CƯỜNG ĐỘ CỦA VẬT LIỆU

1. CƯỜNG ĐỘ CỦA VẬT LIỆU

Cờng độ của vật liệu là đặc trng cơ học quan trọng, ảnh hởng tới khả năng làm việc của kết cấu. Cờng độ là khả năng của vật liệu chống lại sự phá hoại dới tác dụng của ngoại lực (tải trọng, nhiệt độ, môi trờng….). Còng độ vật liệu gồm nhiều loại khác nhau tơng ứng với hình thức chịu lực: kéo, nén, uốn…
Cờng độ của vật liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thành phần cấu trúc vật liệu, phơng pháp thí nghiệm, môi tròng, hình dáng kích thớc mẫu thử…Do đó để so sánh khả năng chịu lực của vật liệu ta phải tiến hành thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn (kích thớc, cách chế tạo mẫu, phơng pháp và thời gian thí nghiệm), đợc qui định trong các qui phạm. Thông thờng còng độ đợc xác định theo phơng pháp phá hoại. Những loại cờng độ quan trọng là cờng độ chịu nén, cờng độ chịu kéo, cờng độ chịu uốn. Phơng pháp xác định các còng độ vật liệu đợc trình bày đối với từng vật liệu cụ thể (gỗ, thép, bê tông,…) ở các ch- ơng sau.
IV. PHƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

Có hai phơng pháp tính toán kết cấu công trinh: tính theo ứng suất cho phép và tính theo trạng thái giới hạn.
1. Tính toán theo ứng suất cho phép
Đây là phơng pháp tính cổ điển đã lạc hậu, tuy nhiên nó vẫn đợc một sô nớc sử dụng, cũng nh một sô loại công trình, kết cấu sử dụng.
Theo phơng pháp này khi tính toán thòng so sánh ứng suất lớn nhất do tải trọng sinh ra trong kết cấu với ứng suất cho phép:

Trong đó:
ơ : ứng suất lớn nhất do các tải trọng đọc tổ hợp ở trờng hợp bất lợi
nhất sinh ra trong tiết diện nguy hiểm của kết cấu.
[ơ ] : ứng suất cho phép [ơ ] = 0 gh/k
0 : ccmg độ giới hạn của mẫu thí nghiệm,
k: hệ số an toàn.
Khuyết điểm của phơng pháp này là sử dụng một hệ số an toàn k để xét đến nhiều nhân tố ảnh hỏng. Mà hệ số này lại xác định theo thực nghiệm, thiếu căn cứ khoa học nên tính toán ra thòng quá lớn so với thực tế. Phong pháp này đang dần đọc thay thế bằng phong pháp tính toán theo trạng thái giới hạn.
2. Tính toán theo trạng thái giới hạn
Trạng thái giới hạn là trạng thái kể từ đó kết cấu không thể sử dụng đợc nữa. Kết cấu xây dựng sử dụng hai nhóm trạng thái giới hạn.
2.1. Trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGHI)
Đây là trạng thái giới hạn về khả năng chịu lực của kết cấu . Cụ thể là đảm bảo cho kết cấu: không bị phá hoại do tác dụng của tải trọng và tác động, không bị mất ổn định về hình dáng và vị trí, không bị phá hoại vì mỏi.
Điều kiện tính toán là:
T Trong đó:

T: Giá trị nguy hiểm có thể xảy ra của từng nội lực hoặc do tác
dụng đồng thời của một số lực.T đợc tính toán theo tải trọng tính
toán và đợc chọn trong các tổ hợp nội lực ứng với trờng hợp nguy
hiểm đối với sự làm việc của kết cấu.
Ttd: khả năng chịu lực (ứng với tác dụng của T) của tiết diện đang xét
của kết cấu khi tiết diện chịu lực đạt đến trạng thái giới hạn. Ttd
đợc xác định theo đặc trng hình học của tiết diện và đặc trng tính
toán của vật liệu.
Điều kiện (1.1) đợc cụ thế hoá trong phần tính toán các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép, kết cấu gỗ và kết cấu bê tông cốt thép.
Điều kiện (1-1) đợc phép dùng với trờng hợp khi T và Ttd ứng với:
– T là ứng suất do tải trọng tính toán gây ra, Ttd là cờng độ tính toán của vật liệu.
– T là tập hợp các tải trọng và tác động lên kết cấu, Ttd là khả năng chịu lực tông thể của kết cấu.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội