Cách Trộn vữa bằng đá thủ công

1. Trộn vữa bằng đá thủ công

Can đá và hỗn hợp xi măng + bột đá + bột màu cho từng mẻ trộn.

Đổ đá hạt lên sàn trên, dùng xong và vào quay vòng đàn bóng đá; sau đó đổ hỗn hợp xi măng + bột đá + bột màu lên trên. trộn khô đều.

Dùng bình hương sen lưới nước từ từ lẽn hỏn hựp vữa. vừa tưới vừa đảo đều. Dùng xẻng xúc trộn lật úp vừa liên tục gọi vào giữa, tránh đá và nước xi mang chạy ra ngoài. Trộn và dão từ 6 đến 8 lần là đạt yêu cầu.

Vữa trộn xong có độ lưu động từ 0 đến 3cm. Kinh nghiệm từ đơn giản trên hiện trường có thể làm như sau: vừa đã trộn xong, nam vừa vào lòng bàn lay (không quá lỏng cũng như không quá chặt), khi xòe hàn tay ra mà vừa vẫn không rời rạc, không sụt chảy là đạt yêu cầu.

  • Trát vữa đá trang trí

Thi công lớp vừa đá trang trí gồm hai giai đoạn: thi công trát vữa đá và thi công tạo bề mặt.

Lớp trát mặt ngoài chính !à lớp đá trang trí nhân tạo. Các loại trát dá trang trí khác nhau chù yếu là ở chỗ xứ lý lạo bé mặt dế thay dối hình thức tạo mặt giả đá. Thành phán cấu lạo vữa. công tác thi còng trát vữa khỏng khác nhau.

Có 3 cách tạo bé mật:

  • Rửa nước bé mật để tạo thành đá rửa.
  • Băm bề mặt để thành giá bán.
  • Mài bề mặt để trờ thành dá mài.
  • Yêu cầu kỹ thuật

Chiều dày lớp trát mặt ngoài với sàn là 1,5 đến 2 cm, với tường là 0,8 đến 1,5 cm.

Chỉ dược phép thi công lớp trát mặt ngoài sau khi dã kiểm tra chất lượng lớp trát lót đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Thi công lớp trát mặt ngoài phải đảm bảo dù điều kiện: vị trí thi công thuận lợi, có dàn giáo thích hợp. dùng phương tiện đầy đủ theo biện pháp thi công. Dày chuyên công nghệ thi công cần bố trí sao cho việc thi công được hoàn chỉnh dứt điểm từng bộ phận công trình, tránh mạch nối tùy tiện.

2. Thi công trát vữa đá

Trình lự thi cỏng trát vừa đá được thực hiện như sau:

  • Kiểm tra mặt bằng và vị trí thi công, kiểm tra vị trí, kích thước, góc vuông các thanh nẹp đà đài khi trát lót.
  • Dùng nước sạch tưới đều lên bé mật của lớp vữa lót. Khi tưới nước, quan sát phát hiện vị trí hút nước nhiều hay ít khác nhau để điều chỉnh lượng nước trong lớp vừa trát ngoài.

Dùng chổi đối quét đều lên bộ mặt lớp vữa lót một lượt nước xi măng.

Dùng bàn xoa tháp trát vữa trộn theo cách thủ công vào từng ó nẹp. Trong một bức tường thì trát ở trên cao trước, ờ dưới sau. Trong một ổ hoặc một mảng tường nhà. trái từ dưới lên trên, lừ góc vào trong, đảm bảo không bị tụt đá.

Khi trát, dùng bàn xoa thép lấy vừa, cầm hơi nghiêng, trát mạnh ép vừa vào lượng từ dưới lên trên, đàn vừa cho đều. phảng. Trát láng nền, dùng bàn xoa tháp đàn vừa đều. tránh gạt vừa theo cách độ dày hàng sống và cao san tự do, cán trát gọn. phỏng theo một bằng các thanh nẹp chia ô. đúng cao đỏ và vị trí thiết kế.

  • Dùng thước tắm dài 2m độ kiểm tra độ phẳng của mặt trát, nếu không đạt yêu cầu phải sửa lại ngay (các chỗ bị rỗ. khuyết tật).

Với nền đá mài, sau khi dùng thước tầm cán phàng, cần dùng bàn xoa gỗ xoa lại mật hoặc dùng chổi sơn rộng bản để lấy bớt một phần vữa xi măng cho đá hơi nhỏ tôn, quan sát bộ mặt thấy chỗ nào đã không đau, có thể dùng bay thép học bổ sung thêm đá, sau đó xoa lại cho đều một. Chú ý không xoa vòng làm dân đã.

  • Sau khi trát 15 đến 20 phút, khi vừa hơi se mặt. dùng bàn xoa thép xoa dây về máy cho đá nối đều. Chú ý tránh vỏ sớm quá đã sẽ lấn sâu, không đẹp.
  • Thi công tạo bế mát đá rủa

Trát xong lớp vữa đá, khoảng 2 giờ sau thì tiến hành rửa mặt đá. Thời gian này phụ thuộc nhiều yếu tố: tốc độ ninh kết của xi măng, thời tiết, nhiệt độ. độ ẩm không khí. độ dày lớp trát, độ hút nước của kết cấu công trình.

Thực hiện việc rửa sớm nhất không ít hơn 30 phút sau khi trát; mặt khác không để quá lâu mới rửa, sẽ khó sạch mặt đá.

Dùng gáo múc nước dội nhẹ lên mặt lớp cát, dùng bàn chải mềm rửa theo hướng tạt ngang xoa tròn từ trên xuống dưới, từ trong ra góc và cạnh, rửa tới đâu sạch tới đó.

Khi vừa dùng bàn chải mềm quét nhẹ xoa tròn, không quét theo một chiều, vì như vậy tạo nên vật và hạt đá nổi không đều.

Nước dùng để rửa phải là nước sạch, với một lượng vừa phải, đội mạnh và nhiều nước quá sẽ làm trồi mất giá. ít nước không rửa sạch ngày hiện tượng bé mặt “mốc”.

Khi dội nước đó rửa. các đội lui về phía đã ra rồi được làm báo rửa sạch bọt ưỡn mặt da.

Thi công ở vị trí trát da rira có nhiều màu. tuyệt đối không dược làm loang màu từ chỗ này sang chỗ khác trong quá trình trát và rửa đá.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *