Kệ tivi phòng ngủ hiện đại

Kệ tivi mặt kính đa năng màu đen Y262-1

Kệ tivi mặt kính đa năng màu đen Y262-1

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

MS: Y262-1

Kích thước: 2000-2600*390*430

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi mặt đá màu trắng đẹp Y2006052

Kệ ti vi mặt đá màu trắng đẹp Y2006052

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: Y2006052

Kích thước: 1850-2800*390*410

Nơi sản xuất:

Kệ ti vi mặt kính đa năng nhập khẩu 2m5 D144003

Kệ ti vi mặt kính đa năng nhập khẩu 2m5 D144003

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

MS: D144003

Kích thước: 1850-2500*390*425

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi 2 ngăn A636

Kệ ti vi 2 ngăn A636

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

MS: A636

Kích thước: 2000*456*580

Nơi sản xuất: Hàn Quốc

Kệ tivi đa năng mặt đá kích thước 2m55 Y2005051

Kệ tivi đa năng mặt đá kích thước 2m55 Y2005051

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: Y2005051

Kích thước: 2000-2550*390*445

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ tivi 1m8 A635

Kệ tivi 1m8 A635

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

MS: A635

Kích thước: 1800*456*580

Nơi sản xuất: Hàn Quốc

Kệ ti vi mặt đá màu trắng đa năng Y2005052

Kệ ti vi mặt đá màu trắng đa năng Y2005052

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: Y2005052

Kích thước: 2000-2550*390*445

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi 3 ngăn A633

Kệ ti vi 3 ngăn A633

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

MS: A633

Kích thước: 1600*456*580

Nơi sản xuất: Nhập khẩu Hàn Quốc

Kệ ti vi mặt đá đa năng phòng khách D144001

Kệ ti vi mặt đá đa năng phòng khách D144001

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: D144001

Kích thước: (1850-2500)*390*435

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi phòng ngủ phong cách Hàn Quốc A632

Kệ ti vi phòng ngủ phong cách Hàn Quốc A632

Giá bán: 3.300.000 VNĐ

MS: A632

Kích thước: 1200*456*580

Nơi sản xuất: Hàn Quốc

Kệ ti vi mặt đá đa năng 2m2 Y261-2

Kệ ti vi mặt đá đa năng 2m2 Y261-2

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: Y261-2

Kích thước: (1700-2200)*390*430

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi đa năng mặt đá màu nâu D144002

Kệ ti vi đa năng mặt đá màu nâu D144002

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: D144002

Kích thước: 1850-2500*390*435

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi mặt kính cố định giá rẻ D144333

Kệ ti vi mặt kính cố định giá rẻ D144333

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

MS: D144333

Kích thước: 1700*390*405

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ tivi mặt kính đa năng phòng khách D144003

Kệ tivi mặt kính đa năng phòng khách D144003

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

MS: D144003

Kích thước: (1850-2500)*390*425

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ tivi mặt kính cố định nhập khẩu Y22-1

Kệ tivi mặt kính cố định nhập khẩu Y22-1

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

MS: Y22-1

Kích thước: 2020*405*410

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ tivi mặt đá đa năng đẹp D144222

Kệ tivi mặt đá đa năng đẹp D144222

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: D144222

Kích thước: (1500-1900)*390*430

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ tivi đa năng mặt đá giá rẻ Y2008082

Kệ tivi đa năng mặt đá giá rẻ Y2008082

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: Y2008082

Kích thước: (1650-2250)*390*415

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ tivi mặt kính nhập khẩu Y2008081

Kệ tivi mặt kính nhập khẩu Y2008081

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

MS: Y2008081

Kích thước: (1650-2250)*390*405

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi nhập khẩu đa năng mặt kính Y261-1

Kệ ti vi nhập khẩu đa năng mặt kính Y261-1

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

MS: Y261-1

Kích thước: (1700-2200)*390*420

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Kệ ti vi mặt đá phòng khách đa năng Y262-2

Kệ ti vi mặt đá phòng khách đa năng Y262-2

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

MS: Y262-2

Kích thước: 2000-2600*390*440

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Xem Thêm: Trang trí nội thất phòng ngủ