Bốn mùa và ngũ hành có quan hệ gì?

Bốn mùa năm hướng” là chỉ cái gì?

Bốn mùa trong năm và năm phương hướng đó là quan niệm không gian, thòi gian của người xưa. Nhà Nho lấy đạo đức ngũ thường phối hợp với bôn mùa năm hướng.

Mùa Xuân có đức của phương Đông chủ về đức Nhân.

Mùa Hạ có đức của phương Nam chủ về đức Lễ.

Mùa Thu có đức của phương Tây chủ về đức Nghĩa.

Mùa Đông có đức của phương Bắc chủ về đức Trí.

Bốn mùa có đức của trung tâm chủ về đức Tín.

Bốn mùa và ngũ hành có quan hệ gì?

Bôn mùa và năm hiện tượng “vượng, tướng, hưu, ngục, tử” của Ngũ hành có quan hệ mật thiết. Vượng có nghĩa là thịnh vượng, Tướng là tiếp theo có ý phụ tá, Hưu tức là nghỉ ngơi dừng lại, Ngục có nghĩa là suy nhược trở ngại, Tử có nghĩa là bị khắc chế không còn sức sông. Nói tóm lại, đương lệnh là vượng, mình sinh ra là tướng, sinh ra mình là hưu, chống lại mình là ngục, mình chống lại là chết. Cũng có thể nói mỗi mùa trong năm đều có một trong Ngũ hành ở vào vị trí vượng tức là thịnh vượng, một ở vào tưống ở vào vị trí tiếp theo, một ở vào hưu tức là nghỉ ngơi, một ở vào ngục tức là suy tàn, một ở vào tử tức là hết sinh khí.

Quan hệ giữa bôn mùa và ngũ hành cụ thể như sau:

Mùa xuân muôn loài cây cối mọc lên nên mộc làm đương lệnh là vượng, thuộc can chi là: Giáp, Ất, Dần, Mão, Thìn. Tương sinh với mộc là hỏa nên hỏa trong mùa xuân là tướng. Sinh ra mộc là thủy nên thủy trong mùa xuân là “hưu”, chống lại mộc là kim, kim trong mùa xuân là ngục, bị mộc khắc là thổ nên trong mùa xuân thổ thuộc tử.

Mùa hè là mùa lưu hoả, vượng hoả, thuộc can chi là Bính, Đinh, Tỵ, Ngọ, Mùi. Hoả sinh thổ cho nên thổ trong mùa hè là tướng. Mộc sinh hoả nên mùa hè mộc thuộc “hưu”. Thuỷ khắc hoả, mùa hè thuỷ thuộc “ngục”. Kim khắc hoả nên mùa hè kim thuộc “tử”.

Mùa thu là mùa kim hoàng thu hoạch nên vượng kim, thuộc can chi là Canh, Tân, Thân, Dậu, Tuất. Kim sinh thuỷ nên mùa thu thuỷ thuộc “tướng”. Thổ sinh kim nên mùa thu thổ thuộc “hưu”. Hoả khắc kim nên mùa thu hoả thuộc “ngục”. Mùa thu mộc thuộc “tử’.

Mùa đông là mùa lạnh giá nên vượng thuỷ, thuộc can chi là Nhâm, Quý, Hợi, Tý, Sửu. Thuỷ sinh mộc nên mùa đông mộc thuộc “tướng”. Kim sinh thuỷ, nên mùa đông kim thuộc “tướng”. Thổ khắc thuỷ nên mùa động thổ thuộc “ngục”. Thuỷ khắc hoả nên mùa đông hoả thuộc “tử”.

Quan hệ giữa Ngũ hành và Phương vị như thê’ nào?

Quan hệ giữa Ngũ hành và Phương vị như sau:

Mộc: tính thích ấm áp, hướng theo mặt trời mà phương đông là nơi mặt tròi mọc nên phương vị của mộc thuộc phương đông.

Hỏa: tính nóng bốc lên nên thuộc phương nam.

Kim: tính ưa lạnh lẽo thuộc phương tây.

Thủy: tính lạnh hợp với phương bắc đầy băng giá.

Thổ: tính hồn hậu có lợi cho muôn vật phát triển thuộc phương tây, vị trí ở trung tâm.

Thế nào là “Phương pháp ngũ âm tương tác”?

Phương pháp ngũ âm tương tác là: Cách phối hợp giữa năm âm vực cổ đại và cơ sở lý luận sinh khắc trong ngũ hành. Trên thực tế phương pháp này là một kiểu xem nhà thịnh hành ở thời Hán. Trong sách “Hậu Hán thư” có ghi: “Xem nhà có tám cách, lấy lục giáp làm tên, lấy âm vực để phân biệt. Kiểu nhà chia theo ngũ âm, tên họ chia theo ngũ thanh. Giữa nhà và họ không hợp thì tật bệnh, tử vong, tai họa phát sinh.”

Trong phương pháp xem nhà bằng ngũ âm tên họ của chủ nhà được đọc lên theo 5 âm vực, phân biệt như sau: Nếu họ đó phát âm ở lưỡi là họ âm trủy, ở lợi là họ âm thương, ở răng là họ âm đốc, ở họng là họ âm cung, ở môi là họ âm vũ.

Quan hệ đối ứng giữa Ngũ hành và Ngũ âm như thê’ nào?

Đốì ứng giữa Ngũ âm và hgũ hành là:

Âm thương thuộc Kim, phương vị thuộc phương Tây.

Âm chủy thuộc Hỏa, phương vị thuộc phương Nam.

Âm dốc thuộc Mộc, phương vị thuộc phương Đông.

Âm cung thuộc Thổ, phương vị thuộc phương Trung tâm.

Âm vũ thuộc Thủy, phương vị thuộc phương Bắc.

 

Xem thêm  HÓA GIẢI MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ “T" VÀ “Y”
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội