Địa hộ (Cửa đất) có phải là nơi dòng nước chảy ra không?

1. Địa hộ” (Cửa đất) có phải là nơi dòng nước chảy ra không?

Địa hộ còn gọi là ngũ hộ, địa trục, hạ thủ, hạ sa, hạ quan là chỉ nơi dòng nựóc chảy ra khỏi huyệt. Từ Thế Thiện nói: “Địa hộ cần đóng kín, chắn hai bên huyệt, không đụng đến Thanh Long, Bạch Hổ, dòng nước chảy theo một bên, Địa hộ cần chặt chẽ kín khít để đưa dòng nước chảy theo hướng tốt lành”.

Nhà phong thuỷ cho rằng: Địa hộ kín đáo chắc chắn là chứng I tá của long huyệt kết. Liêu Hy Ung nói. “Chi long không có thiên môn là giả, can long không có địa hộ không thật”. Hoàng Sa Ưng nói: “Tìm long môn, điểm cửa huyệt, thuỷ khẩu kín, địa hộ vững, nếu có long, thuỷ khẩu hẹp, không có long, thuỷ khẩu rộng”. Thuỷ khí tức là hình thái bên ngoài của sinh khí nếu có sự bảo vệ, bao bọc tốt, sinh khí tụ lại mà không rò rỉ ra ngoài sẽ là huyệt kết đại quý. Nếu như địa hộ không khoáng trông trải thì không phải là huyệt thật.

Thuỷ khí chính là tượng trưng của tài khí, Địa hộ kín đáo thì tiền của không rơi vãi. Sách “Thuỷ Khẩu” viết: “ Nơi nưóe chảy đi là địa hộ nếu không thấy có nước đi gọi là địa hộ đóng, nước là của,cửa vào mỏ ra để của vào, cửa ra đóng lại thì tiền của dùng không hết”. Nếu không có mỏ đóng nưóc chảy thẳng vào ra tức là điềm tiền của hết, người chết chóc. Sách “Địa Lý Đại Toàn” nói: “Cửa chảy nưốc đi phải đóng kín, đáng sợ cố đi mà không có về”.

La tinh là gò nổi đất đá ỏ trong dòng chảy giữa thuỷ khẩu. Từ Thiện Kế nói: “La tinh là đá hoặc đất nổi lên thành gò chắn trước cửa ra vào, bôn phía có nưóc chảy quanh, nếu hài hoà hợp lý tức là bên trong có huyệt quý”.

Nhà phong thuỷ cho rằng: “La tinh đứng giữa Thuỷ khẩu để chắn dòng sinh khí rò rỉ ra ngoài khiến tụ lại trong huyệt. Do vậy ở những nơi có long huyệt quý thì ỏ giữa dòng thuỷ khẩu sẽ có La tinh”. La tinh như cái cột đá ỗ giữa dòng sông lớn, nơi long mạch từ ngàn dặm tuôn về khiên dòng sinh khí đó dừng lại chứa vào nơi huyệt.

La tinh phần nhiều ở nơi đất bằng vì ỏ đó không có gò núi che chắn, như hòn đảo giữa dòng làm tăng độ quanh co của dòng nước, ở vùng Giang Nam, nhất là ồ những nơi xây đền, miếu, nơi thò phụng đức Thánh Quan, hoặc gác Văn Xương để nhò uy lực thần thánh tăng thêm sức che chắn, bảo hộ. Hình dáng bên ngoài của la tinh cũng làm tăng thêm hoạ, phúc, nếu thanh tú, ngay ngắn, tròn, nhọn là chính, chủ vinh hoa, phú quý; nếu xấu thô, trơ trọi là bất chính, chủ hung dữ.

2. “Quan tinh” trong Phong thuỷ học là gì?

Quan tinh còn gọi là Quan sơn tức là núi nhỏ ỏ sau Triều sơn. Từ Thiện Kế định nghĩa: “Khi Long Hổ ôm ngang bên ngoài huyệt, phía sau nó có thế núi hướng về phía trước, đó là Quan sơn.”

Theo các nhà phong thuỷ, Quan tinh là do khí dư của huyệt kết lại thành chứng tá quan trọng của một huyệt kết. Bốc Tắc Nguy nói: “Phải xem quan sơn ỏ phía trước, quỷ sơn ỏ phía sau mới biết long huyệt là thật hay giả”. Nếu long mạch to lớn, huyệt quý thì quan sơn lớn, long mạch nhỏ yếu thì quan sơn cũng nhỏ nhẹ.

Quan tỉnh ỉà điềm lành, táng được huyệt có quan tinh sẽ phát quan chức. Lưu Cơ nói: “Cổ Quan tinh phát phúc mau chóng, con cháu sỗ nên quan chức ngay trong đòi hiện tại”. Nhưng mặc dù tốt lành cũng khổng nên chọn nơi quan tinh quá cao, quá lớn sẽ lấn tá chủ cướp sinh khí sẽ không tốt. Nếu Quan tinh chán ngang theo hướng thẳng thì không phải là huyệt kết.

3. “Quỷ tinh” là gi?

Quỷ tinh còn gọi là Quỷ sơn là núi nhỏ đố phía sau một huyệt kết Quỷ sơn thường có ỗ phía sau một huyệt kết kiểu hoành long (long

ngang). Từ Thiện Kế nói: “Quỷ tinh là núi đỡ phía sau huyệt hoành long, chỉ khi có núi này mới chứng tỏ huyệt khí là long thật. Phía sau huyệt là nơi thoát mất sinh khí nên nói theo nghĩa mất mát gọi là quỷ. Quỷ sơn có chưa chắc là tốt, không có chưa chắc là xấu, mà chỉ đặc biệt cần cho những huyệt nghiêng lệch. Lưu Cơ nói: “Huyệt kết hoành long phải có Quỷ sơn, nếu không có Quỷ sơn là huyệt giả, tuy có huyệt mà không mang lại phúc lộc gì”.

trọng với huyệt hoành long nhưng không nên quá to, quá lớn, nếu không trở lại thành xả khí đi trỏ nên bất lợi. Với huyệt kết mạch chính long phía sau ít khi có Quỷ sơn, nếu có cũng nhỏ ngắn, có nhiều chân ôm giữ là tốt, nếu không có thế ôm giữ mà thẳng tuột như bay đỉ thì mạch khí tản mạn không tập trung lại là cục xấu dữ, mang lại tai hoạ, hung ương.

Với huyệt kết hành long cửu tinh, nếu có Quỷ sơn thì phải có hình dáng phải tương đương hình dáng của huyệt mối tốt. Sách “Hám Long Kinh” viết: “Huyệt Cửu tinh phải có hình dáng của quỷ sơn tương đương với từng dạng huyệt vổi huyệt Tham lang Quỷ tinh nên nhỏ nhọn; với Vũ khúc nên ít chi nhánh; với huyệt Cự môn phải giống như hình cái gốì; với Hữu bật quỷ sơn cần có hình tưòng vây; vối Tả phụ quỷ sơn nên giống như chữ Vương, tức là có ba ngọn cùng chấng đỡ hướng lên phía trên.

Vối các huyệt sao: Phá quân, Lộc tồn, Liêm trinh, Văn khúc vến là các sao dũ không cần xét quỷ tỉnh mà chỉ cần lấy hình dáng che chắn, ngăn trỏ được là tốt.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội