Các loại hình thể ngũ hành trong phong thủy

1. Các loại hình thể ngũ hành

Như vậy muốn xác định hướng nhà và tọa sơn của nhà (gọi chung là sơn hướng) không cần xác dịnh tâm nhà, nhưng muốn xác định hướng cổng, cửa nhà thì bất buộc phải xác định dược tâm của ngôi nhà.

Xác định tâm của ngôi nhà được gọi là Lặp cực. Cách lặp cực cho một ngôi nhà dược trình bày trong chương 4.

Mặt khác cũng cần lưu ý khi nói sơn hướng nhà cũng như hướng cửa, cóng là chi một dường tháng vuông góc hay một dường thăng di qua tám, và dược biểu hiện là một điểm trên cung chứ không phải là một cung. Vì vậy không bao giờ có của. công nằm tại hai cung như một số người thường hiếu lầm khi nói về hướng nhà.

Lưu ý sơn hướng nhà phải đo thực tê còn hướng cửa. công và những gì còn lại dểu có thể xác dịnh trên bàn vẻ kiến trúc.

Dụng cụ dể do trong phong thủy là La kinh. I>a kinh là một chiếc la bàn được gắn thêm cốc vòng có ký hiệu đặc biệt dùng trong phong thủy. Trong trường hợp không kiếm được La kinh thi có thể dùng la bàn thay thế.

Đạt La kinh tại bất kỳ một điểm nào. với điếu kiện không bị nhiễm từ. Chinh La kinh nằm đúng hướng (trục) Nam-Bảc, cầm một dường chì di qua tám cùa La kinh sao cho vuông góc với một tiên hoặc một hậu của nhà rồi ghi lại sốdộ và chữ phân kim sơn hướng dó.

Các loại hình thể ngũ hành trong phong thủy - ngu hanh lien quan den nghe nghiep va huong ngoi

Phân kim (Dương cơ) là một thuật ngữ phong thủy dùng dể chì 1/60 của vòng tròn la kinh. Còn gọi là vòng Lục thập bình phản thấu địa long. Mỗi một phản kim chiếm 6″ (6° X 60 = 360°)

Nếu phân kim vào các cung: Canh Tý, Dinh Sửu. Tân Sửu, Mậu Dần, Nhâm Dần, Kỳ Mão, Quý Mão, Canh Thin, Giáp Thìn, Kỷ Tị, Ât Tị, Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Quý Mùi, Đinh Mùi. Giáp Thần, Mậu Thân, Ất Dậu. Ký Dậu, Bính Tuất, Canh Tuất, Đinh Hợi, Tân Hợi, Bính Tý, gọi là đắc chính kim vượng tướng.

Nếu phân kim vào các cung: Nhâm Tý, Ất Sửu, Quý Sửu, Bính Dần, Giáp Dần, Dinh Mão, Ât Mào. Mậu Thìn. Bính Thìn, Ký TỊ.

Đinh Tị, Canh Ngọ. Mậu Ngọ. Tân Mùi. Kỳ Mùi. Nhâm Thân. Canh Thân, Quý Dậu, Tân Dậu, Giáp Tuất, Nhâm Tuất. Ất Hợi, Quý Hởi, Giáp Tý, gọi là lạc sai thác cô hư.

Nếu phân kim vào các cung: Mậu Tý. Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Mão. Nhâm Thìn, Quý TỊ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Binh Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Kỳ Hựi, gọi là phạm Không vong. Không vong là tuyến bất khả lập. vì vậy nếu nhà ở có sơn hướng phạm Không vong là vô cùng bất lợi cần phái được điều chinh và xử lý tốt.

Dịnh vị của một vột là xét xem vật đó nằm tại vị trí cung nào trong cừu cung của vùng khí trường của nhà. Trong địa lý phong thủy người ta chia nhà thành cửu cung – dù nhà cỏ hình thù phức tạp cũng phải qui về hình vuông và hình chừ nhật, sau đó chia thành 9 cung. Mồi cung thể hiện một vị trí để bô trí các Tiết Minh (giường ngũ, bàn thò, bếp, cổu thang…) và các Bất Tiết Minh (WC, nhà tám, nhà kho…). Sự cốt hung là do vùng khí trường (vùng khí đóng mở) tạo ra. Định vị chính là sự bố trí ở vùng khí trường đó. số cửu cung tùy thuộc vào hướng nhà sau khi phi tinh theo đường di của các vì sao.

Niên, Sinh Khí hay hướng Ngũ Quỹ. Tuyệt Mệnh chứ không thể nói dặt tại vị trí Diên Niên, Sinh Khí hay Tuyệt Mệnh.Vị không phải là hướng, vị chi là nơi dột vật đó, hưóng là chi vật đó quay về hướng nào. Bất kỳ một vị trí nào cùng có thê có 8 hướng. Mậc dù có sự phần biệt ró ràng như thế nhưng trong thực tế vẫn có rất nhiều người, kể cà những người hành nghề địa lý thường nhầm giữa vị và hướng. Chỉ có thê nói quay về hướng Diên

Trong Bát trạch minh cành có nói “Táo tòa nên đột phương hung, hướng về phương cát” là nói lưng bếp quay vé phương hung như Ngủ Quỳ, Lục Sát. Họa Hại, Tuyệt Mệnh và mặt bếp hướng về phương cát như Thiên Y, Sinh Khí, Diên Niên, Phục Vị. cỏn khi nói tói vị trí là người ta nói dến nó dạt ờ tại cung nào của cừu cung.

Khoa Phong thủy dựa trên nguyên tắc “Nhất vị nhị hưởng”, tức là vị trí quan trọng nhất, rồi mới đến hướng. Bời vì bất kỳ một công trình kiên trúc nào vể cơ bản cùng chịu tác dộng cùa hai thử khi là khi chìm và khi nôi, còn gọi là Nguyên khi và Thực khí.

Nguyên khí • khi chìm là khi từ trong lòng đất bốc lên, vì vậy còn gọi là âm khí. Âm phần hoàn toàn hấp thụ khí này. Nguyên khí lực mạnh hơn Thực khí nhưng lại phát tác chậm, vì vậy mà âm phần thường hay chậm phát.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội