Địa thế như thế nào được gọi là “ Thế ngồi ngửa”?

 1. Địa thê’ như thế nào dưoc goi là “ Thè’ ngói ngửa”?

Thê ngói ngửa là chỉ đất lõm thấp giữa Huyền Vũ sơn ơ sau huyệt như hình mái ngói lật ngửa lên. Thế ngói ngửa lên làm cho sau huyệt lộ ra mà lại không có bộ phận quỷ lạc sơn, gió độc thổi vàỏ huyệt, sinh khí không tụ lại được, đó là đất không vong, tuyệt diêt. Duẫn Tòng nói: “Xin hỏi đất nào là không vong, sau huyệt là thế ngói ngửa”. Từ Thiện Kế nói: “ Hậu cung co thế ngói ngửa thì sinh khí không thể tụ lại”. Tạ Hoà Khanh nói: “ Sau lưng là đất mái ngói ngửa, thất bại trời giáng xuống”.

Nhưng trong cục huyệt kết sao Cự môn cũng có thế ngói ngửa là bỏi thể sao này ngay ngắn bằng phảng, đỉnh hoi lỏm, như hình kho tàng, đó lại là thế cát địa. Dù sao thế ngói ngửa ỏ huyệt Cự mồn, phía sau huyệt vẫn có quỷ lạc sơn bao bọc giữ gìn. Liêu Hv Ung viết: “ Huyệt có thế ngói ngửa hai Kim gánh một Thuỷ, huyệt đứng ồ giữa đất, các huyệt sao Thiên tài đều có thế ngói ngửa ổ sau lưng nếu có Nhũ là huyệt thật, có quỷ lạc sơn là chuẩn”.

Trong Phong thuỷ học “Huyệt” là gì?

Từ huyệt thời xa xưa chỉ khoảng không bên trên chẽ ò của
người. Cũng đề chỉ nới chôn người. Cũng để chỉ nơi thí huyết lưu hành và tích tụ trong cơ thể con người. Sách “Tố vấn – Luận huyệt khí” viết: “Tất cả có 365 huyệt”. Huyệt nói trong thuật phong thuỷ hoặc gọi là long huyệt là 3 ý nghĩa nói trên, tức là chỉ nơi đất người sống ở, và nơi chôn người chết mà nơi đất ấy có được sự hội tụ sinh lchí của long mạch cũng như khí huyết ỏ trên cd thể. Lựụ Hy Ung nói: “ Huyệt là nơi gặp nhau của Sơn và Thuỷ, nơi hội tụ của Âm và Dương”.

Huyệt pháp đồ

Từ Kế Thiên nói: “ Hựyêt. địa cũng như huyệt vỊ trên cơ thổ, đó là đinh nghĩa tinh tế nhát”.

Điếu không giông vối huyệt vị trên cơ thể là: huvệt, phong thuỹ biên hoá đa dạng: có cao, thấp, to ,nhỏ, béo gầy. Hoang Sa ứng nói: “ Ngủ long tụ hội làm nên huyệt, hoành (ngang), trực (thẳng), phi (hay), trệ (đọng), hồi (vòng lại). Huyệt biến đôi đa dạng bỗng cao nên thấp, thấp non cao, bắc chuyến nam, nam chuyến bấc, có dạng đí ngầm, có dạng đi xiên, có loại dưới nước có loại trên bờ. Có huyệt chính thể, có huyệt biến thể”. Căn cứ vào hình dạng chia ra làm bốn loại : Oa, Kiềm, Đột, Nhũ. Căn cứ vào phương thức nạp khí của long huyệt lại chia thành: thụ huyệt, phản thụ huyệt, bàng thụ huyệt. Ngoài ra còn có: chân huyệt, giả huyệt, phúc huyệt, quỷ huyệt, bần huyệt, tiện huyệt. Loại đặc biệt có quái huyệt là: bênh huyệt.

Yêu cầu tống thể cua các nha phong thuỷ đối với huyệt là: thê lỏn, hình chính, tụ khí, tàng phong. “ Muôn cao mà không chênh vênh, thấp mà không chìm đắm, ẩm ướt mà không bộc lộ, tình mà không u tù, kỳ lạ mả không quái dị, khéo léo mả không xảo quyệt, thu tàng mà không bể bộn, chuyên nhất mà không rò rỉ,…”

Điếu kiện của huyệt kết lã gi? Cách tìm được một huyệt kết?

Huyệt hết còn gọi là kết tác, là nói đến một vị trí trên long mạch mà ò đó khí sinh vượng tụ lại thành long huyệt. “Táng Kinh” viết: “Do khí cảm ứng mà đem phúc đến cho quỷ và người”. Chú thích: Chân long phát xuất rộng dài trăm dặm kết tụ lại một nơi thành huyệt. Dến trước một huyệt hình thế chầu vào, các dòng míốc bao quanh, trùng trùng điệp điệp. Phía sau có che đõ, long mạch bảo vệ sa thuý tụ hội. Hình huyệt hình thành là hình khí của núi sông, tinh hoa của tạo hoá ngưng kết ỏ bên trong”. Đó lồ nói về điều kiện của huyệt kết.

Nhưng vì long mạch phiêu diêu không định, nay họp mai tan, hình thê lai khác nhau, vì vậy mà huyệt, kết không thưòìig xuyên thấy rõ mà luôn biến đối. Hoàng Sa Ưng nói: “Cộ huyêt kết. trong míđc, trong đá tán phát ỗ đất bằng, hiện ra ố gò núi, ẩn ồ trong đồng ruộng

Huyệt kết. luôn biến ao, vì vậy khi điểm huyệt phải rất cẩn thận tỉ mỉ mổi có thể tìm được chân long, chân huyệt.

Trong phong thuỷ “Điểm huyệt” là gì?

Điểm huyệt, là chỉ sự lựa chọn để xác định nơi đất để đặt mộ hoặc làm nhà ở.

Nhà phong thuỷ cho rằng: Điểm huyệt là khâu quan nhất trong kham dư, không thế cho phép có sai sót. Quách Phác nói: “Thế đất đến thì hình dừng gọi là toàn khí, đất toàn khí có thể an táng”. Chú thích : Nói đến từ dừng là rất gấp rất cần kíp, đất an táng thường không thiếu nơi toàn khí nhưng còn chưa rõ ỏ việc dừng. Đi muôn dâm để tìm long mạch, được long mạch rồi chỉ sai ở chỗ dừng thì củng như không, cho dù sơn thuỷ thanh tứ hữu hình thì cũng vô ích. Sách “chỉ nam” có chép: “ Lập huyệt nếu không chuẩn xác cho dù gặp đất tốt cũng bằng không. Chí cần sai một chút cao thấp nông sâu thì phúc đức chuyển thành tai ương.

Hơn nữa một huyệt chân vị trí rất nhỏ không thế xê dịch một tấc. “Cách điếm huyệt phải khéo léo như tìm khiếu trên người, cần phải xem xét cản nhắc phối hợp các nhân tô đế tìm phúc tránh hoạ”. Xét từ thê đến của long mạch đi hay dừng đế vừa khổp với huyệt, cân nhắc giữa âm dương, mạch yếu, Thuận nghịch, nhanh chậm, sống chết, chìm nổi, hư thực, để xác định vị trí, kích cô huyệt đảm bảo đón được sinh khí, tránh được khí ô uế. Sau đó xét

Sơ dổ long huyệt

đến ảnh hưởng vể ngoại hình, có thể do con người, súc vật khiến bề mặt địa mất đi thế tam hợp tam phân của dòng chảy khiến hình cánh ve, cá vàng sai khác làm cho thật giả lẫn lộn. Phải ngay ở nơi đó tìm ra cục diện, thuỷ sa, xem hộ vệ trưốc sau trái phải, cân nhắc đế quyết định nơi an táng, cần chú ý tránh được nơi tử khí ồ chỗ ngũ bất táng hay thập bần, thập tiện. Như vậy tổng hợp lại mới điểm được chân huyệt thuận theo ý trời, đạt được thành công hợp vói lẽ thiêng liêng của tạo hoá.

Hình dang của “Oa huyêt” như thê nào?

Huyệt Oa còn gọi là huyệt quật, huyệt khai khau, huyệt kim bồn. là một trong bốn dạng huyệt lớn gồm: Oa,

Kiểm. Đột, Nhũ. Đó là huyệt có hình dáng lõm xuồng ỗ vừng giữa hụyêt.

Huyệt Oa

Liêu Ngung viết: “Huyệt oa tức là nói cái to, hình dạng lõm xuống, như bàn tay ngửa, như cái rốn, như đáy nồi, nhìn gần thì thấy, nhìn xa thì không rõ.

Nhà phong thuỷ cho rằng: Nếu như long mạch đến rõ ràng, che
chắn kín đáo, táng theo huyệt Oa thì sẽ gặp đại cát. Quách Phác nói: “Hình như tô yên, táng theo kiểu Khúc” tức là chỉ huyệt oa.

Huyệt Oa là huyệt kết dương, ở miền đất bằng hay núi cao đêu có. Huyệt tuy ỏ nơi thấp lõm, chỗ lõm phải bằng phắng, nếu không sẽ bị nước tích lại gọi là ngủ dưới nước. Nêu huyệt oa có thể noi lên gọi là ngồi dưới nước lại là một kiểu đất đẹp.

Cách táng theo huyêt Oa: nên cân nhắc đô sâu nông vừa phải, nếu sâu quá sẽ bị hại bởi âm sát, nông quá khó đón được sinh khí. Lưu Cơ có viết trong sách “ Kham dư mạn hứng” : “ Rộng hẹp, nông sâu nếu hợp lý thì phát phúc ấm no là điều chắc chắn”.

Huyệt oa kỵ nơi có địa hình nghêng lệch, lún sụt. Duẫn Tòng nói: “Huyệt oa phải như cái tổ, phải trái không thiên lệch, thiên lệch thì không còn là cái tổ nữa và sẽ gặp hoạ”.

Hình huyệt oa cần tròn mà kỵ khuyết hãm, nếu thấy có dạng nghiêng ngả là đất dữ. Sách “Kham dư mạn hứng” viết: “Huvệt oa giả tai hoạ thật ghê gớm, nêu khuyết một bên như hình cái sàng lọt tấm cám xuông mà an táng vào thì con cháu chết yểu, phá sản”.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội