Đừng trông chờ người khác hỗ trợ tài chính

1. Đừng trông chờ người khác hỗ trợ tài chính

Có thể bạn may mắn có cha mẹ giàu. Có thể bạn kết hôn vì tiền. Nhưng xin đừng dựa vào đó. Hãy tự làm việc kiếm tiền. Làm theo cách cùa mình. Tiêu xài trong phạm vi mình kiếm dược. Không cách xây dựng lòng tự trọng và chân giá trị con người nào tôt hơn cách ây.

Có thể bạn dang tự hỏi, ảnh hưởng gì tới tôi, hoặc bạn. Có thể bạn dang dược vay cả đống tiền, có thể bạn đang làm việc hết sức mình, được học trường chính quy, hoặc xoay xở làm nhiều việc một lúc để thỏa mãn mục đích. Nếu thê, tôi thán phục bạn, bạn có thể bỏ qua chương này. Nhưng nỏ không dài lắm dâu, nên dọc cũng chảng chết chóc gì.

Có thể bạn quan tâm:

Tôi là một trong những người may mắn dược cha mẹ cho tiền di học. Tốt nghiệp ra trường, tôi biết mình muốn đi làm, biết mình phải đi làm, nhưng cùng biết rằng, ít nhất ở dâu dó trong dầu, rằng tôi cùng không chết dói nếu không kiếm dược việc làm. Nhưng hóa ra niem dam mê cùa tôi dược trả công hậu hĩ, và tôi dâ làm việc ở dó lâu dến mức có thể kiếm dược một trong những việc được trả lương cao. Tôi gặp may mắn gấp đôi. Hiểu rỏ cha mẹ mình, tôi biết, nếu niềm dam mê của tôi không thể kiếm đủ tiền thanh toán các hóa đơn, thì chắc chăn ông bà sẽ giúp đờ tôi. Nhưng nhìn lại, tôi thật sự rất vui vì chưa bao giờ yêu cẵu ông bà giúp. Thay vào dó, tôi dã học dược một điều quan trọng: tôi có thể tự lo cho mình.

Khi mới di làm, người ta cho rằng tôi không cần làm việc kiếm tiền. Họ nghĩ, vì tôi xuất thân từ một gia đình giàu có, công việc chỉ là để cho vui thôi . ( Có nhớ tay trường phòng tin ở Philadelphia không?). Rồi khi lấy chồng, tôi không thê dếm có bao nhiêu người nghĩ tôi sẽ bỏ việc, thậm chí báo tôi nên làm thế, vì tôi dà tóm dược một anh chàng có thê lo cho tôi. Không thê tả dược những chuyện dó làm tôi nổi khùng den mức nào. Tôi nhớ cuộc nói chuyện với một đại diện nồi tiếng khoảng 6 tháng sau khi lấy chồng, lúc đỏ tôi dã bắt dâu công việc mới ở NBC sau khi bị duôi cô khỏi Bán tin sáng CBS. Anh ta hôn chào tôi,hởi thăm vê hãng mới, rồi lãc dâu:” Tôi không hiêu cô bận tâm tới cái trò làm tin tào lao này làm gì. Cô dà lấy một anh chàng giàu có. Sao không ở nhà mà thư giãn, có vài đứa con và một cuộc sống tốt đẹp cho rồi”. Tôi muốn dộng cho anh ta một cái. May mà tôi không làm thế, vì anh ta không phải là người cuối cùng nói câu ấy, mà ta không thê dộng tất cá mọi người dược.

Tôi không kết hôn để sống xa chồng. Tôi không làm tin truyền hình để kiếm tiền. Thật tình hồi mới di làm, lương so với ngày nay chăng là gì. Tôi làm việc vì tôi thích và thích được kiếm tiền riêng. Tôi cảm thấy mạnh mẽ, độc lập khi biết mình có thồ kiếm tiền theo cách riêng. Nếu muốn cảm thấy độc lập, nên biết rằng vấn dề then chốt là cỏ thể tự kiếm tiền riêng.

Trong 1 ĩnh vực này, tôi hối hận là chưa bao giờ dành thời gian suy nghĩ thật không ngoan về tiền bạc. Bài học xưong mậu: Đừng làm như tôi. Tôi chẳng bao giờ chú ý mình đà làm gì với số tiền kiếm được. Khi tốt nghiệp, hầu hết đám con gái trong lớp tôi không nói chuyện tiền bạc. Chúng tôi có hoặc không có tiền. Đối vói cá hai loại, chăng ai thèm nghT dên tiền làm gì. Tôi chưa bao giờ giỏi toán, vì thế tôi tưởng có người sẽ lo chuyện dó cho tôi, hoặc già nó tự lo cho mình. Lâm tọ. Đây dứt khoát là cái tôi nên thay dôi trong cách sống. Chắc tôi phải bắt đầu từ đầu, dành nhiều thời gian học cách quản lý tài chính cho đến khi thành tay tô mới được.

Thời buổi này, thật ngu ngốc khi làm người ngờ nghệch về nhưng vấn dề tài chính. Kiếm được tiền cũng chăng được tích sự gì nếu bạn không biết làm gì với nó ngoài chuyện tiêu xài. Một cô bạn gái kiếm được rất nhieu tiền mách lại tòi điều cô ấy học được từ một diễn viên già nổi tiếng hồi cô mới vào nghề. Ông ta nói, giàu có bao nhiêu không quan trọng, ta vẫn phải kiểm tra kỳ từng tờ sec thanh toán với cặp mắt diêu hâu. Ong ta nói, việc dó sẽ làm cho ta sáng suốt về tiền bạc, khiến ta nhận thức dược tiền của ta dang di dâu, và ta muôn tiền làm gì cho ta.

Gi ờ đây, khi tôi đang kiếm được nhiều tiền, quản lý tiền bạc trở thành một thách thức thật sự dôi vói tôi. 1’ôi dang cô gắng khôn ngoan hon trong quản lý tiền nong, lên kế hoạch mua bất dộng sán, bất kỳ việc gì. Tôi dang choi trò đuổi bắt trong cái thế giói thay dôi và vận dộng nhanh dến nồi, khó mà không cảm thấy luôn bị tụt hậu. Tôi cho rãng, mình sẽ chẳng bao giờ có thê thông thạo trong lĩnh vực này được. Và nó thực sự khiến tôi điên ruột lăm.

Vì vậy, xin hãy sáng suốt hon tôi, nhất là các bạn phụ nừ. Dừng tường có một người dàn ông sẽ lo chuyện này thay bạn. Nêu bót thòi gian dành cho sự nghiệp hoặc từ bò hoàn toàn dê chăm sóc con cái, công việc không ân lưong nặng nền nhất, ôi, đừng bẳt tôi nhấc tới nó nữa, cùng xin đừng từ bo vũ đài này. Bạn sc không bao giờ biết được, có lúc nào mình bị cuộc đời quãng vào một tình huông mà bạn sẽ phải biết cách tự lo cho mình hay không. Tin tôi di, học cái trò này cùng mât Uiòi gian, mà những người có thể dạy chúng ta không phải lúc nào cũng kiên nhẫn với những ai có dâu óc u tôi. Bài học xưong máu: hãy học cách sử dụng tiền và trò chuyện cởi mở với chồng về vấn đề này.

Thế đấy, tôi là người kiếm tiền rất khá, nhưng như các bạn biết đấy, chồng tôi còn khá hơn nhiều. Anh nói, chính vì vậy mà anh không có nhiều quyền hành trong cuộc sông gia đình, nhưng tôi thì nghĩ anh vẫn có. Tôi không muôn hòi tiền anh, và tôi không hỏi. Nghe có vè khùng quá, nhưng chỉ vì tôi sĩ diện thỏi. Anh hào phóng lắm, lúc nào cùng nói, dó lậ “ tiền của chúng ta”, nhưng tôi vẫn thích dược biêt rằng tôi cũng có thê kiếm tiền mang vê. Tôi chỉ ước tôi thông minh trong công việc như anh thôi.

Còn một vấn dề nữa về kiếm tiền riêng: Có thể trong một tương lai không quá xa, sẽ dến lúc bạn muốn, hoặc bắt buộc phải, giúp dờ tiền bạc cho cha mẹ mình. Nếu bây giờ các bạn sáng suốt về mặt tiền bạc, nai lưng ra làm kiếm tiền, và gặp may mắn, thì các bạn sẽ có khả năng dở dân cho ông bà.

Lưu ý sau chót. Có thể bây giờ các bạn chưa nghĩ tới, nhưng tôi cá là các bạn sẽ không cân hêt sô tiên mà mình kiếm dược. Tôi cá sẽ có lúc, bạn có thê dem một phân thu nhập cùa mình cho hội từ thiện. Tôi ngường mộ cái câu lạc bộ thê thao nồi tiếng không chịu cho người ta ghi tên tham gia trừ khi đồng ý tặng mười phân trăm thu nhập cùa họ cho hội từ thiện. Tôi cùng khâm phục cô gái trẻ giúp trông con cho tôi. Cô ây tên là Mormon, luôn hiến tặng mười phần trăm thu nhập cùa mình cho nhà thờ, chăng bao giờ suy nghĩ về việc ấy, chỉ lên kế hoạch và thực hiện thôi. Tôi hết sức kính trọng cô ấy và rat nhiều bạn trẻ khác mà tôi dà gặp, những người bắt dầu với trái tim nhân hậu ngay từ ngưởng cửa cuộc dời. Tôi tin các bạn sẽ thu lại dược gắp mười lần nhừng món quà tinh thần, như lòng biết om, sự kính trọng, và sự thư thái trong tâm hồn.

Bài học: Tiền hạc chọ hạn nhiều lựa chọn, nhung chỉ khi hạn không phung phí nó. Hây dê V xem tiền cùa bạn tiêu vào dâu, việc dó có thê giúp bạn thấy mình dang di dến dâu. Và hãy nhó*: Có the bạn sẽ chíing bao giò’ có tất cả tiền bạc, nhung cho di một chút phần dang có sẽ có ích cho tâm hồn bạn.

Tiêng cười.

Cần phải có tiếng cười. Dây là điều cuối cùng trong danh sách, nhưng là diều làm cho chín điều trên có thê thực hiện được. Đời không suôn sẻ, nhưng bạn có thê vượt qua mọi khúc quanh của cuộc đời bâng cách cười vào chúng, và cười chính mình.

Người ta luôn hỏi chồng tôi có gì cuốn hút. Đó chính là óc khôi hài cùa anh. Hãỵ nghe theo lời khuyên của tôi. Chọn bạn dời cùa mình không chỉ vì ham muốn, mà còn vì tiếng cười. Hăy tin tôi. Bạn sẽ cằn óc hài hước hơn tiền bạc, hơn một công việc ngơn lành, hơn một tủ quân áo vĩ dại, hay thậm chí một thân hình mành khảnh nhiều.

Lần dầu tiên gặp chồng tôi bây giờ, anh dã nói một diều hết sức bất kính và khôi hài với mẹ tôi. Hau hết mọi người đều sợ mẹ tôi. Nhưng khi người ta giới thiệu anh với bà, anh nói: “ Con gái bác có một cái mỏng thật vĩ dại”. Tôi không biết anh thường thoát khỏi nhìrng tình huống tương tự thế nào, riêng mẹ tôi thì cười nghiêng ngả.

Chuyện dó xáy ra ở giãi tennis chuyên nghiệp dành cho nhưng người nổi tiểng hơn hai thập kỷ trước. Anh vẫn chưa phải là người nổi tiếng, nhưng dà bắt đầu có tên tuồi. Anh tôi nói, phải có người gan dữ lắm mới dám dể cho cái anh chàng vận động viên thề hình chuyên nghiệp lạ lùng này thi đấu với các tay chuyên nghiệp dưới sân. Thế là anh phá lên cười. Anh tự giễu mình, giễu cái giọng pha nặng trịch, cái tủ quần áo kiêu Trung Âu, sự kém cỏi cùa mình trong môn tennis. Tôi cười nhiều đến nỗi dâm ra yêu anh.

