Xem tất cả 9 kết quả

Quầy bar A621
4.850.000  VNĐ

Tủ rượu 1 cánh A638-1
5.350.000  VNĐ
Kích thước : 630*380*2100;

Tủ rượu 4 cánh A620
12.800.000  VNĐ
Kích thước : 1770*440*2100;

Tủ rượu góc A629
6.750.000  VNĐ

Tủ rượu trang trí 2 cánh A638-2
6.700.000  VNĐ
Kích thước : 970*380*2100;

Tủ trang trí 2 mặt A619
11.100.000  VNĐ
Kích thước : 1280*456*2050;