Đặc Trưng Của Các Thế Núi

1. Thế núi Tả phụ có đặc trưng gì?

Núi Tả phụ là một trong cửu tinh kết huyệt. Nó giống như hai búi tóc, môt cao một thấp. Ngoài ra, nó còn có dạng như chiếc ấm chiếc nón, chiếc lược, chiếc kích, mặt trăng, cá chép, rùa,… Chân núi phân thành nhánh thấp.

Núi này thường sinh huyệt chân long, vị trí ở bên trái minh đường trước mộ nên gọi là Tả phụ.

Núi Tả phụ thường nằm bên cạnh núi Vũ khúc, nó có khá nhiều điểm giống với núi này. Núi cao như chuông úp là núi Vũ khúc, núi thấp bên cạnh là núi Tả phụ.

Núi Tả phụ nhỏ nhắn, tròn đầy là địa thế đẹp. Nếu núi kéo dài thành dáng bình phong lại càng tốt. Núi Tả phụ có càng nhiều núi hộ vệ thì long mạch rất tốt.

Nếu núi Tả phụ liên tiếp như tường thành, có thể bao bọc hết huyệt mộ thì long thế lớn kết huyệt quý. Trường hợp là cát tinh (núi cát) kết huyệt không có núi Tả phụ bảo vệ, chứng tỏ long mạch chưa lập. Nếu kết huyệt cũng không quý.Núi Tả phụ thuộc hành Kim. Bản thân núi không cát cũng không hung. Vậy nên kết hợp với cát tinh thì cát, kết hợp với hung tính thì hung. Dương trạch cũng vậy.

2. Núi Hữu bật có đặc trưng gì

Núi Hữu bật là một trong số các núi kết huyệt. Nó không có dạng hình chính mà mang nhiều hình thù khác nhau giống hình con cá, con chim, con rắn, cái thoi.

Sách Hám long kinh nói rõ rằng: “Núi Hữu bật vốn không có hình chính. Hình của nó rất đa dạng. Nó đi với tám loại núi trong cửu tinh. Muốn nhận ra núi Hữu bật, xem chỗ đứt quãng của tám núi kia sẽ thấy”.

Các nhà phong thuỷ cho rằng, núi Hữu bật ẩn hình chứng tỏ địa mạch ngầm đến, các sát không xâm, các hại không phạm, nếu có con mắt tinh tường sẽ thấy nguồn gốc của núi này. Từ đó cho thấy, núi Hữu bật vô hình. Vậy nên, nếu biết vị trí của núi Tả phụ thì có thể suy đoán được núi Hữu bật tàng hình ở đâu. Núi Hữu bật thường đi với núi Tả phụ. Núi Tả phụ ở bên trái long mạch còn núi Hữu bật ở bên phải.

Theo ngũ hành, núi Hữu bật thuộc Thổ. Núi cát hay hung còn phụ thuộc núi đi cùng. Phần lớn, núi này đi với núi cát, rất ít đi với núi hung. Dương trạch cũng như vậy.

3. “Bác hoán ” trong phong thuỷ học có ý nghĩa gì?

Bác hoán có nghĩa đen là “lột xác”, “biến đổi về chất”, “biến chất”; chỉ long mạch khi hành tiến không ngừng thay đổi các loại hình núi; loại bỏ sự thô kệch, già cỗi, đờ đẫn, trở nên mềm mại, hoạt, trẻ trung, tươi đẹp, mạnh mẽ, kết huyệt mới, cát xương.

Hình thức bác hoán là gián đoạn. Chân long hành mạch ịỊị phải lúc dừng lúc phục, gián đoạn rồi liên tục, liên tục rồi đoạn, dừng rồi lại đi. Tuy hình gián đoạn nhưng thế không đoạn, núi không liền nhưng khí vẫn tìm cách đi thông. Dương Quâ^ Tùng trong Hám long kinh nói: “Những chỗ gián đoạn hình nhự mất mạch là lúc đi qua khe núi”.

Bác hoán Cửu tinh theo thứ tự nhất định:

Từ núi Tham lang đến Cự môn; từ núi Cự môn đến núi Lộc tồn; từ núi Lộc tồn chạy đến núi Văn khúc; từ núi Văn khúc chạy đến núi Liêm trinh; từ Liêm trinh chạy đến núi Vũ khúc; từ núi Vũ khúc chạy đến núi Phá quân; từ núi Phá quân chạy đến núi Tả phụ; từ núi Tả phụ chạy đến núi Hữu bật. Mỗi loại núi đều có từ 9 – 12 chỗ chuyển đổi từ lớn đến nhỏ. Như núi Tham lang sinh ra tiểu Tham lang, sau khi biến đổi hết, long mạch tiếp tục chạy tới núi sau.

Long mạch biến đổi từ to sang nhỏ, từ thô biến thành nhỏ nhắn, từ già biến thành trẻ. Liêu Vũ trong chương Toàn cục nhập thức ca nói: “Long mạch bác hoán từ to biến thành nhỏ, như người thay áo, như ve lột xác, như tằm bỏ kén”.

Bác hoán là tiêu chí của chân long hành mạch. Long mạch không bác hoán, huyệt không hiển quý, nên bác hoán càng nhiều càng tốt. Sách Hám long kinh nói: “Bác hoán có thể biết cốt khí thật… Chỗ long mạch biến đổi có chín đoạn, gia chủ sẽ đạt công hầu khanh tướng”.

Vì vậy, tầm long điểm huyệt, nhận biết long mạch biến đổi cũng là một kỹ năng then chốt. Nếu không thể biết long mạch bắt đầu từ đâu, biến hoá ra sao, long mạch dừng, kết huyệt ở đâu, hoặc cát long mạch song táng hung. Phần lớn không đạt được chính huyệt đều đại hung

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội