ĐỊNH NGHĨA VỀ PHONG THỦY HỌC

1. ĐỊNH NGHĨA VỀ PHONG THỦY HỌC

Nguyên thủy từ ngữ “Khí” đưực viết là: & có nghĩa là Hơi. Hơi thờ. Sau này những từ ngữ diển tà một hiện tượng có liên quan đến chát hơi, chất khí như mùi vị cũng do sự hốc hơi mà có nèn khí cũng chỉ mùi vị. hoặc như thời tiết do phần lớn do không khí, hơi nước quyết định ncn gọi là Khí hậu V.V….

Trong ngôn ngữ hằng ngày chúng ta thường ghép tư “khí” với các tĩnh tứ hoặc một danh tư khác chì trạng thái của sự vật hay hiện tượng trong đời sống như tính chất đặc biệt cũa mói người được gọi là khí chất. Hoặc như nói anh thanh niên này có “dũng khi” khi tay không bắt cướp; vùng đất này xưa là bải chiến trường đầy “ảm khí’*; “Khi sắc” của bệnh nhân này trông khá hơn, tươi tĩnh hơn v.v…Như vậy mậc nhiên chúng ta dã coi “khí” như một “nảng lực” trong đời sông quyết định “sức sống” cùa sự vật, hiộn tượng, trạng thái trong thỏ giới tự nhiên và cũng mặc nhiên coi “khí” là thứ thiết yếu cho sự sống nên người phương Tây mới gọi là “Breath of Life” (hơi thở cùa đời sòng tức là diều cần thiết, diều bát buộc). Ta thấy hài nhi vừa sinh ra có vẻ bèo nhèo, mềm nhùn từ từ trờ nên cứng cáp linh hoạt hẳn lèn sau đó một thời gian ngắn. Có thè cho dò là do bé hít thừ dương khí (oxy) trong bấu khi quyến, nhưng lúc chưa cát rốn. bé cũng nhận oxy qua sự hò hấp cùa ngươi mẹ vậy. Phải có một nguổn nâng lượng đặc biệt tác động ngay từ khi lọt lỏng mẹ, đó chính là “khí” hiện diện trong không gian, mà cháu bé vừa ra dời nạp vào cơ thè tạo nên “sức sống” đó.

Tuy nhiên để hiểu rò “Khí” và chứng minh “Khí” có thực ta cần tìm hiểu “khi‘ tác động đến sức khoẻ con người qua Y học cổ phương Đông xuât phát từ Trung Quốc hơn 3.000 năm nay.

Các thầy thuốc Đông V chẩn bệnh qua kinh mạch phán đoán “khí lực” cũa bệnh nhân, họ cho rằng “khí” vận hành trong cơ thô’ qua hệ thông kinh mạch đi khắp cơ thể.

Kinh có nhánh nhỏ gọi là Lạc. Lạc có lõ dường chạy giừa các kinh dương và kinh âm. Hệ thống dẫn khí do Tâm chê ngự dù ta có ý thưc được hay không. Có 12 kinh chính và 2 mạch chính là mạch Nhâm và mạch Đốc.

Khí huyết vận hành theo kinh lạc qua một hộ thống các điểm mán cảm gọi là Huyệt đẻ thông với các bộ phận. Trong cơ thể người “khí” lưu thông đến đâu thì Huyết đến đấy, mất quân hình âm dương thì “khí” không vận hành tốt, thì Huyết cũng trì trệ làm trở ngại lưu thông chất dinh dường và dưỡng khí nên cơ thể bị bệnh.

Nhửng huyệt vị trèn nếu bị tác động sẽ gảy cảm giác đau đơn , tê liệt hay sung sướng,v.v…do đó con ngươi có thể kích thích dồng “khí” này bằng kỹ thuật chám cứu để chữa lành nhiều bệnh mà Táy y đã thúc thú.

Nghiên cứu hiện đại tìm thấy hầu hết các kinh đéu di dọc theo cơ thể, thường ờ giữa các cơ, nhiều vùng phàn bố gần tương ứng với đường đi cúa dày thẩn kinh và mạch máu vận dộng nhanh và mạnh trong cùng dơn vị thời gian” (xin tham khảo chi tiết cuốn Thái cực quyển Dường sinh -Lương Trọng Nhàn – Nhà Xuất bản Múi Cà Mau ■ 2004).

Hiện nay tại Việt Nam dà xuất hiện nhiều lớp dạy về luyện “Nhân diện”, đáy cũng là một hình thức luyện tập dế kích hoạt “Nhãn khí” làm cho con người có nhửng cóng náng đậc biệt như vận khi chửa bệnh cho người khác hay làm cho cây côi phát triển, sinh trưởng tốt, v.v… Báo Tuổi Trẻ ngày Thứ Bảy, 27/11/2004 trích bài viết của NLĐ tường thuật vổ thí nghiệm “trồng lúa bằng phương pháp truyền nhân điện là chuyện có thật hoàn toán. Và đày là một công trinh nghiên cứu nghiêm túc, dang tiến hành ớ giai (loạn cuối”. Trung tâm Nghiên cứu Tiềm náng Con người (thuộc Liên hiộp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với Viện Di truyền Nòng nghiệp Việt Nam, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đả chọn một diện tích trồng lúa ỏ thôn Đan Thầm (Mỹ Hưng, Thanh Oai – Hà Táy) đé trổng thữ nghiệm, sau dó nhàn rộng ra nhiều địa phương khác diện tích lền đến 22.500 m2 . Theo phương pháp này người ta không cần bón phản mà mổi tháng người có nhân điện tới ruộng lúa nhìn dề truyền nhản diện cho lúa phát triển tốt, năng suất cao, gạo ngon cơm ,v.v…

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội