Bộ bình sứ xương sang trọng phòng khách J250 và J12803

Bộ bình sứ xương sang trọng phòng khách J250 và J12803

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

MS: J250 và J12803

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Trọn bộ 5 bình hoa trang trí J1380 và J1010

Trọn bộ 5 bình hoa trang trí J1380 và J1010

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

MS: J1380 và J1010

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ đôi bình hoa trang trí nội thất cao cấp J1030

Bộ đôi bình hoa trang trí nội thất cao cấp J1030

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

MS: J1030

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ 3 bình hoa trang trí nội thất cao cấp D082 và D882-2

Bộ 3 bình hoa trang trí nội thất cao cấp D082 và D882-2

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

MS: D082 và D882-2

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ 5 bình hoa chạm nổi bằng hoa hồng D095

Bộ 5 bình hoa chạm nổi bằng hoa hồng D095

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

MS: D095

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ 3 lọ hoa trang trí đẹp D024

Bộ 3 lọ hoa trang trí đẹp D024

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

MS: D024

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ 3 bình sứ xương cắm hoa trang trí D112 và D812

Bộ 3 bình sứ xương cắm hoa trang trí D112 và D812

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

MS: D112 và D812

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ 3 bình hoa trang trí cao cấp J630

Bộ 3 bình hoa trang trí cao cấp J630

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

MS: J630

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bình hoa trái tim tình yêu J89224 và J88221

Bình hoa trái tim tình yêu J89224 và J88221

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

MS: J89224 va J88221

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Cặp cá đáng yêu sứ xương sang trọng J1310

Cặp cá đáng yêu sứ xương sang trọng J1310

Giá bán: 2.400.000 VNĐ

MS: J1310

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ 3 bình hoa văn chạm nổi bằng sứ xương D062

Bộ 3 bình hoa văn chạm nổi bằng sứ xương D062

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

MS: D062

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Lọ hoa Decor mạ bạc cao cấp 102-1

Lọ hoa Decor mạ bạc cao cấp 102-1

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

MS: 102-1

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Đồ trang trí nội thất hình cá bằng sứ xương J10902

Đồ trang trí nội thất hình cá bằng sứ xương J10902

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

MS: J10902

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Xem Thêm: