Đông Tây tứ trạch trong phong thuỷ là gì?

Du niên bát trạch pháp là truyền thống thao tác của phái phong jjjuỷ lý khí nhằm vào dương trạch, thịnh hành nhất vào thời nhà Thanh.

Các sách Dương trạch tam yếu và Dương trạch thập thư đều có trình bày phương pháp này. Du niên bát trạch pháp trên thực tế là dùng cửu cung của Văn Vương bát quái xếp thành tám trạch quẻ, sau đó phối cung mệnh của gia chủ với trạch cung, suy luận cát hung của tám phương vị, lấy đó làm căn cứ xác định hướng của nhà, hướng

1. Bát trạch là gì?

Bát trạch ỉà tám loại nhà ở được phân theo toạ hướng của ngôi nhà trên cơ sở hậu thiên bát quái: Càn trạch (nhà hướng Càn) toạ Tây Bác hướng Đông Nam, Khảm trạch (nhà hướng Khảm) toạ Bắc hướng Nam, Cấn trạch (nhà hướng cấn) toạ Đông Bắc hướng Tây Nam, Chân trạch (nhà hướng Chấn) toạ Đông hướng Tây, Tốn trạch (nhà hướng Tốn) toạ Đông Nam hướng Tây Bắc, Ly trạch (nhà hướng Ly) toạ Nam hướng Bắc, Khôn trạch (nhà hướng Khôn) toạ Tây Nam hướng Đồng Bắc, Đoài trạch (nhà hướng Đoài) toạ Tây hướng Đông

Xem thêm  Tại sao không nên trang trí những hoạ tiết hình tròn?

Người sáng lập bát trạch không rõ là ai, chỉ biết nó xuất hiện vào thời nhà Đường. Vảo thời gian này, phong thuỷ học cũng như thiên văn, địa lý tất cả đều bị câm truyền bá rộng trong nhân gian nên ít ai biết tới. về sau, môn bát trạch trở nên rất thịnh hành vào thời nhà Tống và được lưu truyền rộng rãi từ đó. Cho tới nay, sách Bát trạch minh kính (cảnh) là một tắc phẩm rất phổ biến của phái bát trạch. Tuy nhiên, bát trạch bị cho là nguỵ pháp và dường như Dương Quân Tùng có lẽ là người đầu tiên cho rằng bát trạch là nguỵ pháp.

2. Đông Tây tứ trạch trong phong thuỷ là gì?

Tám quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài có thuộc tính ngũ hành tương ứng riêng: Càn, Đoài thuộc Kim; Chấn, Tốn thuộc Mộc; Khôn, cấn thuộc Thổ; Khảm thuộc Thuỷ; Ly thuộc Hoả, căn cứ nguyên lý sinh khắc ngũ hành, bát quái cũng hình thành Ị hai hệ thống tương sinh:

Nhóm thứ nhất là Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, tức “Khảm, Ly, Chấn, Tốn”, do hai quẻ Chấn, Tốn trong đó ở phương Đông nên gọi là Đông tứ trạch.

Nhóm thứ hai là Thổ sinh Kim, tức “Càn, Đoài, Khôn, Cấn”, trong đó ba quẻ Càn, Đoài, Khôn đều ở phương Tây, nên gọi là Tây tứ trạch.

Xem thêm  KHAI MÔN - NGHỆ THUẬT PHẢN CUNG ĐIỂM THÁN SÁT

3. Phân biệt Đông Tây tứ mệnh như thế nào?

Phép du niên bát trạch cho rằng, người cố quẻ mệnh dược phoi là một trong các quẻ Khảm, Ly, Chấn, Tốn thì là mệnh Đòng tứ; quẻ mệnh được phối là một trong các quẻ Càn, Khốn, Cấn, Đoài thì là mệnh Tây tứ. Người có mệnh Đông tứ phối với Đòng tứ trạch, người có mệnh Tây tứ phối với Tây tứ trạch, đông tây mệnh trạch không được lẫn lộn.

Phục vị tức phương vị toạ sơn của ngôi nhà. Trong d6 một diểm rất rõ ràng là, khi phục vị nằm ở bất kỳ trạch vị nào trong Bông tứ trạch thì ba trạch vị còn lại của Đông tứ trạch dèu thuộc cảt, còn Tây tứ trạch toàn thuộc hung; khi phục vị nằm ở bất kỳ trạch vị nào trong Tây tứ trạch thì ba trạch vị còn lại của Tây tứ trạch đều thuộc cát, còn Đông tứ trạch toàn thuộc hung. Như vậy, có thể chứng minh tính chất chung giữa các trạch mệnh giống nhau và tính chất riêng giữa các trạch mệnh khác nhau.

Do đó, đông tây mệnh trạch không được lẫn lòn. Có nghĩa là người mệnh Đông tứ không được ở trong nhà Tây tứ mệnh, và ngược lại.

Xem thêm  Thiên can - Địa chi

4. Bát trạch cát hung đồ được chế tác như thế nào?

Muốn biết sự phân bố tám phương vị cát hung của bát trạch, trước hết phải xác định toạ sơn của ngôi nhà, lấy toạ sơn làm ‘Thục vị”, sau đó căn cứ du niên ca quyết xếp phương vị theo chiều kim dồng hồ và cấu thành bát trạch cát hung đọ.

  Sau đây là đại du niên ca quyết:

                                             Càn lục thiên ngũ hoạ tuyệt diên sinh,

                                            Khảm ngũ thiên sinh diên tuyệt hoạ lục,

                                           Cấn lục tuyệt hoạ sinh diên thièn ngũệ Chấn

                                                  diên sinh hoạ tuyệt ngủ thiên lụi

Tốn thiên ngũ lục hoạ sinh tuyệt diên, Ly lục ngũ tuyệt diên hoạ sinh thiên, Khôn thiên diên tuyệt sinh hoạ ngũ lục, Đoài sinh hoạ diên tuyệt lục ngũ thiên.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội