Di sản tri thức phương Tây và Những điều cao siêu

1. Di sản tri thức phương Tây và Những điều cao siêu

Nội dung của chương này:

Tư duy của chúng ta hoạt động như thế nào

Di sản khoa học của người phương Tây.

Vù trụ chính thê luận

Mối quan hệ giũa thiên nhiên và toán học

Một tầm nhìn thế giới mới về thiên niên kỹ: những đê xuất dế hòa hợp toàn câu.

Hãy tưởng tượng vũ trụ là một chiếc ô tô. Chúng ta đêu biết ô tô là một bộ máy phức tạp bao gồm hàng nghìn chi tiết và tất cả vận hành với tư cách là những bộ phận của một tông thê. Chúng ta cũng biết râng, khóng thẽ hiếu cơ chế hoạt động cùa ô tô chi thông qua nghiên cứu một bộ phận nào đó, như lốp xe cháng hạn. Trớ trêu thay, đó lại là cách mà phần lớn các nhà khoa học phương Tây nghiên cứu vũ trụ. Họ chi tập trung vào một điểm hoặc một yếu tố, và không quan tâm đến sự liên kết cùa nó với nhũng điếm, yêu tố xung quanh và/hoặc chíhỉ (lựng diêm (yếu tố) dó.

Tuy nhiên, giờ đầy bức tranh lớn đang bát đâu hiện ra. Khi các nhà khoa học hiện đại nghiên cứu sâu hơn các thiên thế và thăm dò các thiên thê rất nhỏ, nhiều người bát dầu nhận ra tính thống nhất của vạn vật. Việc thím nhận tính toàn thế của vũ trụ sê dân dát và giúp chúng ta định nghĩa một tâm nhìn thế giới mới – tầm nhìn sê làm thay dối trật tự dạo đức, xã hội, chính trị và tôn giáo cơ bản của chúng ta.

Chương này tìm hiếu tư duy cùa chúng ta hoạt động như thế nào và chúng ta hòa hợp với những chân lý cũa tự nhiên ra sao. Chương này cũng nói về di sân tri thức cùa chúng ta – thê giới phuơng Tây dã trở thành một nen văn hóa của những người duy lý ra sao, và chúng ta dang trữ thành một dán tộc của liên minh các nhà cài cách như thế nào. Điều này liên quan gì đến phong thủy? Người phương Đông luôn úng hộ tính thông nhất cùa vạn vật. Như bạn sc biết, phong thúy chẽ ngự các sức mạnh cùa tự nhiên vốn kết nối tất cả chúng ta với nhau. Hiếu được và thìía nhận quan niệm này sẽ giúp bạn có được sức khỏe, của cãi và các mối quan hộ tốt dẹp hơn.

Trí óc cùa con người là một công cụ đây sức mạnh. Nhờ sừ dụng trí óc, chúng ta dã phát triẽn từ một bộ tộc sán bât và hái lượm thành một xã hội phụ thuộc rất nhiều vào các phát minh và sáng chế. Không có các tiện nghi như điện thoại, máy vi tính, ô tô hay lò vi sóng, chúng ta sẽ cảm thấy lúng

túng, chán nán, rã rời. Chi trong 150 năm lại dây, loài người đã đạt được những bước tiến lớn lao trong lĩnh vực khoa học, y học, di truyền học và công nghệ, hơn mọi thời đại trong lịch sử loài người. Những điều kỳ diệu vân không ngừng được tạo ra, mói sự phát triển mới lại làm tăng tri thức và khà năng cùa chúng ta.

Nhờ sử dụng trí óc, chúng ta đã mở ra Thời đại thông tin: thời đại mà các thiết bị truyền thông như diện thoại, điện thoại di dộng, máy fax và đặc biệt là máy vi tính đã kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với nhau.

Một thời đại mà các ý tướng có thể tự do tuôn trào và các “thành lũy của sự phán xét” đang bị phá vở. Nhờ sử dụng tư duy cùa mình, chúng ta sẻ cùng tiến bước đến hội nhập toàn cầu và hựp nhất tất cà các dân tộc.

Mười hai phẩn trảm cùa toàn thể

Tính logic và duy lý là bức tường thành cùa tư duy phương Tây. Nhưng bạn có biết là những khã năng này chì chicm 12% sức mạnh tư duy của chúng ta không? Xct ve mức độ thông minh, tinh tê’ và phức tạp cần có đê tao ra những buởc tiến có ánh hường sâu rộng như vệ tinh nhân tạo và trạm vũ trụ, thì điêu này quả là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đó là một thực tại có tinh chất sinh lý hục.

Tưduy của người lớn gồm có hai hai thành phần phụ thuộc làn nhau nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt: ý thức (12%) và tiềm thức (88%). Ngăn cách hai vùng này là vùng tới hạn cúa tư duy. Gồm mọt nứa ý thức, một nứa tiêm thừc, vùng tới hạn này tiếp nhận và từ chối thông tin dựa trên những cái đã biết – các dơn vị thông tin mà chúng ta dã học được truức dó.

Hây hình dung trí óc bạn là một chiếc máy vi tính. Thông tin được đưa vào rất nhiều. Các tệp tin (íĩle) liên tục đuực tạo ra: filc tín nguừng, file cảm giác, file thói quen, và mọi đicu đã biết khác được lưu trong bộ nhớ tiềm thức cùa bạn. Nếu máy tính gặp các lệnh hoặc dữ liệu hoàn toàn xa lạ với các chương trình đã cài đặt, các lệnh (dữ liệu) này sẽ không được chấp nhận. Tương tự như vậy, nếu tư duy của ban tiếp nhận thông tin xa lạ với hệ qui chiếu của

loại bò. Ví dụ, khi chúng tôi nói rảng bạn có thế tìm thấy nhũng chân lý cùa tự nhiên thông qua thiền định, có thế ban sẽ bác bỏ ý kiến này nếu bạn có cách tư duy phân tích, khoa hợc.

Nhờ trau dồi, chúng ta đã hục được cách tách biệt, phán chia và chia nhỏ thông tin. Chi có người phương Tây mới hay tách rời các sự vật

 

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội