Bố trí ban công cho chung cư

1. Bố trí ban công cho chung cư

Nhiều nhả chung cư cũng có ban còng nhưng thuần túy chi mang tính chảt “trang điêm” và dùng như một vật cản đôi với các nhả láng giêng khi cưa ra vào của nhả mình được mơ ra. Cũng có nhừng ban còng rộng hơn nhưng lại không hướng được cuộc sòng ngoài trời vì chăng đủ cho đẻ kẻ bản và ghẻ ngôi.

Một sò nhả chung cư chảng thè có được một ban công nhưng có một bệ cữa sô đè đặt cây cảnh hoặc bòn cây. Tảt cả khoảng không gian nhô bé nảy mang thiên nhiên vào trong nhà.

Quang canil bèn ngoài của nhiều nhà chung cư trong thành phò tròng thật tè nhạt. Những vị trí tòt nhất là nhìn ra còng viên hoặc con sông, nhưng hàu hết chi là canh đường phò đông đúc, òn ào hoặc thậm chí lả bức tường gạch của nhà bèn cạnh.

Nhiều cản hộ chung cư tròng ra cửa sò của hộ khác vả chúng ta có thê bị cả chục cặp mát “giám sát” moi khi chúng ta rữa chén bát hoặc khi đứng ngoài ban công. Hình thẻ Tứ Linh gợi ý rãng chủng ta càn phải xác đinh rõ không gian của chúng ta.

Bâng cách đặt một bòn đảt ngoài bệ cưa sò chúng ta không chi xác định vị tri “chim phượng đõ” (Chu Tước) mà còn tảng cường hành Mộc của các cây tròng cho cản nhà của mình nừa. Các nghiên cửu gân đây cho thấy răng các bệnh nhân năm ỡ phòng tròng ra một khu vuờn thường có tỉ lệ hòi phục nhanh hơn các bệnh nhản không có được canh nhìn như vậy. Một canil vật xanh tươi, khỏe khoản của cầy coi chào đón chúng ta vào mỗi buòi sáng sẽ giúp tinh thản chúng ta thêm phản chán trong cả ngày phía trước và như hán hoan chào đón nhừng khi chúng ta trò về nhà vào chiêu tối nừa.

Tròng cây trên ban còng nhà không phải là còng việc de dàng. Phản compôt dùng bón cây khá nặng nên khỏ vận chuyên lên các táng cao và sau này cũng khó vát bỏ. Dạng ban còng trang trí có thẻ không chiu được sức nặng và chúng ta phải lưu tâm vấn đẻ nảy khi chọn loại chậu và cây trông.

Loại cây mọc từ củ có thê là một giải pháp thích hợp vì chúng không cán nhiều phản bón. Ngoài ra việc sinh sôi nảy nỡ của chúng quanh năm cũng giúp chúng ta luôn giừ được sự liên hệ với bòn mùa: điêu nảy tôt về mặt Phong thủy. Chừng nào chúng ta còn tưới nước và lá của chúng chưa héo úa; chúng ta van có thẻ bứng chúng vả giừ cho nãm sau.

Tùy vào phương vị của ban công, màu sãc của loại cây mọc từ củ có thẻ chọn lựa đẻ phù họp với phương vị đó hoặc chú trọng vảo nhừng mong muôn trong cuộc sòng – băng cách dùng Bát quái.

Tảt nhiên, điêu này không hãn là càn thiêt: chủng ta vẫn có thê dùng loại thảo mộc khác. Tôt hơn là nên tròng loại cây mọc thành bụi hoặc các cây bonsai và dùng các cây sông theo mùa đẻ tạo màu chàm phá, thay vì nhô cả cây và vát bõ vài lán một năm.

Hồ bơi

Một kliòi lượng nuớc lớn sẽ tiêt ra năng lượng mạnh mể cho nên phải hết sức chú ý đèn tác động của hồ bơi đòi với khu vực xảy dựng, cản nhả và cả vói vòng tròn ngũ hành của vị trí này nừa. Các khu vực có nguòn nước tĩnh là ám vả theo lý thuvểt chúng sẽ tích tụ khí đẻ cán bảng năng lượng dương của ngôi nhà.

Đặt hò bơi quá gần nhả, chúng sẽ tiêu trừ năng lượng dương và phát sinh vân đè. Hình dạng tòt của hò bơi lả có các cạnh tròn mèm mại và có hình lá phôi như thẻ đang ôm lây ngôi nhả.

Với nhừng hô bơi có các cạnh thảng chĩa góc nhọn hướng vè ngòi nhà, chúng có thẻ phóng các “mũi tên độc“ của khi làm phương hại đèn những người sông trong đó.

Mặc dâu kliòi nước, theo lý thuyết, là nơi tích tụ khi nhưng vần có một sò yếu tò phải được xét đèn. Quang cảnh xung quanh, tượng trưng cho con Rông, có thẻ đã đào bới tạo ra hồ nước này và có lẽ sẽ bị tòn hại, hoặc hình thế và năng lượng của nơi đó có thè cũng đã bị thiệt hại.

Một yểu tô khác đó là phương vị của hô bơi. Một kliòi nước lớn ỡ hướng nam sẽ tiêu hủy năng lượng Hòa ò đây. Hướng đông và đòng nam là các vị tri tòt vì nước sẽ giúp tảng trương, đòng thời năng lượng của nó còn được tính Mộc ỡ đày khống chè.

Màu của gạch lát hồ cũng quan trọng và nên đẻ ý đẻ tạo sự cản bảng cho các hành trong và ngoài hò. Màu xanh nước biên thường được ưa chuộng nhung sẽ không phù hợp với tảt cả các vị tri. Hãy xem lại bảng “Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khấc“ đẻ chãc chăn răng bạn duy tri được trạng thái cản bảng.

Kích thước của hò bơi phải ti lệ với ngòi nhả vả cảnh trí xung quanh. Một cái hò quá lớn đặt trong một khu \-ườn nhỏ phía sau nhả có thẻ nói một cách bóng bây là sẽ “dìm nước“ mọi người ngụ cư trong đó. Cũng nên xét đèn hướng mặt trời vào mọi thời điêm trong ngày khi bạn chọn phương vị đẻ xây hô bơi.

Hò bơi trong nhả

Khoa Phong thủy khuyên không nên xảy dựng hò bơi trong nhả và phải hết sức cản trọng nêu hô bơi lả một phân trong ngôi nhà của bạn. Nêu trong nhả đà có san hô bơi, bạn nên phản cách hò bơi ra bảng nhừng cánh cữa đóng chặt. Hò bơi đặt dưới tảng hầm được xem là yểu tò gây mảt ôn định, và hô bơi trên sản thượng được cho là “nhận chim“ nhùng người sòng trong nhà và đãt gánh năng lẻn ho.

Yãn phòng đặt ỡ nhà

Yãn phòng ỡ nhả khác vói phòng nghiên cứu học tập ỡ cho chúng có tính dương nhiêu hơn do thường xuyên tiẻp xúc với thẻ giới bèn ngoải. Yì lý do đó, chúng nẻn được đặt gàn lòi ra vảo đẻ còng việc không đụng chạm đèn toàn bộ ngòi nhà và khách hàng cùng không đi ngang qua nơi ãn chôn ơ.

Yãn phòng đặt ỡ nhà có thẻ là nơi đòi hòi no lực của bạn, nhảt lả khi chúng được đặt ỡ phản giừa của ngôi nhà. Bạn sể luôn thảy bị cuòn hút phải bước ra ngoài đè lảm nhừng việc nhả, hoặc gia đình bạn khó lòng không ghé vào khi phải đi ngang qua. Mặc dảu làm việc ỡ nhả có diêm lợi là thòi gian của bạn không bị bó buộc nhưng điều này lại cản tính kỳ luật cao của chính bạn đẻ đừng quá mải mè vào còng việc mà không còn thời gian dành cho các còng việc xã hội khác. Cản phải duy trì sự cản bảng. Lý tướng nhát lả vãn phòng của bạn nên đặt ỡ nơi khách hàng bước vào bảng một cữa riêng và tách hãn với nhà chính: chảng hạn đặt ỡ một phía của căn nhả hoặc thậm chí trong một khu vực riêng xây trong vườn.

Vị trí vãn phòng

Vị trí lý tường đê đặt văn phòng lả ỡ hướng hợp nhảt với bạn hoặc ỡ một trong ba hướng hồ trợ bạn. Hướng tây nam không thích họp đẻ đặt vãn phòng vì các mức nãng lượng ỡ vị trí này giảm sút. Dủ đặt ỡ vị trí nào đi nừa cùng nên quan tám đèn hướng bãc.

Mọi “mũi tên độc” cản phải được giàu đi hoặc làm nhẹ đi ảnh hưởng cũa chúng bảng cách dùng gương SOI hoặc rèm che. Kim ho trợ Thủy vì vậy các chuông gió bảng kim loại rồng hoặc các vật dụng bảng kim khi sẽ giúp ích cho bạn. Thủy ơ đây cũng tôt nhưng đừng dùng khu vực này đẻ chưng cày canh vì chúng sẽ hút cạn năng lượng.

Vị ưí bản làm việc

Vị trí kẻ bàn làm việc cũng tương tự như vị tri kẻ bản đẻ học tập nhưng nêu có thư ký hoặc người nào khác cùng làm việc chung trong phòng, các bàn lảm việc khòng được kẻ đối mặt với nhau. Thư ký nên ngôi gán cữa ra vào đè che chỡ người chủ không phải giải quyết, đối phó với nhủng vân đê vụn vặt. cả hai bàn nên có tường ho trợ phía sau và các ghẻ ngồi ỡ đây nên có cho tì dựa vững chải, chãc chăn phù hợp với hình thế Tứ Linh. Nêu bàn nào kè gẩn cưa ra vào, nên đặt một chậu cảnh ỡ cạnh bàn đẻ hứng đở cho người ngoi ơ đó khi có luồng khí xấu lùa vào.

Khi tiẻp khách hàng trong phòng, ghẻ của chủ nhản lúc nào cùng nên quay về phía tường, mặt nhìn vẻ phía cữa ra vào và các khách hàng nên ngôi ơ vị trí phụ, trên các ghế nhô hơn, và

lưng quay ra cữa.

Phản loại đâu ra đấy những vị trí tốt nhảt dành cho vật dụng nội thát: bàn, ghè, tủ…, chú trọng đên các vật dụng đặt trên bàn làm việc, hoặc áp dụng theo hướng la bản hoặc theo ý nghĩa tượng trưng. Hãy cán trọng đừng đẻ xảy ra xung đột giừa việc các biện pháp thực hiện vả yểu tò ngũ hành của khu vực. Đèn lảm việc luôn luôn đặt ỡ vị trí chéo góc với tay cám bút đè không bị chắn bóng.

Môi trường trong phòng lảm việc

Bạn hãy lưu ý đèn hướng từ ngoài bước vào văn phòng. Coi chừng giổ rác và các vật cản khác, các nhánh cây phía trên cao và bảt kỳ vật gi khiên bạn phản tám khi bước vào phòng, ơ trong nhà, nhừng điêu \-ừa nêu bạn cũng cản phải chủ ý. Khách hàng đèn gặp bạn cũng sẽ không muôn vâp chân vào các đò chơi trẻ nít hoặc vật dụng cá nhân linh tinh khác: nhửng điêu này phản ánh phong cách tiêp khách thiếu sự tòn trọng của người chủ.

Đặc biệt đòi vói nhùng văn phòng đặt trong một phòng vảo lúc khác dùng cho mục đích khác, điêu quan trọng là bạn phải phản ranh giới cho rõ ràng – băng màn che, một vật dụng nội thát nào đó hoặc băng thảm. Bèn trong không gian phòng làm việc, nhừng tranh anh tạo hứng thú, tranh phong cảnh, ánh sáng tôt và màu sãc sáng sủa tát cả sè góp phản về mặt tâm lý giúp bạn làm việc thành còng.

Môi trường trong vãn phòng cản phải ngăn nãp, gọn gàng và không gian làm việc nẻn thòng thoáng và chi có việc nào cân giải quyết mới xuất hiện trước mát bạn. Đừng xểp chồng các khay hò sơ giày tờ vì vè ý nghĩa tượng trưng cùng như nghĩa đen, điêu này khiên còng việc cản giải quyết của bạn cứ chảt chòng lẻn, không giải quyết được gì. Giải quyết thư từ và nhừng cuộc gọi điện thoại ngay trong ngày và ghi chép các cuộc nói chuyện và ngày tháng thật chi tiẻt. Yât bõ các tập sách caĩalò quảng cáo cũ khi đà có cái mới, đòng thòi cả nhừng hò sơ giấy tờ đà loi thòi.

Chủ đề liên quan

  1. Phân loại giấy tường, vải tường
  2. Mẫu đèn trang trí nhà tắm, nhà vệ sinh đơn giản mà không hề đơn điệu
  3. Điểm danh 10 cửa hàng bán đèn trang trí giá rẻ, uy tín
  4. Gợi ý chọn màu sơn nhà bếp đẹp
  5. 10 mẫu đèn led trang trí “hot” nhất hiện nay
  6. Mẫu đèn trang trí sân vườn khiến bạn “đổ ứ ừ”
  7. Loại sơn nào tốt nhất hiện nay
  8. Nội thất sang trọng với tường đá phiến
  9. Đánh giá loại sơn nước tốt nhất 2018 – 2019
  10. 4 lý do nên chọn nội thất đóng sẵn

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội