Các cách dụ LONG nhân tạo

Phương vị Đông Nam là phương vị của tài lộc. Phương vị của ánh dương (mặt trời) chiêu rọi, nơi cư ngụ của Long trong vũ trụ.

  • Phương Đông Nam, theo Dịch lý bát quái, có ảnh hưởng của cả Ly và Chấn, là phương vị đọng tài phát lộc. Theo Lý Thuyết phong thuỷ, phương vị Đông Nam là phương vị cát tường bậc nhất trong 8 phương vị không gian. Vì vậy, những ao, hồ, đầm vũng có dáng hình đẹp lại nẳm ở phía Đông Nam ngôi nhà là kho bạc tiền ảo.
  • Nêu nước ở những ao, hồ v.v… này không cạn, thì có nghĩa là tiền bạc vào cư gia sẽ còn mãi mãi.
  • Vị trí nước đọng hồ phía Tây Nam của ngôi nhà cũng là thê phát phú. Ở phía Tây Nam của ngôi nhà có ao, hồ, đầm, giêng có dạng hình: Vuông, tròn, bán nguyệt, bát giác, ngọ long (rồng nằm) là thê gia cư phát tài, hưng lộc.

Có thể bạn muốn biết:

Nêu nước không cạn và có nguồn mạch cấp nước tạo các hình nước đọng này, cho thấy nguồn tài sản của gia cư ở đây sẽ ngày càng tiên phát đến trung phú đại gia.

Trong thực địa, việc gặp được các thê nước đọng có hình dáng tự nhiên như 5 hình dáng đã nêu trên là rất hẫn hữu. và cũng vì thê trong thực tế, rất ít gia cư có được may mắn trở thành đại phú.

Vị trí của nước đọng ở thê phát phú, tự nhiên mà một gia cư nào tình cờ gặp được ở phía Đông Nam hay Tây Nam của ngôi nhà là điều cực kỳ may mắn.

Do không có nhiều cơ hội gặp được các thê “Long tàng phát tài” tự nhiên, con người làm theo phép phong thuỷ “dụ Long” là thường đào ao, hồ, giếng theo phép phong thuỷ để “dụ Long” với mong muốn có được sự giàu có trong cuộc sống.

Theo quan niệm phong thuỷ nước là tài lộc, nên đẫ có hẳn trường phái “dụ Long tầm lộc” với nhiểu phương cách khác nhau

Phương vị Đông Nam là phương vị của tài lộc. Phương vị của ánh dương (mặt trời) chiêu rọi, nơi cư ngụ của Long trong vũ trụ.

  • Phương Đông Nam, theo Dịch lý bát quái, có ảnh hưởng của cả Ly và Chấn, là phương vị đọng tài phát lộc. Theo Lý Thuyết phong thuỷ, phương vị Đông Nam là phương vị cát tường bậc nhất trong 8 phương vị không gian.

Vì vậy, những ao, hồ, đầm vũng có dáng hình đẹp lại nẳm ở phía Đông Nam ngôi nhà là kho bạc tiền ảo.

  • Nêu nước ở những ao, hồ v.v… này không cạn, thì có nghĩa là tiền bạc vào cư gia sẽ còn mãi mãi.
  1. Vị trí nước đọng ồ phía Tây Nam của ngôi nhà cũng là thê phát phú

Ở phía Tây Nam của ngôi nhà có ao, hồ, đầm, giêng có dạng hình: Vuông, tròn, bán nguyệt, bát giác, ngọ long (rồng nằm) là thê gia cư phát tài, hưng lộc.

  • Nêu nước không cạn và có nguồn mạch cấp nước tạo các hình nước đọng này, cho thấy nguồn tài sản của gia cư ở đây sẽ ngày càng tiên phát đến trung phú đại gia.

Trong thực địa, việc gặp được các thê nước đọng có hình dáng tự nhiên như 5 hình dáng đã nêu trên là rất hẫn hữu. và cũng vì thê trong thực tế, rất ít gia cư có được may mắn trở thành đại phú.

Có thể bạn muốn biết:

Vị trí của nước đọng ở thê phát phú, tự nhiên mà một gia cư nào tình cờ gặp được ở phía Đông Nam hay Tây Nam của ngôi nhà là điều cực kỳ may mắn.

Do không có nhiều cơ hội gặp được các thê “Long tàng phát tài” tự nhiên, con người làm theo phép phong thuỷ “dụ Long” là thường đào ao, hồ, giếng theo phép phong thuỷ để “dụ Long” với mong muốn có được sự giàu có trong cuộc sống.

Theo quan niệm phong thuỷ nước là tài lộc, nên đẫ có hẳn trường phái “dụ Long tầm lộc” với nhiểu phương cách khác nhau

Bình luận trên Facebook