Bố trí Long ở trên núi

Hình, Lý, Khí, số mà bất cứ vị đại sư nào muốn thành danh cũng phải nắm cho chắc, sở dì sau lưng nhà phải dựa vào núi, là để trong tình huống đáo sơn đáo hướng mới có thê phát huy tác dụng phù vượng, còn nêu nhà ở lâm vào tình huống thướng sơn hạ thuỷ thì sẽ gọi là sự phù suy, dẫn tới hậu quả nhà tan cửa nát, người chết tiền hết.

Lựa chọn hướng nhà, tich tụ Long khí

Hướng là phương ngay trước mặt nhà, vị trí của hướng phải có ánh sáng mặt trời, hoặc sông, hồ phản chiêu ánh sáng, để tích tụ Long khí cho nhà ở. Huyền Không học đòi hỏi hướng tinh (sao hướng) đắc thuỷ, sơn tinh, (sao sơn) đắc sơn, hợp với lý khí. Nêu trước nhà bị núi cao che khuất mà lại không thấy Thuỷ, thì khi đáo sơn hướng nhà đó sè táng gia bại sản. Nêu sau lưng nhà có Thuỷ mà không có sơn, thì phạm vào cách Long thần hoạ Thuỷ, chủ vể tuyệt tự.

“Thanh Nang Tự” viết: “Long Thần trên núi không xuống nước, Long thần dưới nước không lên núi”, câu này rút từ “Thanh nang áo Ngữ” của Dương Quân Tùng, là đầu mối quan trọng của cát hung hoạ phúc, là phép tắc trong lý khí Huyền Không học.

Sơn chủ nhân đinh (người), thuỷ chủ tài nguyên (tiền của), liên quan chặt chẽ đến sự bố trí Long Thần có đúng phép tắc hay không. Nêu bố trí sai, ắt tổn thương nghiêm trọng đến nhân đinh, tài nguyên, câu nói trên phải được coi là yêu quyết phi tinh sơn hướng. Xin lấy ví dụ ất sơn Tân hướng vận 7.

Bố trí Long ở đâu?

Bố trí Long trên núi

Bố trí Long ở trên núi, lấy vận 5 đáo sơn, dùng 5 nhập trung, ất thuộc âm, khởi đi theo chiều nghịch, phi tinh trên núi là 7 đáo sơn, 7 là sao đương lệnh, là khí vượng, 8 đến Khôn, 8 là tương lai, là sinh khí, nên hai phương 7,8 phải cao. 9 tại Khảm, nêu gặp chồ đất cao là Long thần trên núi đắc địa, khí sinh Tốn, 4 là tử khí đến phương càn nên có thuỷ, để thu khí ấy lại mà thoát sát; vì thuỷ có thể hoá Sát, cũng có thể chiêu sát, nên phải xử lý cho hợp lý khí.

Bố trí Long dưới nước

Bố trí Long ồ dưới nước, vận 9 đáo hướng, 9 nhập trung, Tân là Âm khởi đi theo chiểu nghịch, phi tinh ồ hướng là 7 đáo hướng,

7 là vượng khí đúng vận. 8 là càn là tương lai, sinh khí, nêu hai phương Đoài càn có thuỷ, ắt Long thần dưới nước đắc địa, chủ vượng phát tài nguyên, 6 là khí suy, 5 và 4 là tử khí, nêu có thuỷ thì khí suy, tử sẽ đắc địa, sẽ là cách thuỷ Chiêu sát. Cho nên ba phương Cấn, Ly, Khảm phải cao, không được có thuỷ. Trong cách bố trí Long ở dưới nước, thì khí suy, tử nên đặt ở chồ cao, khi sinh vượng nên ở dưới nước; không để cho khí suy tử xuống nước. Trong cách bố trí Long ở trên núi, thì khí suy, tử phải đặt ở dưới nước, khí sinh vượng nên ở trên cao, hai phương càn Đoài có thuỷ là tốt, còn ba phương Chấn Khảm Khôn có núi (sơn) là tốt.

Nêu phương sinh vượng theo cách bố trí Long trên núi mà không có sơn, lại có thuỷ, tức là Long thần trên núi hạ thuỷ, gọi tắt là hạ thuỷ. Nêu phương sinh vượng theo cách bố trí Long ở dưới nước mà không có thuỷ, lại có sơn tức là Long thần dưới nước lên hạ thuỷ. Nều phương sinh vượng theo cách bõ trí Long ở dưới nước mà không có thuỷ, lại có sơn tức là Long thần dưới nước lên núi, gọi tắt là thướng sơn. Phạm vào Thướng sơn hạ thuỷ thì hao hụt cả về người lần của. ví dụ vận 7, Giáp sơn kiêm Dần, Giáp sơn kiêm Mào, Canh sơn kiêm Thân, Canh sơn kiêm Dậu, Tỵ sơn kiêm Tốn, Tỵ sơn kiêm Bính, Hợi sơn kiêm càn, Hợi sơn kiêm Nhâm, Càn sơn kiêm Hợi,

Xem thêm  Làm thế nào để qua con vật bản mệnh lựa chọn căn hộ thích hợp nhất cho mình?
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội