Cách xem nhà và xem mộ” của Nhật Bản có quan hệ gì?

1. Phong thuỷ hoc Trung Quốc và “Cách xem nhà và xem mộ” của Nhật Bản có quan hệ gì?

Phong thủy Trung Quôc chia thànli hai phương diên phong thủy nhà 3 và phong thủy mồ mả, sau khi truyển vào Nhật Bản cũng chia thành hai bộ phận tương ứng là gia tướng và mộ tướng, Gia tựđng là để xem nhà ỗ, mô tưổng là đê xem mồ mả. Nôi dung cơ bản cũng giống như Phong thủy Trung Quốc nhưng khác nhau là ở Nhật Bản coi trọng xem nhà hơn xem mộ. Rất nhiều người cho rằng điều này có liên quan đến chế độ gia đình có khác nhau, ơ Nhật Bản “Chế độ phụ hệ từ tổ tiên để lại không phải ỉà quan trọng nhất”; “vấn đề quan trọng không phải là xem phẩn mộ của tổ tiên trực hệ mà là xem nhà ở”, Cũng có thế nói ở Nhật Bản quan niệm cảm ứng giửa sự sống và cái chết con cháu hưăng phúc cửa tố tiên nhe nhành hơn ở Trung Quốc mà lai rất chú trong đến sù cát, hung của nhà ỏ, thậm trí còn nặng nể hơn ỏ’ Trung Quốc. Vì vậy phong thủy nhà chiếm địa vị dột xuất ỏ Nhật Bản. Thế nhưng, từ nôi dung cụ thể, phong thủy nhà ỏ của Nhật Bản và Trung Quốc lại có sự khác biệt. Xem nhà ở Nhật Bản thương gắn liền với xem đất, xem tay và xem mặt. Nội dưng xem nhà ỏ Nhật Bản rất rộng rãi, ngoài các vấn dể thống thương vể hướng nhà ơ, vị trí căn phòng còn bao gồm sự phán đoán về ngày giò và phương hướng để ra khoi cửa lên dường. Người Nhật Bản truyền thông trước khi lên đường thưíỉng muốn chọn ngày tốt và hướng tốt, sau đó mới khơi hành. Nếu vảo nhả thăm gia dinh mà có hưóng đi không lý tương thì chọn một hưỏng khác hoặc ơ lại sau một. thời gian mỏi trỏ về.

đây là một cách làm gọi là phương pháp triết Trung. Ngoài ra quan niệm phương hướng trong xem nhà Nhật Bản cũng có liên quan đến Trưng Quốc. Quan niệm truyền thông của Trung Quốc là quay lưng về bác hướng mặt về nam, tức là hưổng tý ngọ hay hướng khảm ly, quan niệm phong thủy cũng như thế. Nhưng quan niệm phương hướng trong xem nhà của Nhật Bản lại là hướng đông bắc – tây nam hay là hướng từ cấn sang khôn.
Phong thuỷ học Trung Quốc truyến vào bán đảo Triếu Tiên như thế nào?
Do quan hệ miền đất bán đảo Triều Tiên càng dễ tiếp thu văn hóa Hán so ỵÉỊ Nhật Bản. Thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, quan hệ qua lại giũa Triều Tiên và Trung Quốc bắt đầu mật thiết, Tư tưỏng phong thúy Trung Quốc truyền vào bán đảo Triều Tiên cùng vổi kinh điển nho giáo, đạo giáo từ thời đại Tân La khoảng thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên. Học giả Nhật Bản cũng cho rằng phong thủy Trung Quốc truyển bá ỏ Đông Á “Bắt đầu từ Hàn Quốc”. Thời kỷ đầu truyền bá kiến thức phong thủy vào bán đảo Triều Tiên là các vị quan địa phương ỏ’ tầng lớp thượng lưu thông hiểu hán học rất nhiều do các vị tăng đảm nhiệm cho nên ít ảnh hương trong nhân dân . về sau phong thủy ảnh hưởng rộng rãi trong dân gian, phong thủy sư trỏ thành một nghê’ đồng thời nữ phù thủy cũng hành nghề cùng các thầy phong thủy. Phong thủy thịnh hành ố bán đảo Triều Tiên là thời kỳ Cao Ly và Lý Thí sau thòi kỳ Tân La.
Sau khi phong thủy Trung Quốc truyền vào Triều Tiên và được vận dụng rộng rãi, người Nhật Bản chỉ coi trọng phong thủy nhà ò mà coi thường phong thủy mồ mả, còn Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như Trung Quốc thì chú trọng cả hai
Sư phứt triển của lí luân phong thuỷ thòi Đường có nhũìig tiêu chí nào?
Thời kỳ đại phát triển lý luận phong thủy chính là ở đời Đường – Tông, trong thơi kỷ này tiêu chí của Phong thủy học có một sô điển! sau:
Có các nhân vặt lý luận lốn như Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Dương Duẫn Tòng, Trương Toại thòi Đường; Sái Nguyên Định, Lại Văn Tuấn thời Tồng.
Cốc tác phẩm lý luận lớn như Trạch Kinh xuất hiện trên quan niệm môi trường khiến phong thủy và quan niệm Phật, Đạo, Nho hòa hợp.
phât một triểu dại xa xưa, quay mặt xuống dòng long khê, dựa lưng vào núi long môn, nơi đây non xanh nước biếc, khiến ta không thể không khâm phục trí tuệ của ngưòi xưa
Nguyên nhãn sự hưng thịnh của Phong thuỷ học thời Minh Thanh?
Lí luận phong thủy đã cơ bản định hình vận dụng và phát triển từ
đời Tống. Nhiệm vụ chủ yếu của Phong thủy học đời Minh – Thanh là tiến một bưổc phát triển trên cơ sở các phẩm sẵn có; tổng kết và nâng cao các vấn đề đó trong thực tiễn. Vì thế việc nghiên cứu và chú thích các tác phẩm phong thủy trong thòi kỳ này rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trong các năm Càn Long, Gia Khánh (đời Thanh) việc nghiên cứu và phát triển lí luận phong thủy đã trở thành phong trào.
Tại sao nói tư tưỏng Phong thuỷ học là sự phán ánh bộ phận của tư tưởng Đạo gia?
Sự phát triển mạnh mẻ của tư tưởng phong thủy có sự góp phần từ đạo giáo, ví như trong “Đạo Tạng” một kinh điển của đao giáo cũng tương đương với “Trạch Kinh” trong Phong thúy học; tác phẩm “Bát Trạch Chu Thư” của phối phong thủy lí khí củng dựa vảo cửu kinh, cũng mượn từ đao giáo gọi là “cửu tinh” là một ví du mà thôi, trong sách “Hán Thư” có tham lang liêm trinh nhưng không phải là tên sao. Vương Giạt chú “Sỏ Từ” có nói đến cử khối là cách nói 9 ngôi sao bắc đâu nhưnh không nói rõ tên. Cũng như tên 9 sao bắc đẩu trong sách “Đạo Thư” là cân bản của long kinh.
Ngoài ra biết bao nhiêu tên gọi trong đạo giáo có ảnh hưởng đến phong thủy như tên gọi huyền nữ vỗh là tên gọi thần tiên trong đạo giáo, nhưng trong kinh điển phong thủy lại dùng để dặt tên khiến người ta liên tương đến mốĩ quan hệ tư nhiên giữa Phong thủy và Đạo giáo. “Tứ linh” trong phong thủy cũng bắt nguồn từ đạo giáo, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vốn là bôn vị thần bảo vệ bôh phương trong đạo giáo, hơn nữa các phù chú ti’ong đạo giáo đều dùng chung trong phong thủy. Như “phù lục” của đạo giáo và “phù trấn” của phong thủy kính, “chiếu yêu’ của đạo giáo và “huyền kính’ trong phong thủy đều song hành với nhau. Bỏi vậy trong dân gian đạo sĩ cũng thường là nhà phùng thủy.

Đối với ban thân phong thủy cũng dựa vào thế lực to lớn trong dân gian của đạo giáo để thực hiện mục dích truyền bá. Nhưng vút cuộc Phong thủy và Đạo giáo vẫn là 2 bộ phận. Phong thủy đứng chân trên cuộc đời tìm tòi sự hòa thuận cho cuộc sống. Còn đạo giáo thì lại tìm tòi phương phốp tu luyện đế thành tiên thoát ra ngoài cuộc sống.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội