CÁC NGUỒN SÁNG VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

1.  HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG NỘI THẤT CÔNG TRÌNH

 1. Khái niệm về hệ thống điện

Hộ thống diỏn của cống trình cung cấp nguồn điộn cho chiếu sáne, làm nóng, chạy các thiết bị và các yêu cầu dùng điện. Ilộ thòng này cán phải được thiết kế, thi cỏng tốt dổ hoạt dộng một cách an toàn, tiện lợi và có hiệu quà.

Hộ thống điộn trong nội thất cõng trình được lầp dặt theo nguyên tắc sau: An toàn – Mỹ quan – Đơn giản – Kinh tế. Có hai phương pháp bổ trí dường điộn trong nội thất còng trình: Đường điộn “đi nổi” và dường điện “đi ngáin”.

 1. Cách lắp đặt
 2. Mua bộ bàn ăn đẹp ở đâu

 3. Cách bố trí sofa trong phòng khách

 4. Bàn ghế

Đường điện đi nổi: Có thô’ di trong máng gỏ, găng nhựa hoặc dùng miếng nhôm ghim chật vào tưòng. Dây điên đi nổi theo tường hoảc trẩn phòng.

Đường diện di ngầm: Người ta dục một rãnh trên tường, chồn õng nhựa vào rành, sau dó luồn dây điện vào trong ống nhựa. Cố gáng kéo dảy diện di đường thảng dỏ tiết kiẹm nguổn nguyên liộu và nhân công.

Hiộn nay trong các công trình dân dụng thông thường, đường trục chính thường dùng dây đổng tiết diện 2,5 + 4mm2 ngoài bọc nhựa cách điện, đường dây điện nhánh có tiết diện nhỏ hơn, như dãy mém tiè’t điộn 0.7mm2 dén các bóng đèn bàn. Cấn phài đục rãnh tường, rành trần trước khi trát và sơn tường trán để tránh lớp vữa trát và sơn tường trán bị bong vỡ. phái tốn công và vật liộu sửa chữa lại tường trán, làm giảm hiệu quả trang trí.

Để vidc dản dường điên được hợp lý, cẩn cản cứ vào bàn vẽ thiết kê’ điện nội thất xác định vị trí các đổ dạc, thiết bị có dùng diện dô xác định đường diện, vị trí ổ cám và công tấc. Đồng thời cán chú ý một sõ’ điểm sau dủy:

 • Trước hct cán cứ vào số lượng, công suất điện của bóng đèn và thiết bị dùng điện để xác dịnh sò lượng dường diện. Đối với những thiết bị điện cồng suất lớn như máy điều hoà, máy sưởi, bình dun nước nóng… nén đi dường điện riỏng d<5 khỏi anh hường xấu đến các thiết bị dùng điện khác.
 • Trong công trình, máy bơm nước nên dùng dường diện riềng vì khi khời động phụ tai diện máy bơm lớn. như thế khác phục được khà náng do diện áp giám không khởi dòng dược máy bơm. Nếu trong nhà chi lắp một đường diện trục chính, khi điện áp tháp mà nhiéu tlìiết bị cán diện cùng sử dụng sẽ gây ra tình trạng vượt phụ tài. như vây các thiết bị cần dùng đìộn không những không có dược điện áp bình thường mà dây diện còn nóng lỏn.
 • Đế sử dụng thuận lợi và mỳ quan, công tắc ngầm nén lảp gán cửa chính vào cõng trình hoặc phòng, cách mặt nền, mật sàn 120cm trờ lổn dến 150cm (Cẩu dao hoặc áptỏmát láp cao hơn 250cm). Lắp <5 cam diện cần cân cứ vào số lượng dó dùng điện và vị trí các thiết bị diộn cồng suất lớn, lắp ổ căm diên vào phần tường trống. Ố chìm đạt cách một nển. mặt sàn 30cm trờ lửn dcn 45cm là hợp lý (chú ý không nỏn lắp ổ cắm diộn gẩn các tù lớn).

2. CÁC NGUỒN SÁNG VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

Nguổn ánh sáng tự nhiên ban ngày là mảt trời. Ánh sáng mạt trời khá mạnh nhưng sẽ thay dổi theo thời gian trong ngày, theo mùa và theo vị trí. Nó cũng có thể bị mày phu, sương mòng, mưa tuyết khuếch tán, hay sự ỏ nhiẻm nào dó có thứ có trong khổng khí.

Thêm vào ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, hai diều kiện khác phái dượcxcm xét đến khi thiết kế chiếu sáng tự nhidn là ánh sáng phàn xạ trong bẩu tròi trong sáng và ánh sáng trong bầu trời bị che phù. Trong khi ánh sáng măt trời chiếu trực tiếp nhấn mạnh sự nóng bức. màu sấc chói chang, ánh sáng mặt trời khuếch tán nhiẻu hơn và làm tăng các màu lạnh.

 1. Các thiết bị chiếu sáng nhàn tạo

Ánh sáng nhân tạo là ánh sáng lự nhiôn dược sản sinh ra bảng các thiết bị chế sẵn. Số lượng và chất lượng của ánh sáng được sàn sinh ra khác nhau tuỳ thuộc loại ánh đòn sử dụng. Ánh sáng còn thay đổi nữa do ngôi nhà láp dạt các loại bóng đèn dó.

Có hai loại nguổn sáng nhân tạo chính, bóng đcn sợi đòì và bóng đèn huỳnh quang. Các bóng đèn sợi nung sáng gồm có các sợi tóc được đốt cháy trong một bóng thuý tinh. Nói chung, chúng rẻ tién, dc bị cháy, màu nóng hơn đèn huỳnh quang. Kích cỡ tương dối nhỏ và hình dáng đặc chắc của chúng cho phép dùng chúng như những nguồn điểm sáng dế nhấn mạnh hình khối và chất liệu cùa vật Ihc.

Các bóng dèn sợi nung có hiệu suất thấp. Chí khoảng 1/2 cồng suất dùng là dí? thắp sáng; số còn lại chỉ dể nung nóng. Chúng cũng có tuổi thọ tương

 • bàn ghế cho phòng khách nho

 • Giường ngủ thap

 • doi thấp.

  Đèn huỳnh quang là các đèn dạng ống, cường độ thấp, phóng diộn. Chúng sàn sinh ra ánh sáng bằng phát ra hổ quang qua khí thuỷ ngân dược nạp kín trong óng Ihuý tinh mờ, khí này sán sinh ra ánh sáng cực tím, kích thích các chất phát quang tráng ở mật trong thành ống đến mức phát ra ánh sáng.

  Các đèn huỳnh quang là dèn có hiệu suất cao (hiệu suất từ 50 – 80 I.mAV) và có tuổi thọ lau hơn (9000 – 20000 giờ) dcn sợi đốt. ít toâ nhiệt.

  Hình ông dài cùa dcn huỳnh quang đưa dcn kết quả là ánh sáng khuếch tán theo nguổn sáng tuyến, ánh sáng này khó có thố điểu chỉnh bồng quang học và ánh sáng phảng bị đưa đến kết quá dơn điỌu. Các bóng hình vòng tròn và hình u cũng có thô’ đưa vào sử dụng trong các nhà có nhiéu thiết bị cỏ’ định hơn. (Hình ve trang 133 – 135).

  • Đèn trần – Đèn tường.
  • Các loại đèn khác trong không gian nội thất: Đèn sợi đớt; Đèn Ha lò gien; Đèn Nê ỏng Đèn Compact.

   

  Bình luận trên Facebook