Bốn đại khí trường của phong thủy?

  • Từ cổ chí kim, tại sao cung điện của các Hoàng Đế lại nhất định phải xây trên tuyên Tý Ngọ?

Cung “Tý, Ngọ, Mão, Dậu” ghi trên la bàn tức là chỉ bôn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Bất cứ một vật gì dù mạnh đến đâu cũng

không thể ngăn chặn được năng lượng của 4 khí trường đó. Vì thế, từ cô chí kim, cung điện của các Hoàng Đế nhất định phải xây trên tuyến Tý Ngọ, phương hướng bày đặt chính thần cũng nhất định phải là Tý sơn Ngọ hưống. Bởi vì chính thần hấp thụ khí cực chính.

Tý là Bắc, Ngọ là Nam. Tý sơn Ngọ hướng hoặc toạ Tý hướng Ngọ tức là mặt của căn nhà phải hướng về phía Nam để hút tướng đế vương. Lấy ví dụ là thành Bắc Kinh đòi Minh, Thanh: Đây là thành phô” “mặt hướng Nam” điển hình. Không gian thành phô” cực kỳ chỉnh quy, thể hiện tư tưởng hướng Bắc nhất thiết phải có “trấn sơn”. Người quy hoạch còn tạo ra cả một ngọn núi cảnh nhân tạo. Tuyến phía Nam kéo dài đến Vĩnh Định môn, tuyến phía Bắc kéo về phía Cổ Lẫu, xuyên suốt trung tâm thành Bắc Kinh và chia ra làm phần Đông và phần Tây.

Xét theo vùng ngoại thành và nội thành của Bắc Kinh: Ngoại thành tại Nam là Càn, là Thiên, là Dương; nội thành tại Bắc là Khôn, là Địa, là Âm. Ngoại thành hình bán nguyệt, rộng rãi; nội thành hình vuông hơi hẹp nằm bên trong. Ngoại thành là tấm bình phong bao bọc nội thành, tượng trưng cho trời tròn đất vuông, Càn Khôn chiếu ứng, Âm Dương’ hợp đức.

Chúng ta lại quan sát Tử Cấm Thành: Đi qua Ngọ môn, Thần Vũ môn chúng ta sẽ đến một trục của Tử Cấm Thành cũng phân thành hai khu Đông, Tây. Thái Hoà Viên cũng nằm trên trục này. Đi sâu vào trong, ta càng thấy rõ kinh thành Bắc Kinh của đòi Minh, Thanh lấy Tử Cấm Thành làm trung tâm, mà Tử Cấm Thành lại lấy Di Hoà Viên làm trung tâm. Trung tâm của Di Hoà Viên là núi Tu Di tượng trưng cho tâm vũ trụ. Trên núi Tu Di có bệ Tu Di 9 bậc. Đó chính là Chân mệnh Thiên tử của đất nước.

Xây cung điện trên tuyến Tý Ngọ chính là cách bảo vệ vị trí tôn vinh chí cao vô thượng của một nước. Lấy đó làm trung tâm, đồng thời tiếp thụ năng lượng khí trường của bôn phương tám hưống. Từ đó bảo đảm thiên hạ thái bình, vạn thê” hưng thịnh.

  • Căn nhà thế nào mói có thể thu nạp bốn đại khí trường của phong thuỷ?

Mỗi một căn nhà đều chịu ảnh hưởng của bôn đại khí trưòng Tý, Ngọ, Mão, Dậu (Đông, Tây, Nam, Bắc). Người Trung Quốc rất thích xây dựng nhà theo kiến trúc tứ hợp viện, lý do là có thể cân bằng được năng lượng của bôn đại khí trường của ngủ hành.

Căn nhà “tứ chính” mà chúng tôi thường xuyên đề cập ở trên được coi là căn nhà có phong thuỷ tốt nhất. Cũng có thể nói, tứ hợp viện là căn nhà cát hấp thụ được năng lượng ngũ hành của đại khí trường.

  • Mỗi một căn hộ trên cùng một toà nhà có phong thuỷ giông nhau không?

Nếu dùng toạ hưóng để đoán định cát hung của một căn nhà thì liệu những căn hộ cùng hướng của một toà nhà (một đơn nguyên từ tầng 1 lên đến tầng trên cùng) có sản sinh ra hung cát giống nhau không?

Thực ra, điều này chỉ là tương đối. Ví dụ, một đơn nguyên phạm phải Ngũ Hoàng, Nhị Hắc sát thì rất nhiều căn hộ cùng đơn nguyên đó sẽ mắc bệnh truyền nhiễm do chịu ảnh hưởng của Lưu niên Phi Tinh. Nhưng liệu tất cả những căn hộ thuộc đơn nguyên đó cũng chịu ảnh hưởng như nhau không? Điều này còn phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của từ trường con ngưòi.

Một số thầy phong thuỷ đứng ở ngoài toà nhà, định vị trí toạ hướng rồi đoán định ngay phong thuỷ. Điều này thật sự sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì, họ đã bỏ qua nhân tô” con người. Bản thân con người cũng có từ trường. Sau khi người bưốc vào một căn nhà thì căn nhà đó chịu sự ảnh hưởng của con người khiến từ trường cũng thay đổi theo.

Nếu dùng la bàn đứng ngoài mỗi tầng để đo thì sẽ phát hiện ra toạ hưống của mỗi một căn nguyên trong toà nhà cũng có phần khác biệt. Cho dù cùng một tầng, tiến một bước hoặc lùi một bước thì kim của la bàn cũng sẽ dịch chuyển. Điều này giải thích tại sao cùng một hướng mà mỗi một căn hộ lại có hung cát khác nhau. Nguyên nhân là do từ trường của con người trong mỗi căn hộ đó nhiều ít khác nhau.

Ví dụ người rất nhiều thuỷ ở trong một căn hộ sẽ khiến cho căn hộ đó vô cùng ẩm thấp, thậm chí thường xuyên rò rỉ nưốc. Nhưng nếu thay thế bằng người rất nhiệt tiủ từ trường của căn nhà đó lập tức trở nên rất nóng, thậm chí cây côi trồng trong nhà cũng khô héo.

 

Bình luận trên Facebook