Các tài liệu và các tiêu chuẩn, quy phạm làm cơ sở để nghiệm thu

1. Trách nhiệm của Ban nghiệm thu cơ sở:

Tiến hành nghiệm thu một cách thường xuyên trong quá trình xây lắp những đối tượng sau đây:

Những công việc xây lắp hoàn thành.

Những bộ phận cỏng trình sẽ bị láp kín.

Những kết cấu chịu lực quan trọng (tường chịu lực. vòm cuốn, dám cầu. ống khói, cột độc lập,…).

Những máy móc hoặc thiết bị lẻ.

Tiến hành kiểm tra những vấn đề dưới đây trước khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở thực hiện việc nghiệm thu để đưa vào sử dụng công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành:

Hồ sơ hoàn công của công trình hoặc của hạng mục công trình (hồ sơ này do tổ chức nhận thầu chính xây lắp lập và trình) gồm các tài liệu nêu trong điều

Các điều kiện nhằm bảo đảm cho việc sử dụng công trình và các điều kiện phục vụ cho cán bộ, công nhân vận hành (phòng vệ sinh, sinh hoạt, ãn uống, nhà ở. nhà làm việc và công trình công cộng khác….).

Lập báo cáo về toàn bộ tình trạng của công trình, tình hình chuẩn bị cho việc nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và trình lên Hội đồng nghiệm thu cơ sở.

 • Khi tiến hành nghiệm thu, Bản nghiệm thu cơ sở phải thực hiện những công việc sau đây:

Kiểm tra tại chỗ các phần việc đã hoàn thành.

Kiểm ưa sơ đồ hoàn công của phần việc hoàn thành ấy (sơ đồ do các tổ chức nhận thầu lập).

Kiểm ưa việc thử nghiệm thiết bị đã lắp đặt xong.

Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm, đo đạc và các tài liệu, văn bản khác đã xác lập đường khi xây lắp.

Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Trên cơ sở đó quyết định:

+ Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đôi tượng đã xem xét và tùy theo từng dối tượng mà lập biên bản nghiệm thu.

Chú thích: Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu, cần tiến hành ngay những công việc tiếp theo. Nếu dừng lại lâu thì tùy theo tính chất công việc, Bản nghiệm thu cơ sở có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại.

+ Trường hợp thứ hai: Không chấp nhân nghiêm thu khi các đối tượng chưa xong hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, Bản nghiệm thu cơ sở lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) vé nội dung sau:

 • Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa chữa.
 • Thời gian sửa chữa.
 • Ngày nghiệm thu.
  • Trường hợp cán thiết, Bản nghiệm thu cơ sở có quyền:

Kiểm ưa sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công tác hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu do tổ chức nhận thầu chính lập và trình.

. Yêu cầu các tổ chức nhận thầu xây lắp lấy máu ở công trình thí nghiệm bổ sung hoặc thử nghiệm lại thiết bị.

Kiểm ưa mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản thí nghiệm các hệ thống cấp nước, cấp điện, cấp hơi, thông gió,… do tổ chức lắp đặt bình.

2. Các tài liệu và các tiêu chuẩn, quy phạm làm cơ sở để nghiệm thu

Việc nghiệm thu công tác thi công kết cấu gạch, đã phải tiến hành bước khi trát bé mặt.

Công tác nghiệm thu phải căn cứ theo các tài liệu và các tiêu chuẩn, quy phạm sau:

Thiết kế nhà và công trình, bản vẽ thi công nhà và công trình, nhật ký công trình, các tài liệu về địa chất, nén móng, biên bản thí nghiệm vữa và các loại vật liệu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình, quy phạm thi công và nghiệm thu các kết cấu gạch đá.

3. Nội dung kiểm tra và cách kiểm tra khối xây

 • Bảo đảm các nguyên tắc xây ờ các mặt đứng, mặt ngang, các góc của khối xây.
 • Mạch không trùng: Nhìn bằng mắt.
 • Chiều dày, độ đặc của mạch: Đo bằng thước sắt, nhìn, dùng bay chọn để kiểm tra nếu thấy cần thiết.
 • Độ thẳng đứng: Tùy theo chiều cao công trình hay bộ phận công trình mà sử dụng dụng cụ thích hợp để kiểm tra: dùng dây dọi cho chiều cao một tầng; dùng máy kinh vĩ cho nhiều tầng; dùng thước tầm và nivô cho chiều cao dưới 2m dùng thước cho chiều cao dưới 1,5m.
 • Độ ngang bằng: Dùng ống thủy bình cho tương dài tới 20m dùng thước tầm và hoặc dùng thước để kiểm tra độ ngang bằng của các bộ phận công trình có chiều dài dưới 2m.
 • Độ phẳng: Dùng thước tầm dài 2m để kiểm tra, phát hiện các chỗ gồ ghề trên bỏ mặt thẳng đứng của tường. Dùng thước tam giác để đo khe hở giữa thước và tường
 • Kiểm tra việc thi công chính xác các khe lún, khe co dãn. Quan sát bằng mắt, đo bằng thước sắt, dùng máy kinh vĩ.
 • Kiểm tra việc thi công đúng các đường ống thông hơi, ống dẫn khói, vị trí các lò chừa sần dé đặt đường ống, đường dây sau này. Quan sát và dùng thước đo kiểm tra.
 • Kiểm tra chất lượng mặt tường dược ốp bằng đá ốp hoặc các loại gạch ốp khác. Dùng các dụng cụ thích hợp đe kiểm tra.
 • Kiểm tra kích thước của khối xây. Dùng thước sắt cuộn, số trẻ do đó kiểm tra.
 • Kiểm tra các tài liệu xác định các vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm dược sử dụng. Đối với tường xây gạch không trát phải làm báo: mặt ngoài các trường phải có màu sắc đồng đều, yêu cầu về mạch này và miết mạch, các đường nét trang trí phải theo dựng thiết kế.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *