật hoậc nâng gát làm hại quàn áo. Tốt nhát là làm thảnh phòng giật (dù nhò) và sản phơi cố mải, xung quanh lá khung lưới đẻ tránh mưa nâng trực tiép, đòng thời cỏ thẻ ngân đò đạc không bị thát lạc. Ngoài ra, nên dự phòng một phàn phơi đồ trong nhà vào những ngày mưa bâo két hợp làm nơi ủi đò.Chó phơi phóng nõn ỡ phía phía sau nhà

Noi giặt và phơi <ỊÒ cũng phẩi đặt khuát tầm nhln từ ngoài vào. với nhà trệt thường ờ giéng tròi (phía sau) hay sàn nước, côn nhà cỏ mái bàng thl dùng sân thượng là hợp lý. Tuy nhiên, càn chú ý sân phơi nèn đật vè phàn sân sau nhà đẻ vừa tránh lộ ra mật tièn néu thiéu thảm mỹ, vừa không phái mang quàn áo qua lại phòng thờ (thường hướng ra trước). Đảỵ là đièu phong thủy vốn kỵ (không treo y phục trước ờ khoảng trống thoáng đãng trước mỏi nhà). Các hướng đông bác. bác và tây bâc là hướng cỏ trường khí thuộc dương, phù hợp đẻ bố trí chỗ giạt – phơi. Tùy theo nhà, đây cũng là hướng đổn nhièu nâng sáng hoậc nâng chièu.

Âm dương và ngũ hành hợp lý

Khi đật nơi giật phơi tại tàng một cũng càn phái lát gạch, tạo dổc tốt, tránh đẻ sân lộ đát vl thổ khác thủy, đâ ảm càng ảm thêm. Riêng với bép. khu vực mang tính hỏa, mà thủy khác hỏa, do đổ không nên bố tri chỗ giặt, phơi trong hoậc bèn cạnh bép. Nơi giạt giũ lầ chỗ cớ lượng nước sử dụng thuộc loại nhỉèu nhát trong nhà. Do đó, đây lâ chỗ càn chủ ý cáp thoát nước đày đủ. Cổ nưởc nhièu nhưng tính chát lại khác biệt nhà tám hay nhà xí, người làm việc có thẻ ngòi lâu (néu giặt tay), do đó không nèn đặt chung khu giặt giũ với khu vệ sinh, sẽ khá bát tiện lúc sừ dụng.Ban cũng càn làm miệng thu thoát nước rièng và bổ trí sàn âm đẻ han ché nước chảy tràn ra sân. Noi giặt giũ nhièu nước luân chuyẻn nèn tính âm cao, néu lại đật trong môi trường âm nữa thi sẽ âm thịnh dương suy, không khí ảm ướt, quàn áo khổ khô ráo. sạch sẻ. cỏ nhièu nước xà cũng dẻ gây trơn trượt. VI thé. tốt nhát là bạn nên đôt khu giật và phơi tại chỗ cớ nhièu ánh sáng chiéu vào đẻ vừa cân bảng âm dương, vừa khô ráo. dẻ dàng đi lại thao tác và giúp ban thoải mái khi bước vào không gian nàycàn chú ý cáp thoát nưởc dếy <JÚ cho khu giật phoiNơi giật phơi k¿t họp lá lượt

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội