QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

1. KẾT CẤU GẠCH ĐÁ Trat thành nhiều lớp: lớp lỏt, lớp dèm, lớp mật. Lớp lót liên .kết chắc với lư,Jng và làm…

Xem Thêm
 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG

1. CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ Gạch đá là loại vật liệu có kha nâng chịu nén lớn hơn nhiều lán so vơi khả…

Xem Thêm
 
Các phương pháp thi công trong xây dựng

1. Phương pháp trộn ướt Trong cả hai trường hợp máy nén hơi phải có công xuất 5-7m3/ giờ với áp suất 6 bar….

Xem Thêm
 
KẾT CẤU TẤM XÂY DỰNG 3D

1. KẾT CẤU TẤM XÂY DỰNG 3D Ỷ tường sử dụng tấm 3D được dưa ra tại Mỹ vào những nám 1950. Ý tường…

Xem Thêm
 
Phương pháp thùng chừa hoặc bao tải vữa

1. Phương pháp vữa dâng Nếu bé tỏng bị rỗ mặt, dùng bàn chài sát cọ rửa sạch bụi bấn, đục lớp bê tỏng…

Xem Thêm
 
Phương pháp dùng bằng máy

1. Phương pháp bằng máy Ưu điếm cùa phương pháp dầm bàng máy là năng suất cao, chất lượng bẽ tông được đảm báo….

Xem Thêm
 
Phương pháp thủ công trong xây dựng

1. Phương pháp thủ công trong xây dựng Theo phương ngang, dụng cụ và phương pháp vận chuyển bẻ tông phải đàm bảo cha…

Xem Thêm
 
Cách thức cốt thép là gì

1. Cách thức cốt thép Trường hơp lưới và khung cốt thép dược hán thành nhiéu máng theo chiếu cốt thép chịu lực thì…

Xem Thêm
 
Các hình thức gia công nguội cốt thép

1. Mục đích và bản chất của gia công nguội cốt thép ■ Mục dich: kết cấu bè tỏng cốt thép càng dược ứng…

Xem Thêm
 
Yêu cầu thi công trong xây dựng

1. Yêu cầu thi công Hùn nối cốt thép: Trong còng trình bé tông cốt thép, khối lượng gia cống thép rất lớn nếu…

Xem Thêm
 
Cấu tạo và cách dựng lắp ván khuôn cột

1. Cấu tạo và cách dựng lắp ván khuôn cột Ván khuôn khối lởn như các khối móng máy, tường chắn đất, trụ CẨU……

Xem Thêm
 
Tham khảo các kích thước chính của ván khuôn như thế nào

1. Tham khảo các kích thước chính của ván khuôn Vàn khuôn kim loại: dùng kim loại làm ván khuôn phải dựa trèn cơ…

Xem Thêm
 
Trang 1 trên 11312345...102030...Trang cuối »