Nhừng người quen tôi đều nói, tôi dúng là dồ ngang ngạnh, mê tít anh bất chấp bao nhiêu khác biệt giìra hai người. Còn tôi chi biết mồi một điều là, mồi khi ở bên nhau, chúng tôi đều rất vui vè. Anh thông minh, nhiều khát vọng, ham học, và anh giúp tôi châp nhận bán thân mình, tính cách và sô phận cùa mình một cách không quá nặng nề. Đến nay, chúng tôi đã chung sông suốt hai mươi năm. Dĩ nhiên không phài lúc nào cũng vui vẻ, bơi vì cuộc đời không chi có vui vẻ, nhưng tôi có thể thành thật nói rằng, không ai có thề làm tôi cười nhiều như anh. Không ai trong số người tôi quen nhìn đời theo cách cùa anh. Giờ dây, mỗi khi cuộc sông cùa chúng tôi gặp áp lực, mỗi khi anh giận diên lên vì công việc bị đảo lộn hay thất bại, mà anh thì hay bị thế lắm, tôi nói: “ Óc hài hước cùa anh đâu mất rồi? Em không thể tin dược là anh lại không làm em cười vì nhìrng chuyện ấy”. Anh thường làm theo gợi ý cùa tôi và hồi phục lại.

Tôi không biết ai có óc khôi hài hơn chồng tôi. Anh làm việc như trâu, nhưng có một khà nãng tuyệt vời là có thê bò ngang đấy di chơi. Xung quanh anh toàn nhìrng người mang lại cho anh tiếng cười ( hâu hết là nhìrng anh chàng với những trò đùa ngớ ngần mà tôi không hiểu), và anh đắm chìm vào nhưng sở thích riêng. Thật ra, tôi rât khoái chòng ghẹo những thú vui cùa anh, cười mô tô với bọn con trai, chơi billard với bọn con trai, hút xì gà với bọn con trai, trượt tuyết, di bộ dường dài với bọn con trai, và gằn dây nhất, chơi cái môn golf thấy mà ghê với bọn con trai. Tôi bảo tất cả những trò ấy làm anh xa cách tôi, răng anh là người rât ích ký. ( Cứ như là mong dược chung sông một cách buồn chán vậy). Tôi châm chọc rằng, lý dơ duy nhất làm anh có thê vui thú một mình là nhờ có tôi giừ pháo dài cùng bọn trẻ.

Thật ra thì, tôi làm chồng tôi buồn vì ghen rằng, anh đà tìm ra cách sống tràn ngập tiếng cười. Anh chỉ chọn làm những việc mà thời gian cho phép, và có thể nói không với những việc anh không muốn làm. ( Dây là một vấn dề lớn dối với hầu hết phụ nữ). Thật ra thì tôi biết nhiều đàn ông có thể ăn cắp thời gian cho bàn thân mình hơn phụ nữ.

Ờ thì, dù sao đó cùng là cách tuycn truyền cho phái yếu. Sự thật về phụ nữ đây này: Chúng ta có sỡ thích riêng bí mật, mà nhìn ( Từ điển: Dò dặt, không hoang phí: ăn nhìn. 2. dg. Nhường lại: Nhìn gạo chơ nhau) thời gian dê tán dóc. Đó là một trong những thú vui lớn nhất của chúng ta, và chúng ta chăng bao giờ từ chối nó cả. Bạn gái với nhau cùng làm nhau cười. Chúng ta cười vào hoàn cành và thất bại cùa chính mình. Chúng ta cười vì con cái. Nhưng chù yêu là, chúng ta cười bọn đàn ông cùa chúng ta, như cách họ vừa đi tản bộ trên một cánh dồng xanh ngắt, vừa nói dừa nhưng câu tục tĩu, vừa duôi theo một quả bóng trắng nhỏ xíu.

Tiếng cười dem lại niềm vui cho cuộc sống cùa bạn. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng biết nhiều người cùng tuồi tôi, không phải những người già đâu, đà mất niềm vui sông. Tôi không nói den nhưng bi kịch và phiền muộn xảy đến với tất cả chúng ta. Nhừng trách nhiệm dáng ghê sợ trong cuộc sông thường mài mòn bạn, làm bạn kiệt sức dân, làm bạn nghiêm trang chán ngát, cướp di tiêng cười và niềm vui của bạn. Lúc nào tôi cũng nghe nhìrng câu như thê này từ những người cùng tuồi tôi. Họ nói: “ Tôi không còn niềm vui nào nừa. Tôi không thể nhớ ra lân cuối cùng mình cười trước khi bắt dcâư khóc là lúc nào. Tôi không nhớ lân cuối cảm thây thoải mái là lúc nào. “ Họ dà dê cho niềm vui ra đi.

Có nhớ ở đầu tiên, đoạn tôi nói về “ xác định niềm say mê của bạn” không?

Có thể bạn quan tâm:

Tôi dã kê cho các bạn nghe, một trong nhưng diều nuôi dường niềm say mê cùa tôi với ngành tin tức , là tôi thấy các anh chàng ở dằng sau máy bay trong những chiên dịch tranh cử vui nhộn quá. Tôi hy vọng có nhìrng người cùng làm việc với các bạn làm cho các bạn cười. Tôi hy vọng các bạn có thể thấy ra sự khôi hài trong những tình huống thay dôi trong khi leo lên các bậc thang danh vọng.

Các bạn có nhớ chủ nhiệm dầu tiên của tôi ở Bàn tin sáng CBS không, thầy tôi ấy? À, tôi dà nói cho các bạn biết chị gàn thế nào, nhưng có lè chưa nói vê óc hài hước cùa chị. Hay là tiêng cười cùa chị. Chị là một trong nhìrng người có tiêng cười to, giòn nhất mà tôi từng nghe. Tinh huống càng khó chịu, chị càng làm cho nó thành buồn cười. Mồi khi cùng làm việc, chúng tôi cười nhiều den nồi nhà quay phim già, cái ông dét dit tôi vì tội phát biểu dôi lời ở khu nhà ở lưu động ấy, từng gọi chúng tôi là Fluffy và Flako. Chúng tôi chăng bao giờ nhận ra ai trong chúng tôi là nhân vật nào, và chúng tôi cười luôn cá chuyện ấy nừa.

Tin tức liên quan

 1. Xuyên cung cửu tinh là gì?

 2. XU HƯỚNG KIẾN TRÚC HIGH – TECH

 3. phong thủy thanh long là gì?

 4. Làm thế nào tìm được sao Đào hoa của từng tháng?

 5. Khi láp đãt đổng hô’ cấn chú ý những gì?

 6. Mẫu thiết kế phòng trẻ em giúp kích thích não bộ của trẻ

 7. Bản cục thuộc Kim (Càn, Đoài) là gì

 8. Các kiểu trang trí phòng cưới đẹp trong năm 2017

 9. Những Người Được Xem là Thần Tài

 10. Tài vị của phòng khách được xác định như thế nào?

 11. Giải đáp: Có nên mua giường tầng cho bé hay không?

 12. Bát trạch hướng dẫn như thế nào trong việc chọn nơi ở?

 13. Thảm trang trí giá rẻ hà nội

 14. Núi nào được gọi là “Tổ sơn’’?

 15. Nghệ thuật trang trí nội thất

Sản phẩm hot

 1. Bàn ăn đa năng mặt đá HT5753-2

 2. BỘ BÀN GHẾ ĂN THÔNG MINH 3309BBA

 3. Tủ đầu giường cho bé màu trắng 991-1

 4. Bộ sofa da thật 100% tân cổ điển gỗ sồi cao cấp KH306S-SF

 5. GIÁ TREO TƯỜNG HIỆN ĐẠI HĐ966GT

 6. BỘ GIƯỜNG NGỦ TÂN CỔ ĐIỂN CAO CẤP NHẬP KHẨU G8836BG

 7. Giường ngủ 1m8 ấm áp gỗ công nghiệp HĐ220AA

 8. Tủ đầu giường gỗ công nghiệp giá rẻ 3863B

 9. BÀN ĂN TRÒN MẶT ĐÁ PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG G8812BAT

 10. GIƯỜNG NGỦ HIỆN ĐẠI CAO CẤP 3318AL

 11. BÀN LÀM VIỆC GỖ TÂN CỔ ĐIỂN GK8801BLV

 12. GIƯỜNG NGỦ 1M8 CAO CẤP NHẬP KHẨU HĐ835AL

 13. Cây treo quần áo tân cổ điển 909M

 14. Bộ bàn ăn tân cổ điển 8801BB1.4

 15. Bàn trà chữ nhật mặt đá Tân cổ điển KH308SA

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội