Làm quen với phong thủy học

1. Làm quen với phong thủy

Phán này không chi phân giới thiệu mà còn đề cập đến nhiều vấn đề khác nữa. Bạn sẽ biết được phong thủy là gì và những gì không phải là phong thuý. Bạn cũng sẽ biết (lược những ai có thẽ thực hành môn nghệ thuật và khoa học này của người Trung Hoa cổ xưa, và nó có thế mang lại cho bạn những lợi ích gì. Bạn cân những gì đê bât đâu nghiên cứu phong thuỹ? Ngoài trí tuệ và sự toàn tâm, vật quan trọng nhất bạn cần có là một chiếc la bàn. Chương 1 sè cho bạn biết chi tiết vc đicu này.

Phần 1 cùngsẽgiởi thiệu “hạn với bạn” nừa. Phài thừa nhận răng, lôi tư duy cùa người phương Tây chúng ta khác với lối tư duy cùa nhìmg người bạn láng gieng phương Đông. Người phương Tây thường thích tri thức dựa trên lập luận logic và lý trí hơn là sự thông thái dựa trên trực giác. Vì vậy, trưởc khi bảt đàu cuộc hành trình tìm hiếu một truyền thổng lâu đời của người phương Đỏng, bạn phải gạt bò thói quen tư duy dựa trên lý trí. Đâu tiên, bạn phải hiếu được chinh bân thân bạn, một người phương Tây, suy nghĩ theo cách nào. Bạn cũng sẽ biết được cách tư duy cùa người Trung Quốc, và bạn sẽ phát hiện ra ráng cả hai quá trình tư duy này đều cùng di dến kết luận như nhau.

2. Phong thủy là gì?

Nội dung của chương này:

  • Trầc nghiệm hiếu biết về phong thủy
  • Các trường phái phong thủy
  • Bạn cần những gì đế thực hành phong thủy?
  • Hai mươi khía cạnh mà phong thủy có thê giúp bạn cải thiện cuộc sống.

Nếu chua hề nghe đến từ “phong thuy ■ thì bạn cũng đừng có ngại ngùng gì nhé. Truyền thống Trung Hoa cõ xua này đã xâm nhập vào phương Tây và trớ thành một cái “mốt”. Hình như tẵt cả mọi người deu đang ứng dụng phong thuý, và cung cám thấy chua hài lòng lầm với phong thuỹ. Các bài báo, sách, tạp chí, trang \veb về phong thủy tràn ngập thị trường. Trong số này, có một vài cuốn sách, bài báo, tạp chí và trang web đưa ra những lời khuyên và kỹ thuật khác xa so với phong thủy đích thực. Tất cả đêu tìm cách kiếm tiền, lợi dụng những khách hàng nhẹ dạ cã tin trước khi họ trở nên khôn ngoan hơn và bât dâu nghi vẩn về những lời khuyên, những kỹ thuật không nhất quán dó.

Trên thực tế, có thê ví việc làm phai mờ truyền thống cố điẽn này với trò chơi điện thoại. Bạn có nhớ trò chơi thời thơ ấu đó không? Bọn trê đứng thành một hàng dài. Một dúa tré thì

 

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội