Chậu hoa và các vật trang trí

1. Chậu hoa và các vật trang trí

Các chậu, bình đựng hoa đủ mọi kích cõ có thè de dàng mua được ỡ các cữa tiệm. Chủng có thẻ dùng đẻ cảm hoa hoặc trông cây, hoặc dùng như các vật trang trí đặc sác tùy theo sự sảp đặt của chúng ta. Đảt sét lả vật liệu truyền thòng đẻ lảm ra các chậu, binh nảy và một số loài thảo mộc khi tròng trong chậu mói toa hểt vẻ đẹp của mình.

Một sô chậu có màu sáng rực, thẻ hiện sự thay đòi được đón chào và có thẻ gây sự chú ý nhưng chúng cũng có thè choi với các màu sãc tự nhiên của khu vườn. Bạn nén tham khảo bảng Ngũ hành đẻ kiềm tra tính tưong hợp của màu chậu hoa vói các giông cây sẽ tròng trong chúng. Hình dáng của chúng cũng là yếu tố quan trọng vả một lãn nừa phải chú ý den vấn đẻ Ngũ Hành tưong hợp ò đây.

Các chậu hoa có thẻ được nhập khâu từ các quòc gia khác trên khãp thẻ giói, kẻ cả các quỏc gia có thời tiết, khí hậu hoàn toàn khác hãn với nơi chúng ta đang ơ, do đó không nên quên yếu tò này khi mua chúng. Neu ơ khu vực khí hậu nóng bức, chúng ta cản phải biết rồ là chủng có chịu năng nóng không, còn nèu chúng ta ở khu vực lạnh thì khả nãng kháng rét cũa chúng phải được đáp ứng.

Nên chú ý đèn hiệu quả tương ứng của chậu canh khi đặt chúng trong các khung cảnh khác nhau. Nhừng chậu cảnh mang tính mỳ thuật cao thường thích hợp trong nhừng khu vườn lớn, thiêt kẻ ngay hàng thảng loi – nơi ngươi ta có thẻ quan sát chúng từ khoảng cách xa nhưng với nhìing khu \-ườn nhô thì khác, chúng ta có thê chi tôn tiền vò ích vì chúng de bị các chậu canh khác che khuảt hoặc tàm mãt của chủng ta chi có thẻ quan sát chúng ỡ hướng nhìn xuòng. Những chậu canh đặt ngay dưới đảĩ ít được chú ý vả chi nhin thảy cày chứ không thấy chậu. Đẻ tạo sự chú ý cho chậu nẻn đặt chúng ỡ cho cao hơn so với chung quanh.

Vật trang trí

Vật trang trí trong vườn có thè là nhừng vật ngộ nghĩnh, tạo sự thích thú, đặc biệt néu đó chính là nhừng vật do chính chủ nhản khu vườn tạo ra. Vườn có thê là nơi bộc lộ hoặc phò bảy khả năng sáng tạo của chúng ta và còn là một khung canh thích hợp đê làm nên cho các sản phàm thủ còng hoặc nghệ thuật. Những cây canh tạo hình và các tác phàm điêu khãc bảng dày kim loại rảt thường được đặt trong vườn và đường nét uòn lượn của chúng có thẻ mang lại sức sòng cho khu vườn. Những tranh bảng đá ghép có thẻ dùng trang trí trên các chậu canh và dùng lát mặt sản, khảm ỡ hò nước hoặc trên tường đẻ tò diêm màu sảc cho khu vườn của chủng ta. Kính nhuộm màu ngày nay thường được dùng đẻ gãn ỡ cữa sò và tường. Đòng hò mặt trời

(sundial), dựa trên bóng đò của một cây cột dựng cò định, tạo ra do sự di chuyên của mặt trời ưong ngày đẻ tinh giờ, cùng thường được đặt trong vườn như một vật trang trí và là một dụng cụ giúp trê em hièu biêt thèm.

Cũng nên thữ nghĩ đèn tác động tàm lý cùa nliừng vật trang trí khi đặt trong một khu vực nào đó trong vườn. Chúng mang lại cảm giác an tàm hay sẽ khiên ta nhảy dựng lên khi nhìn thày hình bóng của chúng trong lúc tròi mù sương hay chạng vạng tôi.

Các vật thè trang trí được sữ dụng phải hòa điệu với thiết kẻ chung cùa cả khu vườn và chúng ta nẻn nhìn thảy chúng riêng biệt, moi nơi một vật hon lả đặt gom tảt cả vào một chồ. Một vật trang trí đặt ỡ CUÒ1 một lòi đi sẽ có ân tượng hoàn toàn khác với một vật chủng ta tình cờ phát hiện ỡ một khúc quanh trên lòi đi này. Chúng ta nên cán thận khi chọn các vật đặt ỡ vị ữí CUÒ1 đưòng nêu chúng ta không muôn kẻt thúc buòi đi dạo của mình trong tàm ưạng thảt vọng.

Tượng mỹ thuật  hơn. Một đài phun nước to không lồ và được trang ưi còng phu đặt trong khu vườn bẻ thê như

Nhùng nhả cung cảp dịch vụ cho khu vườn của bạn thường có san các tượng sản xuất theo                                                                                                                                                                   Yersailles thi thật tuyệt nhưng nêu đặt trong các khu vườn nho thì hiệu quả lại ngược lại.

từng chủ đẻ khác nhau đẻ giúp bạn thiết kè khu vườn của mình theo phong cách cò điên hoặc hiện đại: Tây phương hoặc A đông: thậm chí bạn có thẻ biên khu vườn của mình thành một chôn thản tiên với các tượng thê hiện các nhân vật trong huyền thoại hoặc cô tích.

Các nguyên tảc thiết kẻ theo Phong Thủy học được áp dụng cho các tượng mỹ thuật cũng chính là các nguyên tãc đã áp dụng cho các lĩnh vực khác trong cuộc sông. Đó là các nguyên tãc liên quan đèn tỉ lệ: phong cách, chất liệu vả sự tương hợp với môi trường xung quanh. Một yểu tô cản xem xét lả tác động tiêu cực hay tich cực mả chúng tạo ra cho tiêm thức chúng ta.

Các tượng mỳ thuật thường được tạc theo hình dáng con người hoặc thú vật và hình ảnh của chúng không nên lảm cho chúng ta cảm thấy khó chiu hoặc lo lãng khi nhìn thảy chúng trong vườn. Các tượng trẻ em mang lại cảm giác hòn nhiên, thích thú nhưng chúng cũng có thẻ khơi gợi nhỏng nỗi buôn riêng của chúng ta như làm chúng ta nghĩ đèn nliừng đứa con trướng thành rời khỏi nhà hoặc khi hai vợ chòng muôn có con nhưng bị hiếm muộn. Các tượng thú vật sẽ thú vị miễn là chúng không khiển chúng ta nhớ đèn nliỏng con vật cưng đà chết, hoặc giông

nhửng con vật mả chúng ta ghê tỡm. Cũng cản chú ý đèn năng lượng toát ra từ các pho tượng,                                                                                                                                                                              cho dầu đó là vẻ tàn nhẫn, kliãc nghiệt hay vui vẻ và sinh động, vi chúng có thể ảnh hướng đèn cảm xúc của chúng ta khi ơ ưong vườn.

Tượng mỹ thuật được lảm bảng nhiều loại vật liệu khác nhau và khi đặt chúng trong \-uờn, nên tìm vị trí thích hợp sao cho chúng được hòa vào không gian xung quanh chứ đừng quá nôi bật hoặc trỡ nên xa cách với cảnh vật gàn chúng. Nhừng tượng đúc bảng bẻ tòng xám trơn láng vẻ mặt mỹ thuật chi có giá trị khi chúng mang vẻ dài dâu sương gió và “có tuối”. Chất gi đòng màu xanh giả tạo trèn các pho tượng mới bảng kim loại sẽ xung khắc với màu xanh thiên nhiên của cây cô trong vườn. Những tượng trảng toát thường có vè thò kệch và không m hãn ý niệm thòi gian nơi chúng.

Việc chọn vị tri đẻ đặt tượng cũng rất quan trọng, lý tương nhất lả đặt chúng ỡ những nơi mà chúng ta có thẻ tháp thoáng nhìn thây bóng dáng chúng khi đi dạo trên con đường quanh co dan đi khắp vườn, nhưng cùng đùng quá kín đáo đèn mức chúng như nhảy xô vào chúng ta khi vừa qua một khúc quanh nào đó. Đừng nên đặt các tượng có kích thước to bảng người thật ò nhỏng nơi tròng trải vì chúng có thẻ khiến chúng ta khó phản biệt và lảm tương đó là người thật khi đêm xuông. Van đẻ ti lệ cũng rảt quan trọng như lớn hơn không phải lúc nào cũng tôt

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội