Cửu tinh có những chủng loại nào?

1. Thuộc tính cát hung và đồ vật đại diện của sao Tả phụ là gì?

Sao Tả phụ tức Thổ tinh Bát Bạch, là út nam, chủ quản tài phú, là sao cát. Khi sao này sinh vượng thì chủ về công danh phú quý, sự nghiệp thành công, có lợi cho việc lập nghiệp mua nhà, nhất là nhà nhỏ. Khi sao này suy thoái thì dễ mất điền sản, thất tài thất nghĩa, thậm chí cờ bạc phá gia. Còn chủ về bệnh tay chân, cột sống, thậm chí mắc ôn dịch.

Trong vận 8 (năm 2004 – 2023), sao Bát Bạch là sao tài đương thời đắc lệnh. Sao Bát Bạch ngũ hành thuộc Thổ, mỗi người trong nhà dều nhất định có Thổ, vì Thổ đại diện cho tài. Đặt đồ dùng thuộc Thổ trong nhà có thể tăng vượng sao Bát Bạch, thí dụ đồ gốm… Nhưng Thổ rất dễ bắt quan hệ với Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, khi trưng bày cần phải cẩn thận. Có nghĩa là, bài trí đồ vật phong

thuỷ sinh vượng sao tài trong nhà tuy có thể chiêu tài, nhưng’đồng ị thời cũng rước về Nhị Hắc vả Ngũ Hoàng. Do đó dân gian có câu 1 “tài nhiều thân yếu”, trong phong thuỷ phi tinh cũng có thể thấy 1 được môì quan hệ này.

2. Thuộc tính cát hung và đồ vật đạỉ dỉện của sao Hữu bật là gì?

Có thể bạn muốn biết:

Mua ghế bàn ăn cổ điển

Mua quầy bar gỗ hiện đại

Quầy bar cổ điển đẹp

Sao Hữu bật từ Hoả tinh Cửu Tử, là thứ nữ, chủ quản tình I yêu, cát hung chia đôi. Khi sao này sinh vượng thì chủ về nhân I duyên tốt lành và vận đào hoa, khi đó phát phúc nhanh nhất, người và tài đều vượng. Khi sao này suy thoái thì dễ dẫn đến kiếp đào hoa, chủ về thổ huyết hồi lộc, mất quan bãi chức, thân bại danh liệt. Còn chủ về mắc bệnh thần kinh, bệnh tim mạch, bệnh về mắt.

Sao Cửu Tử ngũ hành thuộc Hoả, đại diện cho lò bêp, lò bếp là Hoả. Vận dụng đúng đắn sao Cửu Tử sẽ mang lại vận đào hoa, còn vận dụng sai ngôi sao này thì sẽ khiến đào hoa có vấn đề. Phạm đào hoa chính là vì vận dụng sai sao Cửu Tử. Sao Cửu Tử bất luận muốn có đào hoa hay muôn tránh đào hoa cũng đều M phải chú trọng vị trí nhà bếp, bếp có liên quan đến đào hoa của mỗi người.

3. Cửu tinh có những chủng loại nào?

Trong phong thuỷ học, cửu tinh có thể chia thành 6 loại: Đại vận tinh, Trạch vận tinh, Lưu niên tinh, Lưu nguyệt tinh, Trực nhật tinh và Thời tinh.

Đại vận tinh tức tinh vận 20 năm một vận, là một vận thế tổng thể trong thời gian tương đối dài, ảnh hưởng đến sự vận hành của /cả xã hội. Trạch vận tinh là chỉ phương vị phân bố của cửu tinh trong một ngôi nhà, có thể căn cứ vào mối quan hệ sinh khắc ngũ hành của ngôi sao nằm trong cung giữa và các sao ở tám cung xung quanh để phán đoán cát hung của phương vị nào đó. Lưu niên tinh r-là chỉ năm nào đó có ngôi sao bay đến làm chủ tinh, như vậy hành vận của năm sẽ có liên quan đến ngôi sao này. Lưu nguyệt tinh thì

Ịà tháng nào đó có ngôi sao bay đến làm chủ tinh, như vậy hành vận của tháng sẽ liên quan đến ngôi sao này. Trực nhật tinh và Thời tinh tương tự như Trực niên tinh, Trực nguyệt tinh, có điều tinh chuẩn hơn.

Ảnh hưởng và phản ứng của Trạch vận tinh tương dối chậm, cồn ảnh hưởng lớn nhất nhanh nhất là Lưu niên tinh và Lưu nguyệt tinh

4. Tứ đại hung tinh trong cửu tinh là gì?

Trong cửu tinh thì Thổ tinh Nhị Hắc, Mộc tinh Tam Bích, Thổ tinh Ngũ Hoàng, Kim tinh Thất Xích là bốn ngôi sao dại hung, sự xuất hiện của chúng sẽ gây ra tính hung sát rất lớn, gọi là “sát khf. Nguy hiểm nhất trong bốn ngôi sao này là sao Ngũ Hoàng và sao Nhị Hắc, trong đó sao Ngũ Hoàng chính là sát thủ hàng đầu trong tứ đại hung tinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ và an toàn của con người.

Hung tinh có thể gây ra tai hoạ, nên tuỳ thuộc vào thời gian và ngôi nhà, cái đầu tiên phải xử lý chính là hung tinh, cần phải tìm được vị trí của nó cũng như cách hoá giải nó.

Bình luận trên Facebook