Các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất cơ học của gỗ

1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÍNH CHAT cơ HỌC CỦA GỖ

Độ ẩm tăng từ không đến điểm bão hoà (khoảng 30%) thì còng độ và môđun đàn hồi của gỗ giảm đi. Để tính còng độ gỗ ở độ ẩm w, khi biết còng độ ứng với độ ẩm tiêu chuẩn ở w=18% dùng công thức:

R =

w 1+ a(w – 18)

Hoặc Rlg = Rw[l + tt (w – 18)]

Trong đó:

R18: Còng độ gỗ ở độ ẩm tiêu chuẩn 18%. oc- Hệ số xét tới ảnh hởng của độ ẩm, với gỗ thông Liên Xô

+ oc=0,04-M3,05 khi nén dọc thớ.

+ oc=0,04 khi uốn.

+ oc= 0,03 khi cắt dọc thớ.

W: Độ ẩm của gỗ mà ở đó ta tính còng độ.

 1. Nhiệt độ

Nhiệt độ tăng thì còng độ của gỗ giảm đi. Thí nghiệm cho biết nếu tăng nhiệt đồ từ 20-ỉ-25°C đến nhiệt độ 50°c (tức là phạm vi thay đổi trong thực tế sử dụng) thì còng độ của gỗ giảm nh sau: Ccmg độ kéo giảm 15-20%, còng độ nén giảm 20-40%, còng độ trợt giảm 15-20%.

Tính cờng độ của gỗ ở nhiệt độ T:

rt = Ra, – p(t- 20)

Trong đó:

Rt: Cờng độ của gỗ ở nhiệt độ T.

R20: Cờng độ của gỗ ở nhiệt độ tiêu chuẩn (T=20°C).

T,20: Nhiệt độ tại đó cần xét cờng độ và nhiệt độ tiêu chuẩn

ß- Hệ số xét đến ảnh hởng của nhiệt độ, phụ thuộc loại gỗ và

trạng thái chịu lực.

Ví dụ nh với gỗ thông Nga:

+ Khi nén dọc thớ: ß = 0,35 +Khi uốn: ß=0,45

+ Khi kéo dọc thớ: ß=0,4 +Khi trợt dọc thớ: ß=0,04

Nhiệt độ tăng nên môđun đàn hồi E của gỗ giảm đi (tới hai lần) làm cho

biến dạng tăng lên. Vì đó kết cấu chịu lực thờng xuyên ở nhiệt độ 50°c không đợc phép sử dụng vật liệu gỗ.

 1. Thời gian chịu tải
Xem thêm  Gỗ căm xe có bền không? Có dễ bị mối mọt ăn không?

Thí nghiêm của viện sĩ F.P. Beliankin về ảnh hởng của tải trọng tác dụng lâu dài (thờng xuyên) tới cờng độ của gỗ cho thấy: còng độ gỗ giảm khi chịu tải lâu dài nhng không giảm tới không mà giảm tới giá trị không đổi là ơid (ứng suất lâu dài), hình 2.14. Cờng độ bề lâu của gỗ bằng 0,5-H),6 còng độ giới hạn khi thí nghiệm.

Khi tính toán kết cấu gỗ cần chú ý thiết kế sao cho ứng suất trong cấu kiện nhỏ hơn độ bền lâu để kết cấu không bị phá hoại. Trên hình 2.15 trình bày biến dạng của gỗ trong hai tròng hợp sau:

-Khi ứng suất trên tiết diện nhỏ hơn cờng độ lâu bền (Hình 2.15a)

-Khi ứng suất trên tiết diện lớn hơn cờng độ bền lâu (Hình 2.15b)

trước khi bị phá hoại                                 của gỗ theo thời gian
Hình 2.14. Số ngày kéo dài                             Hình 2.15. Biến dạng

 1. Khi <T < Rfc
 2. Khí ơ > Rh
 3. Những mắt tật của gỗ và mỏi trờng xung quanh

Gỗ là vật liệu xây dựng chịu ảnh hởng nhiều của thiên nhiên và tác dụng của sinh vật ở môi trờng xung quanh. Đó là ảnh hửng của tật, bệnh (mắt cây, thớ nghiêng, thứ vẹo, khu nút) và của nấm. mối, mục, mọt….Vì vậy cần bảo quản tốt và có biện pháp cần thiết để bảo vệ kết cấu khỏi sự phá hoại của môi tròng xung. Biện pháp bảo quản thừng sử dụng là: tróc khi sử dụng, gỗ phải đợc bảo quản ở môi tròng khô ráo và tốt nhất là ngâm tẩm hoá chất để tránh mối mọt.

Câu hỏi ôn tập

 • Nêu các u nhọc điểm và phạm vi sử dụng kết cấu gỗ?
 • Gỗ đợc chia làm mấy nhóm, cách chọn nhóm gỗ khi sử dụng?
 • Kê tên các tĩnh chất cơ học quan trọng của gỗ?
 • Độ ẩm, nhiệt độ và thời gian chịu tải ảnh hỏng tới còng độ của gỗ nh thế nào?
Xem thêm  Gỗ huynh đàn có khả năng phát ra năng lượng, mùi thơm!

Chơng 3

TÍNH TOÁN CÁC CẨU KIỆN cơ BẢN

Mục tiêu: Học xong chưng này học sinh có thể:

Làm đợc bài toán thiết kế, kiểm tra cấu kiện chịu nén, kéo đúng tâm, dầm gỗ chịu uốn phẳng.

Trọng tâm: Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực cấu kiện chịu kéo, nén đúng tâm và cấu kiện chịu uốn phẳng.

Các cấu kiện cơ bản của kết cấu gỗ gồm: cấu kiện chịu kéo, nén đúng tâm, cấu kiện chịu uốn phẳng, cấu kiện chịu xoắn. Biến dạng, ứng suất trên tiết diện của các cấu kiện này đã dợc nghiên cứu kĩ ở môn Cơ học xây dựng. Chong này sẽ sử dụng các phong trình ứng suất, biến dạng dã biết đó vào phân tích kết cấu gỗ.

 1. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU KÉO ĐÚNG TÂM

Cấu kiện chịu kéo dúng tâm khi lực nằm dọc theo trục của cấu kiện. Khi cấu kiện có chỗ giảm yếu (rãnh, lỗ…) thì hiện tọng chịu kéo dúng tâm xảy ra khi chỗ giảm yếu này đối xứng với trục cấu kiện.

Úng suất trong thanh chịu kéo đúng tâm tính theo công thức:

ot=Nt/Flb                                                         (3.1)

Trong đó:

N : lực kéo tính toán.

Sự phá hoại gỗ theo đòng gẫy khúc.

Diện tích tiết diện giảm yếu không lớn quá 50% diện tích tiết diện nguyên: Fgỵ < 50%Fng

 1. Công thức kiểm tra tiết diện

Kiểm tra theo công thức:

= NK/F,t< Rt                      _                                     (3.2)

Trong đó: Rk còng độ chịu kéo tính toán của gỗ

 1. Công thức thiết kế tiết diện

Từ (3.2) ta có:

F,íNk/R,                                                                   (3.3)

CÓ Fth thì căn cứ vào hình dáng và đặc điểm giảm yếu của tiết diện để

xác định ra các kích thóc tiết diện.

Ví dụ 3-1

Kiểm tra bền thanh quá giang cổ kích tỉiớc và chịu lực lúi hình vẽ (Hình 3.3). Biết NK=40kN. Thanh quá giang dùng gỗ nhóm VI, w=18%.

Xem thêm  Những ứng dụng của gỗ anh đào

Các sô liêu:

Ta thấy các giảm yếu trên quá giang không thẳng và cách nhau một khoảng 12cm<20cm nên tiết diện giảm yếu để tính toán là:

Feỵ = 10(3+ 1,2) = 42cm2. F* = F„-F„ = 10.14- 10(3+ 1,2)= 98cm2 Với gỗ nhóm VI, w=18%, tra phụ lục 3 có: Rk=0,95 kN/cm2

cột chống dàn giao, chống ván khuôn…Các thanh kèo, các thanh chống chéo

trong vì kèo gỗ.

Cấu kiện chịu nén đúng tâm bị phá hoại khi:

 • Cờng độ chịu lực không đủ.
 • Độ ổn định không đủ.
 1. Công thức kiểm tra tiết diện

Cấu kiện chịu nén đúng tâm đủ chịu lực cần phải đảm bảo ba điều kiện:

 • Điều kiện cờng độ.
 • Điều kiện độ mảnh.

– Điều kiện ổn định.

 • Điều kiện cờng độ

°„= NM/F,t< Rn                                                   (3.4)

 • Điều kiện độ mảnh

i„x=lo/U,dd                                                      (3.5)

Trong các biểu thức (3.4) (3.5) thì:

ơ„: Úng suất do lực nén tính toán tại tiết diện bất lợi gây ra.

Nn: Lực nén tính toán tại tiết diện bất lợi. lo: Chiều dài tính toán của cấu kiện. Tính theo: 1„ = |t 1 1: Chiều dài thực tế của cấu kiện.

Amax: Độ mảnh theo phong nguy hiểm
[À,] : Độ mảnh giới hạn, lấy theo phụ lục 4.

|i: Hệ số phụ thuộc vào liên kết hai đầu thanh, tra theo phụ lục 5. rmin: Bán kính quán tính nhỏ nhất của tiết diện nguyên. Tính theo

Chủ đề liên quan

 1. Đồ nội thất gỗ keo có tốt không
 2. Gỗ mun thật và mun giả chỉ khác nhau ở điểm này!
 3. Sự thật về gỗ bách xanh mang đến tài lộc cho gia đình
 4. Đặc điểm của gỗ mít và những ứng dụng của gỗ
 5. Những điều cần biết về gỗ Melamine
 6. 5 cách nhận biết gỗ nghiến dễ dàng
 7. Những điều cần lưu ý khi mua gỗ thông
 8. Những ứng dụng của gỗ anh đào
 9. Đặc điểm gỗ tếch trong thiết kế nội thất đồ gỗ
 10. Gỗ sến có đắt không, bao nhiêu tiền một khối?

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội