Bộ sofa da bò Ý cao cấp góc trái 6919

Bộ sofa da bò Ý cao cấp góc trái 6919

Giá bán: 85.000.000 VNĐ

MS: 6919

Kích thước: 3400*1900

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da thật 2 băng góc phải 6807

Sofa da thật 2 băng góc phải 6807

Giá bán: 30.000.000 VNĐ

MS: 6807

Kích thước: 2950*1800*1000

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da hiện đại góc trái 2 băng 9193

Sofa da hiện đại góc trái 2 băng 9193

Giá bán: 29.000.000 VNĐ

MS: 9193

Kích thước: 2920*1960

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da Ý màu kem cao cấp 2 băng góc trái 6918K

Sofa da Ý màu kem cao cấp 2 băng góc trái 6918K

Giá bán: 65.000.000 VNĐ

MS: 6918K

Kích thước: 3400*1800

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da góc trái 2 băng 6806

Sofa da góc trái 2 băng 6806

Giá bán: 30.000.000 VNĐ

MS: 6806

Kích thước: 2950*1800*1000

Nơi sản xuất:

Sofa góc trái 3 băng da thật cao cấp 6723K

Sofa góc trái 3 băng da thật cao cấp 6723K

Giá bán: 48.000.000 VNĐ

MS: 6723K

Kích thước: 3700*1800*1000

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da thật cao cấp ba băng góc trái 6723V

Sofa da thật cao cấp ba băng góc trái 6723V

Giá bán: 48.000.000 VNĐ

MS: 6723V

Kích thước: 3700*1800

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da thật 2 băng góc phải 9026

Sofa da thật 2 băng góc phải 9026

Giá bán: 29.000.000 VNĐ

MS: 9026

Kích thước: 3060*1900

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da thật góc trái 2 băng 9193B

Sofa da thật góc trái 2 băng 9193B

Giá bán: 29.000.000 VNĐ

MS: 9193B

Kích thước: 2920*1960

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da hiện đại góc phải 3 băng 9192

Sofa da hiện đại góc phải 3 băng 9192

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

MS: 9192

Kích thước: 3650*1960

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da thật 3 băng góc trái 9025

Sofa da thật 3 băng góc trái 9025

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

MS: 9025

Kích thước: 3880*1900

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da màu kem 2 băng góc trái 6811

Sofa da màu kem 2 băng góc trái 6811

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

MS: 6811

Kích thước: 2600*1900*930

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da thật 2 băng góc trái 9028

Sofa da thật 2 băng góc trái 9028

Giá bán: 29.000.000 VNĐ

MS: 9028

Kích thước: 3060*1900

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da bò Ý cao cấp 2 băng góc phải 6916

Sofa da bò Ý cao cấp 2 băng góc phải 6916

Giá bán: 65.000.000 VNĐ

MS: 6916

Kích thước: 3400*1900

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da màu kem 2 băng góc phải 6812

Sofa da màu kem 2 băng góc phải 6812

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

MS: 6812

Kích thước: 2600*1900*930

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da hiện đại góc trái 3 băng 9191

Sofa da hiện đại góc trái 3 băng 9191

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

MS: 9191

Kích thước: 3650*1960

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Ghế Sofa đơn da bò Ý cao cấp 6917

Ghế Sofa đơn da bò Ý cao cấp 6917

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

MS: 6917

Kích thước: 1400*1000*1000

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

sofa 3 băng góc trái màu cafe 9333

sofa 3 băng góc trái màu cafe 9333

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

MS: 9333

Kích thước: 3740*1860*1000

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc phải 6758

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc phải 6758

Giá bán: 30.000.000 VNĐ

MS: 6758

Kích thước: 2900*1800

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Sofa da thật 3 băng nhập khẩu góc trái có đôn 6802

Sofa da thật 3 băng nhập khẩu góc trái có đôn 6802

Giá bán: 35.000.000 VNĐ

MS: 6802

Kích thước: 3700*1800

Nơi sản xuất: Nhập khẩu

Xem Thêm: Trang trí nội thất phòng khách