Dùng bát quái đại diện cho mỗi thành viên trong gia đình như thế nào?

  • Phòng vị là chỉ cái gì? Nó có liên quan gì đến các thành viên trong gia đỉnh?

Phòng vị là Công danh vị, là chỉ sự tốt xấu của vị trí Âm trạch dương cơ quyết định phúc họa của con cái trong gia đình. Phong thủy nhà ở cho rằng, những vị trí khác nhau sẽ đại diện cho từng thành viên trong gia đình. Lý luận của Dương trạch bát quái phương vị nói rằng:

Hướng Đông Chấn vị đại diện cho trưởng nam.

Hướng Đông Nam Tốn vị đại diện cho trưởng nữ.

Hướng Nam. Li vị đại diện cho thứ nữ.

Hướng Tây Nam Khôn vị đại diện cho người mẹ.

Hướng Tây Đoài vị đại diện cho ấu nữ.

Hướng Tây Bắc Càn vị đại diện cho người cha.

Hướng Bắc Khảm vị đại diện cho thứ nam.

Hướng Đông Bắc Cấn vị đại diện cho ấu nam.

Bát phương bát vị có sinh khắc khác nhau. Như: Chấn sơn toạ trạch, Càn vị khai môn, Càn Kim khắc Chấn Mộc, con trưởng gặp hoạ. Càn sơn toạ trạch, Li vị khai môn, Li Hoả khắc Can Kim, người cha gặp hoạ. Kim giả Chấn Mộc môn, khắc Cấn Thổ trạch, con trai thứ gặp hoạ. Tốn Mộc môn khắc xung Khôn Thổ trạch, người mẹ gặp hoạ. Đoài Kim môn khắc Chấn Tôn trạch, trưởng nam, trưởng nữ gặp họa…

Dùng bát quái đại diện cho mỗi thành viên trong gia đình như thế nào? - ngu hanh va nam phuong chinh tren dia ban

Trong Dương trạch, phần lớn Sa thuỷ đường cục của huyện trường xung quanh quyết định phòng vị. Đa số chỉ luận cho con trai. Như góc trái phía dưới là trưởng phòng, minh đường là hữu phòng, góc phải phía dưới là tam phòng, góc trái phía trên là tứ phòng, đỉnh của hà tu thuỷ là ngũ phòng,…Phàm là những thù thẳng thắn, tròn trịa có huyệt xung quanh thì là cát. Những hình nghiêng ngả, vụn vặt thì là hung. Do những kế thừa không đầy đủ nên phòng vị có nhiều thiếu sót. Thuyết công vị thịnh suy hoặc có hoặc không.

Trong cuốn “Cựu Đường thư – ôn Đại Nhã truyện” có ghi chép: Sau khi Ôn Đại Nhã chuyển lễ bộ thượng thư được phong làm Lê Quốc Công, ông đã cải táng mộ tổ. Thầy phong thuỷ tính toán đất xong nói rằng mảnh đất đó có lợi cho người em, còn đối với Đại Nhã thì rất xấu. Đại Nhã nghe xong chỉ nói: Nếu như vậy cũng được ngậm cười nơi chín SUÔI. Mộ tổ vẫn được táng ở mảnh đất đó. ít lâu sau Đại Nhã bị ốm chết còn người em thì hưng thịnh.

  • Dùng bát quái đại diện cho mỗi thành viên trong gia đình như thế nào?

Bát quái đại diện cho tám kiểu thành viên sau:

Hướng Đông là quẻ Chấn, đại diện cho trưởng nam, ngũ hành thuộc Mộc. Mộc nắm giữ gan, mật, tay chân của con người.

Hướng Đông Nam là quẻ Tôn, đại diện cho trưởng nữ, ngũ hành thuộc Mộc. Mộc nắm giữ gần, mật, tay chân của con người.

Hướng Nam là quẻ Li, đại diện cho thứ nữ, ngũ hành thuộc Hoả. Hoả nắm giữ đầu, tim và huyết mạch của con người.

Hướng Tây Nam là quẻ Khôn, đại diện cho người mẹ, ngũ hành thuộc Thổ. Thổ nắm giữ dạ dày của con người. Trên thực tế, người mẹ phụ trách công việc nấu nướng nên người mẹ nắm giữ dạ dày của mọi người trong gia đình.

Hướng Tây là quẻ Đoài, đại diện cho ấu nữ, ngũ hành thuộc Kim. Kim nắm giữ phổi, cổ họng, mũi và lưỡi của con người.

Hướng Tây Bắc là quẻ Càn, đại diện cho người cha, ngũ hành thuộc Kim. Kim nắm giữ phổi, cổ họng, mũi, lưỡi và đại tràng của con người.

Hướng Bắc là quẻ Khảm, đại diện cho thứ nam, ngũ hành thuộc Thủy. Thủy nắm giữ thận, tràng, bàng quang và tai của con người.

Hướng Đông Bắc là quẻ Cấn, đại diện cho ấu nam, ngũ hành thuộc Thổ. Thổ nắm giữ tì vị của con người.

  • Hướng Tây Bắc của căn nhà khuyết góc sẽ gây ảnh hưởng đến thành viên nào trong gia đình?

Một con nhà khuyết góc, có nghĩa một thành viên nào đó trong nhà gặp vấn đề. Hướng Tây Bắc thuộc quẻ Càn, đại diện cho người cha. Nếu khuyết góc Tây Bắc thì có nghĩa gia đình này thiếu người cha hoặc ảnh hưởng bất lợi đến người cha. Đồng thời, hướng Tây Bắc ngũ hành thuộc Kim. Kim nắm giữ phổi, cổ họng, mũi, lưỡi và đại tràng của con người. Điều này có nghĩa sức khỏe của người cha có vấn đề. Vì thế, một căn nhà vuông vắn nhất định có phong thủy tốt hơn so với căn nhà khuyết góc.

 

 

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội