Chi mạch của can long

Án sơn có phải là triều sơn kéo dài hay không?

Án sơn còn gọi là nghinh sa, chỉ vùng đất giữa huyệt và triều sơn, khiến cho phía trước của huyệt kín khít thêm giúp cho sinh khí dễ tụ lại. Từ Thiện Kê nói: “‘Núi nhỏ ở gần trước huyệt gọi là án sơn, như trang sức cho quý nhân thêm trang nghiêm, có án sơn thì không lo gì khí không tích tụ lại được”.

Án sơn chính là phần kéo dài của triều sơn, rất cần hình thế đẹp như tam đài ở trên trời, như ghế ngọc trước chỗ ngồi, như đàn cầm trên bàn khách, càng thanh tú càng quý. Nếu thô xấu nghiêng lệch, ủng thũng, chênh vênh thì đất xấu sẽ phát sinh, con cháu ngu si, hung ác.
Thế của án sơn không nên quá hẹp. Duẫn Tòng nói: “Nếu lốỉ ra vào nhỏ hẹp, lượng khí dàn trải, đều quan hệ ở minh đường và án sơn, minh đường rộng án sơn hẹp, sinh ra con cháu ngu ngốc, án sơn và huyệt sơn nhường nhịn nhau mới quý; nếu huyệt sơn dưa vào án sơn là chủ khách tráo trở, sinh con cháu sẽ nghèo hèn. Án sơn và triều thuỷ nên quanh co, không nên xuôi trôi một hướng, có án sơn thì chủ giàu có vô cùng, không có án sơn thì con cháu bại hoại, kiệt quệ cả người lẫn của.”

“Tam đại can long” của Trung Quốc là gì?

Nhà phong thuỷ lấy Nam Hải, Trường Giang, Hoàng Hà, Áp Lục Giang làm vách ngăn nước, chia sơn mạch Trung Hoa làm ba bộ phận lớn, gọi là Tam đại can long, tức là dải can long bắc, dải can long trung, dải can long nam, Từ Thiện Kế nói: “Thiên hạ có ba dòng nước lớn Hoàng Hà, Trường Giang, Áp Lục Giang. Dòng nam giáp Trường Giang và Nam Hải kết thúc ở biển Đông Nam; Hoàng Hà và Trường Giang giáp dại trung kết thúc ở biển Đông; Hoàng Hà và Trường Giang giáp dải bắc kết thúc ở biển Liêu”. Ba can long đều bắt nguồn từ ngọn Côn Lôn.

Dải can long Bắc vòng qua Âm sơn xuyên đất Ư đất Yên vào Biển Liêu dừng ở Yên kinh. Liêu Hy Ung nói: ‘Yên đô là nơi hết của bắc long, sông Áp lục chặn phía sau, sông Hoàng Hà đón ở trước, che chắn muôn dòng, trùng trùng ủng hộ, nên bắc phương là nơi hội tụ lớn .

Dải can longTrung vào Thục Hán, kết lại ở Quan Trung rồi tán ra thành Chung Nam, Thái Hoa, Thái Nhạc cao sơn, ôm sông Hoài mà chảy vào biển. Lạc Dương là điểm giữa tròi đất nơi tụ hội tinh tuý của Trung Nguyên.

Dải can long Nam từ Vân Nam qua phía đông đi Nguyên Lăng, một chi là sông Tương Giang ỏ Vũ Lăng, qua Hành Sơn, Kim Láng là nơi tổng quát hình thế. Nhà phong thuỷ cho rằng muốn biết long mạch thật nên xem từ đại thế. Xét nguồn nước trên bản đồ xem mạch núi phân biệt rõ mạch chi mạch can mới tìm ra được long huyệt thật.

“Can long” có phải là Sơn mạch cao nhất không ?

Sơn mạch có mạch chủ và mạch nhánh hay mạch chi; long cũng có mạch can long và chi long, can long là sơn mạch của khu vực cao lớn nhất.

Ví dụ: cổ nhân Trung Quốc cho rằng Trường Giang và Hoàng Hà vạch đất Trung Quốc làm ba phần lớn; mỗi phần đều có một dải can long. Giữa Trường Giang và Hoàng Hà là trung long, Bắc Hoàng Hà là bắc long; Nam Trường Giang là nam long; ba dải đều bắt nguồn từ Côn Lôn. Mỗi dải long này từ khởi nguồn đến nơi kết thúc đều chia thành “tổ sơn”, “thiếu tổ sơn”. Nhà phong thuỷ học cho rằng sinh khí của đất đai đều truyền lần lượt từ tổ sơn đến thiếu tô sơn, càng gần nguồn, sinh khí càng già ,càng xa càng non. Do đó tìm long huyệt nên tìm ở gần thiếu tổ sơn . Đương nhiên nơi đất bằng cũng có long mạch,tiêu chí không rõ ràng như ở nơi núi đồi, nhưng vẫn có dấu để tìm, nghĩa là nơi đất bằng “cao một tấc coi là núi, thấp một tấc cũng như sông.”

Chi long”có phải là Chi mạch của Can long không?

Chi long là chi nhánh của can long. Cũng tức là long mạch nhỏ rẽ ra từ long mạch lốn. Từ Thiện Kê nói: “Chi long cũng như nhánh cây mọc ra từ thân cây lớn”. Lấy dòng nước chảy kèm để xem là thấy, long mạch lớn lấy dòng chảy là sông SUÔI, mạch nhánh nhỏ lấy kênh rạch, mương máng trên đồng ruộng làm dòng chảy.

Nhà phong thuỷ cho rằng, long huyệt lấy can long kết thành huyệt là tốt, nện tìm long mạch nhằm tìm can long là chính. Chi long tuy có huyệt nhưng là một trong vô số nhánh của can long chia ra, phần nhiều là huyệt giả. Nếu nhận tìm được long thật để táng, nhà chủ cũng được nhiều phúc lộc thọ, nhưng phải chú ý chi long kết huyệt phải có triều ứng, bảo vệ nhiều vòng. Duẫn Tòng nói: “Trên thân chi long cũng có huyệt; nửa là hoa giả nửa là thật; nếu là huyệt giả không triều ứng, nếu có thật long có thế ngồi”. Nếu có thể tìm được nhánh lớn ở trong chi mà làm huyệt cũng được đại phú quý.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội