CHỌN LOẠI GIỐNG CÁ NUÔI NHƯ THẾ NÀO

1. CHỌN MÀU SẮC CÁ CẢNH

Màu kÁc cá nuôi ờ một miíc độ nhất dinh Bỏ có 8ự ảnh hường nhất (tịnh vói việc tụ tài. phát tiu. Do vậy khi chúng ta chọn cá phài chú ý điếm này, nói chung lấy Bự phôi hợp màu BÁc theo ngủ hành và Binh khÁc đẽ quyét (tịnh lựa chọn.

Cá màu xám hoẠc trÁng là thuộc Kim. Kim có the sinh ra Thùy khà nàng tụ tài. phát tài khá mạnh mủ.

Cá màu l>ò thuộc Hôn. Thủy có thể khắc Hòa. HỨC tụ tủi cùng mạnh.

Cá màu Đen. Lam hoặc xảm tro thuộc Thủy. Thủy có thế sinh vượng tài sửc tụ tài. phát tài rất mạnh.

Cá màu xanh hoộc Lục thuộc Mộc. Mộc có thể tiết Thúy súc tụ tài. phát tài yếu.

Cá màu Vàng hoủc cà phê thuộc Thố. Thỏ khủc Thủy, sửc mạnh tụ tài phát tài rất yếu.

2. CHỌN LOẠI GIỐNG CÁ NUÔI

Nuôi cá là một niềm đam mê lãnh mạnh. Ở vản phòng cõng ty nuôi một bo cá cành không chi làm tủng sinh khi cho cõng ty. khi nghi ngơi giải lao ngãm nghía chúng bơi lội lặn ngụp có thẻ thư giiin tinh than. Có điểu là theo phong thủy học be cá cành được coi là vật bổ trợ vận hạn. nêu sủ dụng đúng có the có khà năng ngăn sát. tụ tài.

Bời vì theo phong thủy học. nước và nhất lã nước chày lã làm táng thêm sức mạnh cùa khi lãnh và khi dữ ờ nơi dó. với mỗi chùng loại khác nhau có cách dùng khác nhau. Với việc nuôi cá đại dế đều bắt tay từ sô’ con. màu sắc, giông cá đê điểu chỉnh ví như lấy sô’cá đế phối hợp bát quái, lay màu sắc đe phôi hợp ngũ hãnh. Thực ra chi dựa vào giông loài cá Long thò Châu, toàn thân như một mủi dao. tinh tinh rất hung dữ. nói chung dùng nó dể hưổng vào phương sát có tác dụng ngân sát. Ngoài ra. hiệu quà tăng cường tài vận cùa nó củng khá tòt nhưng do tính tình mãnh liệt có lợi cho nhììng ngành nghé có độ mạo hiếm cao. lợi nhuận lớn đều rất thích nuôi nõ.

Loài cá thân màu đen: Hác ma lợi. HẮc đỏ đan đều dùng dể ngàn sát nhất là Hác ma lợi. Hảc dồ đan vừa ngân chận sát vừa chiêu tài tụ tài rất tốt. nhưng tinh nốt ôn hòa. Các loài thần tiên bẩy màu. Kim ngư sắc tươi đẹp tính ôn hòa. mọi người đểu dùng dố chiêu tài tụ tài vỏi những cóng việc giao tiếp hài hòa, ít trờ ngại khỏ khản mà sự tảng trường tài chinh chậm, nhưng do vặn hạn đều đéu nên tâm lý làm ăn thoài mái. nhẹ nhàng.

Trong khi lựa chọn giống cá tốt nhà’t nên chọn loại cá cỏ sức sông cao. dễ chã nì nuôi.

Là loại dộng cật án thịt, thực dơn của chúng phần lờn là nhái, cá càng kim. chạch, tóm nhò. Trong quá trình nuôi cho ăn còn có một cấn dề tàng thèm màu sác. Vi dụ loài hóng Long thì nên cho án giun đò cà tôm nhò sẽ làm tàng màu đò lẽn rỏ rệt vì trong cơ thê giun dò cà tôm có chứa sắc tô đò.

Cá Long thổ Châu rất mạnh khỏe, làn rất mau. ăn nhiều. Do tinh rất hung dữ. nuối các loài cá nhó nên kháng nuôi chung cài loài khác, Ờ nhiệt độ 2ƠC trờ lén trong môi trường nỉứk bình thường cá sống rát tói ăn thức ăn dóng cột. tuôi thọ cao từ25 đến 50 năm,

Còn gọi là Hắc marì là loài àn tạp. trong diều kiện binh
thường cho án ấu trùng muồi hoặc thủy tảo sống. Củng có thè cho án một ít rau chán vịt hoặc rau diếp tươi non. nó củng thích ăn cỏ nườc hoặc rêu thành bẻ.

Hắc Mari là loài cá tương đỏì khó nuôi, tinh ôn hòa. có thc nuôi chung với các loài cá ỏn hòa khác thích môi trường nưở: cứtìg độ PH là 7,4; nhiệt độ khoảng 22 c đến 28 c cá sông binh thường, rất mần cám vói nhiệt độ nước. Không ưa thi nèn thay toàn bộ nước nen thay một phần nưàc. Sau khi tha\’ nưàc nên cho vào một it muôi ân dề phòng bệnh.

Ycu cầu thức ăn tương dối dc. các loại thức án dộng vật hoặc do người chế biến đều có thè cho án. cá kiếm àn Ờ tang nước giữa, án nhiều sinh trường phát dục nhanh.

Loài cá Hắc quấn ngư hoạt bót. hiếu động, tính ôn hòa có thể sống chung cùng nhiều loài cá khác. Cá Hắc quần ngư không yêu cẩu cao vẻ thức án thích Ờ nước có dộ PH 6.8 — 7,0; dộ cứng là 4; nhiệt dộ nước từ 2(fC – 28 c. phía sau thán màu den càng nhợt dần.

Là loài cá yêu cầu rất khắt khc về thức án và môi trường nước. Yéu cấu nước có độ PH thấp, sạch sẽ, hàm lượng oxy cao, ánh sáng thích hợp, nhiệt dó nước bào dam từ 26 c đến 3Ơ C. Thích àn động vật và mồi sông. Loài cá này ưa yên tỉnh sợ tiếng dộng nên dật bể cá ờ nơi yên. vắng. Cá trường thành rất hung háng trong khi bat mỏi thường đuổi cắn các con nhỏ cùng loài. Nên nuôi trong bế rộng, có thà thêm loài rong lá rộng và mém hoặc nham thạch, núi già dể chúng có chồ ẩn nấp, nghi ngơi, tránh tiếng động.

Kim ngư được gọi là “Kim làn tiên ti/’ hoặc “dỗ dan trong nước” là loài cá dicc biến đồi thành. Rất nhiầt gia đinh thích nuôi nó. nghe nói có thể mang lại súc sóng thịnh vượng cho gia đình.

Kim là vàng còn Ngư theo cách dọc cùa người Trung quốc là dắng ảm với dư (dư dật), cho nên nó là món quà dám cưới rất dược yêu thích.

“Kim Ngứ’ lại còn là hài âm cùa từ “Kim ngọc” nin vẻ vài chủ Kim ngư bơi lội trong bể cá trong suôt trong bức “tranh cát tường~ được gọi là “Kim ngọc mãn dưỡng” (vàng ngọc dầy nhà). Một cách biếu thị “Kim ngọc màn dưỡng” khác rất được lưu hành là vẽ một tòa nhà dẹp với một dàn cá Kim ngư múa lượn
trong bó cá, bẽn cạnh là một phụ nừ quý phái cà hai con. có các a hoàn đứng háu hạ. Bức tranh mang tên “Kim ngọc mãn đường đó chinh lù hài ảm “Kim ngư mãn dường” mà ra. Dem cá Kim ngư cè cùng hoa sen là dẻ’ biêu trưng V nghĩa cái tường ~Kim ngọc dồng hạ

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội