Cánh vật hành Thổ/ Địa điểm hành Hóa

những ngôi nhà nhọn – góc cạnh, hoậc ờ nông thôn, qua những dinh núi xa xa. Những tháp chuông nhà thờ còng giáo đu cao dể lạo ra một cành vật coi như thuộc hành Hòa. Hòa – Hỏa là biểu tương vững vàng và tiến bộ. Đỏ là một sự kết hợp cn lợi nhưng rất không ổn định. Cổng việc kinh doanh có thể phát đạt trong một thời gian ngán nhưng có thể tàn lui sau một vài nảm. Ngành thời trang, phục vụ ân uống cho dại chúng có thể là những hoạt dộng kinh doanh thích hợp. Về Iihà ở. trường hợp này là tóì với nhà ở đẩu tiôn hoặc nhà ở tạm. ữ lâu thì sẽ chán.

1. Cánh vật hành Thổ/ Địa điểm hành Hóa

 • Trang trí cho phòng khách nhỏ

 • Giường ngủ nhập khẩu cao cấp

 • Giá bàn học mini

 • Cành vật thuộc hành Thổ dược tháy qua những cánh dồng bằng phăng, hoặc những ngòi nhà mái bàng thấp. Thổ đại diện cho than do hỏa dế lại. Những người xảy dựng một ngòi nhà thuộc loại Hỏa trong một địa hình hành ‘lliổ sẽ được sổng sung sướng trong hoàn cành của họ và mang lòng biết Ưn mãi khi họ phải rời nơi đó ra đi. Sự kết hợp của hai hành này càng thích hợp với những ai mong muôn được bạn bò và hàng xóm quý trọng. ‘Prong kinh doanh, sự phôi hợp này không dem lại sự giàu có nhưng dược kính trọng do liêm khiết và thật thà. Đây cũng là nơi lý tướng dỏ xây dựng bẻnh viên, trường học, thư viện hoặc những công trình khác phục vụ lợi ích cộng dồng.

  Có thể bạn quan tâm:

  2. Cảnh vật hành Kim/ Địa điểm hành Hỏa

  Hành Kim dược tượng trưng bằng những ngọn dồi tròn hoặc những ngỏi nhà vòm cao hoảc có nhùng cửa tò vò nổi rõ. Trong thời đại ngày nay, những ngôi nhà làm bầng kim loại rất phổ biến. Đó là những ngôi nhà khung sát hoặc thép, những ngòi nhà mái lợp sát, kẽm, tôn múi. Hỏa khắc Kim. do dó những ngồi nhà dùng cho buỏn bán dược xây dựne theo hình dáng hành Hỏa với mái nhọn hoặc góc nhọn, đứng về quan diêm phong thùy, hơn hẳn những ngôi nhà có hình dáng các hành khác. Đó là những trường hợp có lợi cho những người muốn thu lợi từ hàng xóm, và do đó có lợi cho những người có nguyên tác kinh doanh tàn bạo. Đoi với những người dinh sổng ớ dây, sự kết hợp hai hành này hứa hẹn những thành công vẻ mặt xã hội và cơ hội thảng tiên trong cổng tác chính trị hoặc dàn sự.

  Cảnh vật hành Thủy được thể hiện rô khi có mặt nước như ao hổ, sông’suối, kênh lạch, bủn tàu, và cá khi có mầt những ngòi nhà hình dáng bất thường khó xác định, không có nhùng đường nét sắc cạnh và các góc. Nước dập tất lừa. Vì vậy, không nên ờ hoảc mở cừa hàng trong một ngôi nhà có hình dáng thuộc hành Hỏa. tức là ngôi nhà có mái dốc nhọn hoặc có các góc nổi rõ

  3. ĐỊA ĐIỂM THUỘC HÀNH THỔ

  Ngày nay, những ngôi nhà thuộc hành Thổ dã trở nén tầm thường. Hành Thổ dược thể hiện trong những ngôi nhà hơi vuông, bằng, có những đặc điểm kiến trúc của những thập kỷ cuối của thế kỳ hai mươi và cả trong những ngôi nhà làm bằng “Thổ”, tất nhiên trong dó có gạch và bêtông. Tuy nhiên, những ngôi tìhà gạch mái dốc lại thuộc hành Hóa. vì theo quan điểm Phong thủy, cái chù yếu không phải là vật liệu mà là hình dáng, và dó cũng là tiêu chí khi đánh giá chất lượng Ngũ hành cùa một ngôi nhà.

  Cánh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Thổ

  Cảnh vật hành Mộc được thể hiện qua các rừng cây hoặc những ngôi nhà làm bàng gỗ. ít có những ngôi nhà có hình dáng Mộc (cao và hẹp), nhưng những cột, trụ của những cồng trình lớn lại thường gặp.

  Mộc khắc Thổ bằng cách hút thức ăn từ Thổ. Dảy là một vị trí lý tưởng cho một dôi trai gái muốn xảy dựng một gia dinh hạnh phúc, vì sẽ luôn luôn nhận dược các lợi ích vật chát cũng như tinh thần từ môi trường. Nhưng cũng như mùa màng làm khò kiệt đâi đai, muốn duy trì sự tốt tươi phái thay dối cây trổng hoặc bón phân cho đất, ‘cho nủn cuối cùng, chất bổ dưỡng của cành vật cũng bị địa điểm hành Mộc làm cho cạn kiệt. Làm nơi kinh doanh thì phài thay dổi mật hàng sau vài nám. khi cổng việc làm ân chững lại. Con cái ở trong nhà phái gứi di học ở nơi khác, bởi vì cuối cùng cành vật sè không kích thích dược sự phát triển thể chất và trí tuệ cùa chúng.

  Có thể bạn quan tâm:

 • Sofa văng đẹp

 • Giá nội thất nhà bếp

 • Cành vật hành Hỏa/ Địa đicm hành Thổ

  Ỏ thành phố, cánh vật hành Hòa dược thây qua những ngôi nhà có mái dốc, có góc, và cả ờ các kiến trúc tam giác. Các đỉnh núi và llìáp chuông nhà thờ nôi bât trên nén trời cũng là dấu hiôu của một cảnh vật hành Hóa.

  Hỏa sinh Thổ. Đây là một vị trí có lợi. cánh vạt dem lại lợi ích cho những người sóng và làm viộc trong những ngói nhà có hình dáng thuộc hành Thổ. Buổn bán hoặc ừ đều hết sức thuận lợi và lợi ích ià bòn VỮIUỈ. Dây là một vị trí lý tưởng dc ờ hoặc dể kinh doanh

  Bình luận trên Facebook