Bộ ấm chén pha trà sang trọng và đẳng cấp 06047

Bộ ấm chén pha trà sang trọng và đẳng cấp 06047

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

MS: 06047

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ ấm và tách pha trà đạo cao cấp 08031

Bộ ấm và tách pha trà đạo cao cấp 08031

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

MS: 08031

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ cốc pha trà đạo bằng sứ xương cao cấp 08047C

Bộ cốc pha trà đạo bằng sứ xương cao cấp 08047C

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

MS: 08047C

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ ấm chén pha trà nhập khẩu hình cá vàng 214

Bộ ấm chén pha trà nhập khẩu hình cá vàng 214

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

MS: 214

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ pha trà sứ xương nữ hoàng chim công 21731

Bộ pha trà sứ xương nữ hoàng chim công 21731

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

MS: 21731

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ ấm chén sứ xương hình bông hoa JY1103

Bộ ấm chén sứ xương hình bông hoa JY1103

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

MS: JY1103

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Bộ cốc sứ xương có hình hoa sen mã 08

Bộ cốc sứ xương có hình hoa sen mã 08

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

MS: 08

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Xem Thêm: