Các dụng cụ khuấy động khí tình

1. Các dụng cụ khuấy động khí tình

Bất cứ dổ vột, dụng cụ, máy móc dùng hằng ngày có chức năng khuấy động khi tĩnh hay khí tụ làm cho khí lưu chuyển cùng dược dùng với mục dích phong thủy như dụng cụ lấy Địa khí nẻu trèn.

Các dụng cụ máy móc sau đây dếu có tác dụng tích cực vổ khuấy động khí khi vận hành như: máy bơm nước, máy hát, truyền hình, máy vi tính, vòi nước, ống sáo, lỏng kính, thùy tinh cầu, dồ trang trí bằng thủy tinh, đèn đá, chậu cảnh, xích đu, võng, ghè bàng kim loai, đồng hồ mật trời, quạt xòc, vỉ nướng đặt trong vườn. Các dụng cụ cơ động sẽ phát huy công hiệu tốt ở cung Chấn thuộc hướng Đông.

Nhửng sân vườn gần nguồn nưdc sạch như sông, khe, suối có thể áp dụng cách “dẫn khí” vào vườn hằng cách dắp một con lạch thẳng hàng dẫn nước từ nguồn vào ao hồ trong sân vườn.

Các con dường thẳng giúp phát tán khí khi nó có khuynh hướng tụ ờ một khu vực nao đỏ và giúp dẫn khi đến một khu vực âm u thiếu sinh khí trong vựờn.

Tuy nhiên dường thẳng cũng làm lưu chuyển khí quá nhanh gảy tán khí, trường hợp này phải trồng cảy dọc theo con đường này.

Vị tri cùa khu vườn chúng ta nằm trong một tổng thể phong thủy, dâv ìà một vùng rộng lớn nôn thường vượt ra ngoài tắm kiểm soát cúa chúng ta. Khu vườn quanh nhà chúng ta chính là một khòng gian đệm cho nhà ở, chính những cách bố tri, sáp xếp nhừng thành phần của vườn như Cổng ngò, ĩiối váo, Đường đi quanh vườn, ranh giới tường rào, Cây cối và các hạng mục trang trí trong vườn sẽ giúp cho không gian cư ngụ của chúng ta nhận được một “trường khí” tốt lành hay hạn chê tối đa những bất lợi của khu vực, làm cho cuộc sông chúng ta được hài hòa với môi trường xung quanh, mang lại cho nhiều sức khoè và vận may.

A – CỬA CỔNG (NGÕ)

Nha có cống ngõ tốt vi có một không gian đệm là Minh dường vừa thông thoáng, vừa dễ cài thiện sự thu nhận “khí” vào nhà, chẳng hạn tránh người ngoài đường nhìn soi mói vào trong nhà. Cửa công phải cân đôi với qui mò cân nhà hay cơ sờ, không cao hơn cửa chính cũng như không cao hơn tướng vách rào. Công quá rộng khí sẽ thất tán, cổng hẹp khí trờ nèn quẩn, cho nèn tùv theo cành quan bên ngoài, tùy theo tình trạng cung lièn hệ ảnh hưởng như thô nào tới đời sống mà thiết kế cổng ngõ theo hình dạng và kích thước thích hợp.

Các cánh cừa cổng phải chầc chắn đô bảo vệ vườn nhà nhirng không cô lập cân nhà với thế giới bèn ngoài. Do đó thường thường cánh cửa cổng thường làm bàng các song sắt, hoa văn sắt cho phép nhìn xuyên suốt bên ngoài hoặc có Ví dưới bằng pancau kín nhưng Vi trên bằng song hoặc hoa vãn thưa có thể quan sát dược. Nhà ở không nên thiết kè cánh cừa cổng kin mít như một xường sản xuất không muốn người ta nhin soi mói trừ một vài trường hợp đậc biệt như đôi diện một bãi tha ma hay bãi đổ rác, một nơi ô nhièm….

Cống hình vòm là hinh thức thu nhận lưu chuyển khí diéu hòa, các kiến trúc xưa thường thiết kê kiểu này (xem hình trang 2 phu bản màu). Cổng này độc biệt thích hợp với cừa vườn hướng Bắc (thùy), huớng Tâv, hướng Táy Bắc (kim), nhưng nhìn chung các hướng khác cũng tốt v) nàng lượng kim cùa vòm nhỏ không khắc chế được các nàng lượng mộc (Đông, Đóng Nam) và làm tiêu hao năng lượng thổ (Tây Nam, Đông BẮc).

Một kiểu còng khác là cổng hình bát quái là dạng thức cản bàng có thể áp dụng cho mọi hướng vườn đều tôt.

Cửa cống không nén dật thẳng hàng với cửa chính. Nếu dà lỡ đặt hai cửa thăng hàng thì phải trồng một hàng cây thấp trước mặt cửa chánh, hoậc đặt một bình phong để tạo đường đi vòng vào nhà hay cơ sờ.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội