Bố trí góc làm việc thuận theo phong thủy

1. Bố trí góc làm việc thuận theo phong thủy

Giá xăng dàu đă nhièu lần tâng cao và chưa dừng lai. Đường phổ mỗi lúc thêm đông đúc. chật chội, kẹt xe. Cổ phái đây là lúc bạn nghĩ đén không càn đén vân phòng, vẵn cỏ thẻ ngòi nhà giải quyét được vô số những công việc? Vậy một chỗ làm việc ờ nhà càn những gl đẻ tiện lợi và thuận theo Phong Thủy?

Két nói trong ngoài

Thông thườno những góc làm việc ờ nhà. yéu tổ “nối két’ được ưu tièn tính đén. Một bàn làm việc ở nhà. vị tri thuận lọi lá vị trí cỏ thẻ đe được điện thoại, nói két internet, mày scan, máy in và gần đáy là tủ đựng tài lỉệu, hò sơ cà nhân. Néu rộng râi hơn. chủ nhân cỏ thẻ bổ trí them kệ sách hoậc thư viện cho rieng minh.

Việc trang bị máy tính xách tay khién cho ngày nay những bàn làm việc gàn như không còn chiém quá nhièu diện tích. Thói quen làm việc. đoc. xem thời sư. nghe đài. tra cửu tài liệu…. và thư giãn sau khi làm việc của một số người khién cho cân phòng đa chức nâng hoàn toàn cỏ thẻ nêm trọng tầm tay của nhữna nhà thiét ké, theo yêu càu của chủ nhân. Và dĩ nhiên, những ai đâ thường xuyen làm việc ờ nhà chác không bao giờ muôn chỏ làm việc của minh quá lạnh lùng khác khổ như ờ vân phòng (cớ thê treo ảnh gia đinh, trang trl tranh, hoậc thậm chl là những vặt dụng “độc’ và la như con chuột, bàn phim, hộp đựng name card, điện thoại… thẻ hiện sở thích rieng của minh).

2. Bố trí phòng làm việc theo Phong Thủy

Vị trí chò làm việc (hay cả một phòng rieng) càn được cân nhác sao cho luống khí tại đảy luôn được kích hoạt tốt mà vản ổn định, tức là tránh các luống di chuyẻn xuyên qua và đảm bảo thông thoáng, chiéu sáng. Vai trò cùa dương quang (ánh sàng mật trời) hoậc các nguòn sáng nhân tạo rát càn thểét, do đó gốc làm việc (vòn thuộc Dương) nen bố tri ở chỗ yén tĩnh nhưng phái đù ánh sáng và thông thoáng tự nhien.

Nhièu máy mổc thiét bị sử dụng làm tâng tinh Kim cùa phòng làm việc, gây xung khác với các không gian thuộc Mộc như phòng ngủ hoậc phòng ân néu đật chò làm việc trong các không gian này vừa không hợp vệ sinh vừa gây ánh hường xáu đén giác ngủ và bữa ăn. Thổ sinh Kim nên hlnh thẻ lý tưởng cùa phồng lâm việc nên là hlnh vuông hoặc gần vuông, cỏ thẻ cỏ gốc bo tròn, bàu dục hoậc bát giác, lục giác với nhỉèu cửa sổ mở ra các tàm nhln thoáng đang, càn trành bổ tri chỏ làm việc tại phòng hlnh thang hoậc gổc nhọn (thuộc Hỏa. khác Kim).

Cửa phòng làm việc cớ thẻ thông sang phòng khách (dẻliên hệ đói ngoại), hoậc sang phòng ngủ và vệ sinh (đẻ tiện cho làm việc ve khuya), nhưng tránh gàn bép vl sẻ bj ảnh hường khối mùi. Không nen mờ nhièu cửa tại phòng làm việc gây nhiễu luống khl, mát tập trung và khổ kè đò đac. Néu két hơp chỗ làm việc với phòng ngủ lớn thl phải cớ vách lừng, tù ngân hoậc rèm che đẻ tránh làm trường khí của hai phàn Kim – Mộc ảnh hưởng lăn nhau.

Màu sác và bố tri vật dụng

Theo nguyên tác Ngũ hành tương sinh thl Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, vl vậy các màu sác dùng trong phòng làm việc nên là các màu thuộc sác độ vàng (Thổ), tráng (Kim), cổ thẻ thêm các nét màu đen (Thùy) hoậc sác độ xanh đẻ tao dáng mạnh me và sự sạch sẽ, dịu mát. Néu dùng những mầu chổi lọi dẻ gây cảm giác câng tháng, hoậc màu tòi tâm gây u bụòn, thụ động. Đối vởi người trẻ tuổi có thẻ bổ sung các màu nổng và đường nét vui đẻ kích thích sáng tạo. Trang trl và sáp xép vặt dụng trong phòng làm việc cũng càn dưa theo tương sinh Ngũ Hành, vl dụ bàn ghẻ phù hơp là dang tròn (Kim), vuông hoậc chừ nhật (Thổ), có thẻ bo gổc đẻ giảm va chạm khi đi lại.

Bổ tri them bẻ cà cảnh hay chậu cây cũng rát cỏ (ch trong việc tạo không khí sống động cho nơi lầm việc, càn tránh ngòi làm việc dưới quạt tràn, đèn chùm hay dàm nhà vl các chỏ này thường hay đổng bụi, thổi giỏ hoậc ánh sáng gay gát tren đàu, khuáy động trường khl, tác động xáu tói sừc khoẻ và năng lưc làm việc.

Tổ chức thư phòng theo dạng hành Mộc

Phòng lầm việc tại nhà hiện nay xét vè Phong Thủy là một không gian dung hợp Qiữa thư phòng theo kiẻu Đông phương (nơi đọc sách, lưu trữ sách vờ. đàm dạo…thuộc hành Mộc) và vân phòng theo kiéu Tảy phương với các vét dụng tiện nghi (máy tinh, trang thiét bị chuyên môn …thuộc hành Kim) ngây câng được hiện đại hổa. Hai hành đổi lập này tưởng chừng xung khác nhau nhưng thực ra mang tinh bổ sung tương hỗ lẫn nhau. Nhièu gia chủ hiện nay khi cố đièu kiện đang quay vè cảch thức tổ chức thư phòng theo dạng truyèn thống đẻ phát huy tốt các thuận lợi cũng như hạn ché những ảnh hưởng xáu đén các không gian khác. Đổi với không gian thiên vè đọc sách, tra cứu dang thư phòng thl các bổ trí sẽ càn được bổ sung thêm hành Mộc trong sử dụng vật liệu. VI dụ các tủ sách nen dùng gỗ và kinh (Mộc và Thủy) và chạy

quanh phòng tạo điẻm dựa cho chỏ ngòi; sàn cỏ thẻ lát gỏ hay thám đẻ cách âm và tạo sự ám áp. đòng bộ. Dùng rèm vải. mành sáo hoặc nan chớp đẻ giảm náng chói đòng thời cũng tránh ảnh hưởng các phòng lân cận. Điẻm chủ ý đổi với thư phồng nói riêng và phòng lầm việc nói chung là bần đọc sách càn thoải mái và cổ tiểu minh đường trước mật (tức là khoảng trống thuận lợi đẻ quan sát, tránh ngòi quay lưng ra cửa đi. vừa không thư giãn tốt. lại vừa bị giât minh khi có ai vào phòng từ sau lưng). Cổ thẻ bổ trí sofa hay ghé dài đọc sách nhưng càn giảm việc đọc nhièu ờ tư thé nám. tốt nhát là đọc sách ngòi bèn án thư, bàn rộng cố đèn rièng, cạnh cửa sổ, đòng thòi bổ sung cây xanh, tranh ảnh, tiẻu cảnh trang trí tạo các điẻm nhán đẻ nòi bát khí.

Như vậy. vè mật Phong Thủy, không gian lầm việc tại nhà không những phải đảm bảo yéu đói nội và riông tư (tĩnh, âm) mả còn luôn càn sự thông thoáng, bổ trí thiét bị hợp lý và khả nâng k(ch thlch nâng lực làm việc (động, dương). Cách bổ trí mang tính tòng hợp truyèn thống – hiện đai rát càn quan tâm đũng mữc, dù diện tích chiém chỗ cổ thẻ không nhièu.

Bổ trí theo phong thúy cổng, cửa chính và hành lang

Ngược lại. sự sáng sủa. án tượng sẽ mang lại tièn bạc và may mân. Hây chú ý treo tên nhà (nẻu cỏ) và số nhà theo chièu hướng lèn. tữc là chữ cái (hoặc chữ sổ) cuối cùng luỏn cao hơn chữ cái (hoặc chữ sổ) đàu tiên. Bẻn cửa chính (hoặc cổng ch(nh) cổ thẻ đẻ các vật trang tri như tượng, nên là những con vật cố sức mạnh và cả sự thông minh, nhạy bén: chứ sân, sư từ, thậm ch( là ròng. Chúng cỏ thẻ ngân kh( thoát ra ngoài.cổng chính (nẻu nhà bạn cỏ sân. vườn) và cửa chính được coi như lòi vào của nâng lượng cho mỗi cân nhà. VI thé. bạn nên cổ gáng giữ gi n chúng sach sẽ. màu sơn luôn tươi mới như lũc căn nhà vừa xây. Cừa (còng) suốt ngày đóng im ìm cố thẻ hạn ché sự thâng tién, phát triẻn cùa bạn trong công vỉệc.

Một chiéc chuông giố treo cạnh cửa cũng rát tốt. Nèn dùng chuông nhỏ, âm thanh phát ra sẽ èm ái, dịu dàng hơn. Néu nhà bạn có hành lang dản từ cửa ra vào đén phòng khách, đừng bao giờ đẻ nỏ bừa bộn vởi những giày dép. áo mưa. áo khoác… vi đó là không gian đàu tièn khi ban bước chân qua cửa. Ngoài ra. ban phái đảm bảo nơi đó luôn đù sáng và tao được sự ám cúng, thân thiện. Néu hành lang chờ kéo dài và cổ một số cừa phòng ở hai bèn, đièu đố rát hay vi khí cổ thẻ lan tỏa nhanh hơn trong khâp nhá bạn.

Tin tức liên quan

 1. Mặt nền nhà có cần kiên cố không?

 2. Tỷ lệ lưới kiến trúc theo quan niệm phong thủy

 3. PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH BẨM SINH

 4. Cách hoá giải khi hai phòng ngủ có cửa sát nhau?

 5. ” Phong ” Trong Phong Thủy Tài Lộc

 6. Cách Nhận Dạng Sinh Khí

 7. Bánh trạng nguyên là loại thực phẩm như thế nào?

 8. Mẫu kệ tivi dàn âm thanh độc đáo cho phòng khách hiện đại

 9. Cấu Tạo Của Cửa Đi

 10. THUẬT LỤC NGÂM LÀ GÌ

 11. CẨN THẬN KHI CHỌN CỬA HÀNG GẮN ĐƯỜNG CÓ VÒNG TRÒN Ở GIỮA

 12. Làm sao để sắp xếp lại phòng khách nhà bạn trong vòng 30 phút?

 13. Những mẫu sofa đẹp cho phòng khách

 14. Phép sử dụng kiến trúc để cải tạo khí vận xấu của ngôi nhà

 15. Quy tắc quan trọng để đánh giá phong thủy ở một địa phương

Sản phẩm hot

 1. SOFA HIỆN ĐẠI 2 BĂNG GÓC PHẢI MÀU KEM 6812

 2. Bàn trà 1m3 mặt đá công nghiệp mẫu mã độc đáo EC1703+32

 3. Bộ bình trang trí có hoa văn chạm nổi 8960 và 589607

 4. Ghế ăn da cao cấp màu đen Z6657

 5. Bàn ăn 1m3 kính cường lực màu trắng sang trọng T072

 6. BỘ ĐỒ PHÒNG NGỦ CAO CẤP HĐ226BG

 7. KỆ TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH TÂN CỔ ĐIỂN BH6656KTT

 8. Ghế ăn sang trọng 8861-2

 9. BÀN THƯ GIÃN PHÒNG KHÁCH GK8801BTG

 10. Tủ áo 3 cánh hiện đại 912E3

 11. GIƯỜNG NGỦ TÂN CỔ ĐIỂN ĐẸP GK8802AL

 12. Bàn trà mặt kính trắng HC8005055

 13. Tủ 4 ngăn kéo tiện dụng gỗ công nghiệp 23618K4

 14. Bộ phòng ngủ Cổ điển Châu Âu KH3028BG

 15. Bàn trang điểm tân cổ điển màu kem sang trọng 33661C

 

Bình luận trên Facebook